Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hợp đồng quyền chọn

2 Hợp đồng quyền chọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Hợp đồng quyền chọn

Tiền mua quyền: 0,5 tr.HĐQC Mua

Bên bán quyềnBên giữ QCMSGDHH

TNMGQCM 10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấnGiá niêm yết 30/9/2016 (giá TT): 36,5 tr đồng/tấnQuyết định ko muaHĐ hết hiệu lực (khoản 4 Điều 66)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng59594.2 Hợp đồng quyền chọn

HĐQCBánTiền mua quyền: 0,5 tr.Bên bán QCBSGDHHBên mua quyềnTNMG(Bên giữ QCB)QCB 10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấn

Giá niêm yết 30/9/16 (giá TT): 36,5 tr đồng/tấnNhận hàngGiao hàng

Quyết định bánThanh toánNhận tiềnNếu ko mua: Bên bán QCB trả Bên mua QCB $ = giá HĐ – giá TT

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng60604.2 Hợp đồng quyền chọn

HĐQCBánTiền mua quyền: 0,5 tr.Bên bán quyềnSGDHHBên muaTNMG(Bên giữ QCB)QCB 10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr. đồng/tấn

Giá niêm yết 30/9/16 (giá TT): 37,5 tr. đồng/tấnQuyết định ko bánHĐ hết hiệu lực (khoản 4 Điều 66)

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng6161Câu hỏi ơn tập1.“Mua bán hàng hóa quốc tế” theo quy định tại Điều 27 LTM

luôn luôn là “giao dịch thương mại có yếu tố nước ngồi”

theo quy định tại Điều 5 LTM?2.Nhận xét về khái niệm “hàng hóa” theo LTM.09/201662Câu hỏi ơn tập3.Giải thích sự khác biệt giữa các quy định của BLDS và LTM

về thời hạn, thời điểm giao hàng trong hoạt động MBHH.4.Giải thích sự khác biệt giữa các quy định của BLDS và LTM

về địa điểm giao hàng trong hoạt động MBHH.09/201663Câu hỏi ôn tập5.So sánh nghĩa vụ giao hàng đúng chất lượng theo quy định

của BLDS 2015, và LTM 2005.6.Các thời điểm chuyển rủi ro trong MBHH?09/201664Câu hỏi ôn tập7.Vấn đề pháp lý liên quan kiểm tra hàng hóa trước khi giao

hàng?8.

9.Các thời điểm chuyển quyền sở hữu trong MBHH?

Vấn đề giá hàng hóa và đồng tiền thanh tốn?09/201665Câu hỏi ơn tập10.Các chức năng của hoạt động MBHH qua SGDHH?

11.Các khía cạnh pháp lý của HĐ kỳ hạn?09/201666Câu hỏi ơn tập12.Các khía cạnh pháp lý của HĐ quyền chọn?

13.Ưu điểm của phương thức MBHH qua SGDHH với MBHH

theo phương thức truyền thống?09/201667Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hợp đồng quyền chọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×