Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Yêu cầu HS qun sát tranh, làm bài cá nhân,

chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chốt lại bài làm đúng.

- Cho HS đọc lại từ vừa điền.

+ Bài 3: Điền c hay k

(Quy trình tương tự bài 2)Năm học: 2017- 2018

- HS qun sát tranh, làm bài cá nhân.

- HS chữa bài trên bảng lớp, bảng con.

Buộc tóc

chuột đồng

- HS đọc lại từ.

- Thực hiện theo yêu cầu.

Lời giải- Cho HS đọc lại từ điền đúng.

Túi kẹo

quả cam

6. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Nhận xét giờ học. Khen ngợi những em

HS chép bài đúng, đẹp.

- Dặn HS về nhà chép lại bài cho sạch và

đẹp vào vở bài tập.

………………………………………………………………………………………

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tập đọc

MÈO CON ĐI HỌC.

I. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: buồn bực, kiếm cớ,

cái đuôi, cừu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học kiếm cớ nghỉ ở nhà; cừu dọa cắt

đuôi khiến mèo sợ phải đi học.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm,

phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.

- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: " Rửa mặt như mèo".

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên GV25 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV: Hơm nay ta học bài : “M con đi

học”.

2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

* Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi,

cừu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a- Hướng dẫn luyện đọc:

- Nghe, quan sát.

* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng,

chậm rãi, tình cảm.

* Luyện đọc cho HS:

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs

luyện đọc

- GV đọc mẫu.

b. Luyện đọc

+ Luyện đọc tiếng từ.

- Hs tìm tiếng, từ khó đọc.

- GV viết tiếng khó trong bài cho HS luyện

đọc: Buồn bực, kiếm cớ, cắt đi, cừu, be

tống…

- Cho HS luyện đọc tiếng từ khó kết hợp giải

- HS đọc Cn, lớp.

nghĩa từ.

- Buồn bực: buồn và khó chịu

- Kiếm cớ: tìm lý do

- Be toáng: kêu ầm ĩ

- GV sửa lỗi phát âm cho HS.

* Luyện đọc câu.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ.

- GV cùng lớp NX, tính điểm.

+ Luyện đọc đoạn, bài.

- Cho HS luyện đọc bài.

- HD HS đọc theo cách phân vai.

(3 em một nhóm)

* Lưu ý: HS đọc trơn cả bài . Tốc độ 1 phút

đọc 25 – 30 tiếng.

* ơn các vần ưu, ươu

? Tìm tiếng trong bài có vần ưu

- HS thi tìm nhanh tiếng trong bài có vần ưu.

? Tìm tiếng ngồi bài có vần ưu, ươu- Cho HS đọc lại các từ vừa tìm được.

Tên GV- HS nối tiếp nhau đọc từng thơ.- HS đọc CN, N, lớp

- HS đọc theo vai: Một em đọc

lời dẫn, 1 em đọc lời cừu, 1 em

đọc lời mèo.- HS tìm và nêu

- Cừu

- HS tìm từ và nêu.

ưu: con cừu, cưu mang. Cứu

mạng, cựu binh …

ươu: bươu đầu, bướu cổ, con

hươu …26 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Nói câu chứa tiếng có vần ưu, ươu

- Gọi HS đọc các mẫu.

- Yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân, đọc câu của

mình trước lớp.Năm học: 2017- 2018

- Nghe yêu cầu.

- HS đọc câu mẫu…

- HS suy nghĩ cá nhân, đọc câu

của mình trước lớp.

Cây lựu vừa bói quả.

Đàn hươu uống nước suối.

- Lựu, hươu- Tìm tiếng chứa vần hơm nay ơn trong câu

mẫu và phép tính tiếng đó.

TIẾT 2:

3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)

* Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học kiếm cớ nghỉ ở nhà; cừu dọa

cắt đuôi khiến mèo sợ phải đi học.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

- Gọi HS đọc 4 dòng thơ đầu

- 2 HS đọc..

- Mèo kiếm cớ gì để chốn học ?

- Mèo kều đi ốm , xin nghỉ học

- Gọi HS đọc 6 dòng thơ cuối.

- Cừu nói gì khiến mèo vội xin đi học

ngay?- 2 HS đọc.

- Cừu nói muốn nghỉ học thì hãy cắt

mèo. Mèo vội xin đi học ngay.- Gọi 2 HS đọc cả bài

- Gọi HS kể lại ND bài- 2 HS đọc

- Mèo lấy cớ đuôi ốm muốn nghỉ

học cừu be toáng lên: sẽ chữa làm

cho mèo bằng cách "cắt đuôi".

