Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Nhận xét ưu, nhược điểm của các mặt hoạt động trong tuần:

I. Nhận xét ưu, nhược điểm của các mặt hoạt động trong tuần:

Tải bản đầy đủ - 0trang

TrườngTiểu học Đồng Mai IIGiáo án1. Học tập: - Hs ổn định và duy trì nề nếp đi học đúng giờ và thực hiện

đúng theo nội quy của lớp và nhà trường đề ra.

- Tổ trưởng nhận xét, đánh giá, xếp loại các thành viên trong lớp.

- Tổ viên có ý kiến

- Các tổ thảo luận, tự xếp loai tổ mình,chọn một thành viên tiến bộ tiêu biểu

nhất.

2. Về nền nếp, hạnh kiểm:

- Đã thực hiện tốt các nội quy, nền nếp quy định của trường, lớp và

liên đội đề ra

- Khơng còn bạn nào vi phạm.

3. Về lao động, vệ sinh:

- Vệ sinh lớp và khu vực được phân cơng .

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có gọn gàng .

* Lớp trưởng nhận xét đánh giá chung tình hình lớp tuần qua

-> xếp loại các tổ

II. Phương hướng tuần sau:

*Phổ biến cơng việc chính tuần 8

- Phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại

- Thực hiện tốt công việc của tuần 8

- Thi đua học tốt để chào mừng ngày lễ lớn: 20/11

- Tiếp tục thực hiện nội qui nề nếp của trường lớp đã đề ra.

----------------------------------------------58

GV: Vũ Thị ThuýNăm học 2013 - 2014TrườngTiểu học Đồng Mai IIGiáo ánI. Mục tiêu:

- Học sinh thấy được ưu và nhược điểm của mình trong tuần qua.

- Từ đó sửa khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, nắm được phương

hướng tuần sau.

- Giáo dục học sinh thi đua học tập.

1. Ổn định tổ chức.

2. Lớp trưởng nhận xét.

- Hs ổn định và duy trì nề nếp đi học đúng giờ và bước đầu thực hiện đúng

theo nội quy của lớp và nhà trường đề ra.

- Tổ trưởng nhận xét, đánh giá, xếp loại các thành viên trong lớp.

- Tổ viên có ý kiến

- Các tổ thảo luận, tự xếp loai tổ mình,chọn một thành viên tiến bộ tiêu biểu

nhất.

* Lớp trưởng nhận xét đánh giá chung tình hình lớp tuần qua

-> xếp loại các tổ

3. GV nhận xét chung:

* Chọn một thành viên xuất sắc nhất để nhà trường khen thưởng.

4. Phương hướng tuần tới:

-Phổ biến cơng việc chính tuần 2

- Thực hiện tốt công việc của tuần 2

- Tiếp tục thực hiện nội qui nề nếp của trường lớp đã đề ra.

- Thi đua học tập chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-959

GV: Vũ Thị ThuýNăm học 2013 - 2014TrườngTiểu học Đồng Mai IIGiáo ánTieát 2

Hoạt động của giáo viên

1.Ổn đònh : Khởi động.

2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm

tra dụng cụ của HS.

3.Dạy bài mới:

a)Giới thiệu bài: Khâu đột

mau.

b)HS thực hành khâu đột

mau:

* Hoạt động 3: HS thực

hành khâu đột mau.

-GV gọi HS nhắc lại phần

ghi nhớ và thực hiện thao

tác khâu 3- 4 mũi khâu

đột mau.

-GV nhận xét và củng cố

kỹ thuật khâu mũi đột

mau qua các bước:

+Bước 1:Vạch dấu đường

khâu.

+Bước 2: Khâu các mũi

khâu đột mau theo đường

vạch dấu.

-GV nhắc lại 1 số điểm

cần lưu ý khi khâu đột mau

để HS thực hiện đúng yêu

cầu.

-GV tổ chức cho HS thực

hành và nêu yêu cầu ,

thời gian thực hành.

-GV quan sát uốn nắn thao

tác cho những HS còn lúng

túng hoặc chưa thực hiện

đúng.Hoạt động của học

sinh

-Chuẩn bò

học tập.dụngcụ-HS nhắc lại phần ghi

nhớ và thực hiện

các thao tác khâu

đột mau.-HS lắng nghe.

-HS thực

nhân.hành-HS trưng

phẩm.bàysản-HS tự đánh giá các

sản phẩm theo các60

GV: Vũ Thị ThNăm học 2013 - 2014TrườngTiểu học Đồng Mai IIGiáo án* Hoạt động 4: Đánh tiêu chuẩn trên.

giá kết quả học tập

của HS.

-GV tổ chức cho hs trưng

bày sản phẩm thực hành.

-GV nêu tiêu chuẩn đánh

giá sản phẩm:

+Khâu được các mũi

khâu đột mau theo đường

vạch dấu.

+Các mũi khâu tương đối

bằng nhau và khít nhau.

+Đường khâu thẳng theo

đường vạch dấu và không -HS cả lớp.

bò dúm.

+Hoàn thành sản phẩm

đúng thời gian quy đònh.

-GV nhận xét và đánh

giá kết quả học tập của

HS.

4.Nhận xét- dặn dò:

-Nhận xét tinh thần, thái

độ, kết quả học tập của

HS.

-Hướng dẫn HS về nhà

đọc trước bài mớichuẩn bò vật liệu, dụng cụ

theo SGK để học bài “Khâu

viền đường gấp mép

vải bằng mũi khâu

đột”.

Tiết 261

GV: Vũ Thị ThNăm học 2013 - 2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Nhận xét ưu, nhược điểm của các mặt hoạt động trong tuần:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×