Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Xác định hàm lượng chất khô tổng số

- Xác định hàm lượng chất khô tổng số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHLuận văn tốt nghiệp

k19trên bếp điện ở 80 – 900C, thỉnh thoảng lắc. Khi dung dịch nguội, lọc vào bình

định mức 250, lên thể tích tới vạch bằng nước cất.

Lấy 50 ml dịch lọc cho vào bình tam giác, cho thêm vào 1 – 2 giọt

phenolphetalein rồi chuẩn độ bằng NaOH cho đến khi xuất hiện màu hồng

-Hàm lượng acid tính theo cơng thức

a.0,0067.V.T.100

X =

v.cTrong đó:

X: Hàm lượng acid (%)

a: Số ml NaOH 0,1N cần để chuẩn độ

0,0067: Số gam acid tương ứng với 1 ml NaOH 0,1N

T: Hệ số hiệu chỉnh đối với NaOH 0,1N

V: Tổng thể tích dung dịch chiết

v: Số ml dung dịch lấy để chuẩn độ

c: Khối lượng mẫu (gam)

- Xác định hàm lượng vitamin C

-Tiến hành: Cho vào cối sứ 2 gam nguyên liệu và một ít HCl 2%, tiếp

tục nghiền. Sau đó chắt lấy nước chiết trong, lặp lại tương tự 3 – 4 lần. Dùng

10 ml HCl tráng cối, chày sứ có cả bã sang bình định mức 50 ml, lên thể tích

bằng nước cất.

Đặt bình định mức trong bóng tối khoảng 10 phút, cho lượng vitamin C

trong nguyên liệu được hoà tan hoàn toàn, lọc lấy dịch trong. Lấy 10 ml dịch

lọc trong cho vào bình tam giác 100 ml. Thêm vào 10 giọt tinh bột 0,5%, lắc

nhẹ, dung I2 0,01N chuẩn độ đến khi dung dịch xuất hiện màu xanh lam nhạt

là được.

Hàm lượng vitamin C được tính theo cơng thức

a.V.0,00088.100.1000

X =

v.c

Trong đó:

X: Hàm lượng vitamin C có trong nguyên liệu (mg%)

a: Số ml I2 0,01N dùng để chuẩn độ

v: Số ml dung dịch mẫu đi phân tíchKhoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ29Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHV: Thể tích của tồn bộ dịch chiết

c: Khối lượng nguyên liệu đem phân tích

0,00088: Số gam vitamin C tương ứng với 1 ml I2 0,01N

3.5. Phương pháp xử lý số liệu

Sử dụng chương trình StatGraphics Centurion XV, phần mềm

Microsoft Office Excel 2003 để xử lý thống kê số liệu.Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ30Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHCHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN********

4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của hóa chất (Kali sorbate,

KMnO4), bao gói PE và bảo quản lạnh đến phẩm chất và thời gian

tồn trữ của trái chanh không hạt

4.1.1 Sự tổn thất khối lượng tự nhiên trong q trình bảo quản khơng sử

dụng màng chitosan

Trong quả chanh có hàm lượng nước lớn. Nước làm cho quả căng

mọng và hòa tan các chất dinh dưỡng chủ yếu của chanh. Nhưng trong quá

trình bảo quản, lượng nước trong chanh cũng như rau quả nói chung giảm đi.

Vì vậy, thí nghiệm chỉ tiến hành khảo sát hao hụt khối lượng tự nhiên của

chanh ở các điều kiện bảo quản khác nhau.Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ31Luận văn tốt nghiệp

k19Diệp Thị Ngọc Thà - CNSTHHình 4.1: Đồ thị thể hiện tỉ lệ tổn thất khối lượng tự nhiên trong điều kiện bảo

quản ở nhiệt độ (10-120C)

Sự thay đổi khối lượng chanh trong quá trình bảo quản được thể hiện

qua hình 4.1, trong quá trình bảo quản bằng các loại bao bì khác nhau cho thấy

sự khác biệt. Những quả chanh được bảo quản trong bao bi khơng đục lỗ có sự

thay đổi khối lượng không lớn, sự thay đổi khối lượng ở các mẫu đạt khoảng

6%. Trong khi đó các mẫu chanh ở bao bì đục lỗ 0,4% và 0,5% có sự thay đổi

về khối lượng rất lớn chiếm khoảng hơn 25% khối lượng ban đầu. Bên cạnh

đó việc xử lý hóa chất cho thấy khơng có sự khác biệt về sự mất mát khối

lượng. Từ đó cho thấy, bao bì có tác động mạnh đến việc thay đỏi khối lượng

chanh.Khoa CNTP

Trường ĐH Cần Thơ32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Xác định hàm lượng chất khô tổng số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×