Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hợp đồng quyền chọn (options)

2 Hợp đồng quyền chọn (options)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Hợp đồng quyền chọn (options)

Đặc điểm

Đối tượng: quyền chọn mua, quyền chọn bán

Bên giữ quyền (Bên mua quyền) có quyền chọn mua hoặc chọn bán, nhưng khơng

có NV mua, bán. Nếu bên giữ quyền khơng thực hiện quyền thì HĐ hết hiệu lực.Bên bán quyền (bên bán, bên mua) có NV bán hoặc mua bằng cách giao/nhận

hàng hoặc thanh toán khoản tiền chênh lệch, khi Bên giữ quyền thực hiện quyền.09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng56564.2 Hợp đồng quyền chọn (options)

Chức năngTrên thực tế chỉ được sử dụng là công cụ tài chính: nhằm bảo hộ giá hoặc

đầu cơ09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng57574.2 Hợp đồng quyền chọn

HĐQC MuaTiền mua quyền: 0,5 tr.SGDHHBên bán quyềnBên giữ QCMTNMGQCM 10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr. đồng/tấn

Giá niêm yết 30/9/16 (giá TT): 37,5 tr. đồng/MTGiao hàngQuyết định muaNhận tiềnNhận hàng

Thanh toánNếu ko giao hàng thì trả chênh lệch: giá TT – giá HĐ

09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng58584.2 Hợp đồng quyền chọn

Tiền mua quyền: 0,5 tr.HĐQC Mua

Bên bán quyềnBên giữ QCMSGDHH

TNMGQCM 10 tấn cà phê, giao 9/2016, 37 tr đồng/tấnGiá niêm yết 30/9/2016 (giá TT): 36,5 tr đồng/tấnQuyết định ko muaHĐ hết hiệu lực (khoản 4 Điều 66)09/2016PGS.TS Phan Huy Hồng5959Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hợp đồng quyền chọn (options)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×