Mèothấy vậy xin đi học luôn

- HS xem tranh

- Tranh vẽ cảnh cừu đang giơ

kéo nói sẽ cắt đi mèo vội xin đi

học.

- HS đọc CN, lớp.- HD HS xem tranh minh hoạ

- Tranh vẽ cảnh nào ?- Yêu cầu đọc4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.

* GV đọc diễn cảm lại bài thơ.

- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động cả

- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.

lớp.

- Thi đọc giữa các nhóm...

- HS luyện nói trong nhóm đơi, chia

sẻ trước lớp quan sát tranh.

- Yêu cầu đọc

- HS đọc CN, lớp

* Luyện nói:

- Yêu cầu HS đọc tên chủ đề luyện núi

- HS đọc tên chủ và luyện nói trong

- GV chia nhóm luyện nói theo chủ đề.

nhóm đơi. Chia sẻ trước lớp.

- Gọi 1, 2 nhóm nhìn tranh vẽ 1 em hỏi - 1, 2 nhóm nói mẫu.

em trả lời

H: Tranh 2 vì sao bạn Hà thích đi

học.

Tên GV27 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

- Gọi các nhóm lên ln phiên nhau hỏi,

TL: Vì ở trường được học hỏt

đáp theo đề tài và tự nghĩ ra câu trả lời

phù hợp với thực tế của từng em.

* Học thuộc bài thơ.

- Cho HS nhẩm đọc bài.

- Học thuộc lồng bài thơ

- Gọi HS đọc HTL

- GV nhắc nhở. Các em có nên bắt chước - Nghe., trả lời câu hỏi.

bạn mèo khơng ? Vì sao ?

5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Nhận xét giờ học. Khen những em học

tốt

- Dặn HS về nhà học thuộc bài thơ.

Chuẩn bị bài sau. Ngôi nhà.

………………....................................................…………………………………..

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2018

Tập đọcNGƯỜI BẠN TỐT

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ; bút chì, liền đưa, sửa lại,

ngay ngắn, ngượng nghịu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội bài: Nụ và Hà là những người bạn tốt, luôn giúp bạn rất hồn nhiên và

chân thành.

- Trả lời 1, 2 câu hỏi ( SGK).

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng trơn , đọc diễn cảm cả bài.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc. Giáo dục tình bạn

tốt cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm,

phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép bài tập đọc.

- Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát bài : " Lớp chúng ta kết đoàn".

Tên GV28 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

* Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:

- Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV: Hơm nay ta học bài : “ Người bạn

tốt”.

2. Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút).

* Mục tiêu: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ; bút chì, liền đưa, sửa lại, ngay

ngắn, ngượng nghịu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a- Hướng dẫn luyện đọc:

* GV đọc mẫu bài văn: giọng nhẹ nhàng,

chậm rãi, tình cảm.

* Luyện đọc cho HS:

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ Hướng dẫn hs - HS chỉ theo lời đọc của GV

luyện đọc

b. Luyện đọc

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ.

- Tìm những tiếng từ khó đọc trong bài ?

- HD HS đọc

- GV sửa lỗi phát âm cho HS.

- Cho HS tìm và ghép từ "Ngượng nghịu"

+ Luyện đọc câu:

- Cho HS đọc nhiều lần câu đề nghị của

Hà.

câu trả lời của Cúc.

- HD đọc câu: "Hà thấy vậy … trên lưng

bạn" và câu "Cúc đỏ mặt…. Cảm ơn Hà".

Chú ý ngắt hơi sau dấu phẩy.

- GV sửa lỗi phát âm cho HS.

+ Luyện đọc đoạn, bài:

- Luyện đọc đoạn 1: từ "Trong giờ vẽ…

đưa bút của mình cho Hà".- Luyện đọc đoạn 2: Chú ý ngắt hơi sau

dấu chấm, dấu phẩy.

- Luyện đọc cả bài.

- Cho cả lớp đọc ĐT.

* Lưu ý: HS đọc trơn cả bài . Tốc độ 1

phút đọc 25 – 30 tiếng.

* Ôn vần ut, uc:

? Tìm tiếng trong bài có vần uc, ut.

Tên GV- liền, sửa lại, nằm, ngượng nghịu

- HS đọc Cn, N lớp

- HS thực hành bộ đồ dùng

- HS đọc Cn, lớp.- HS đọc theo cách phân vai trong

nhóm, chia sẻ trước lớp (1 em) đóng

người dẫn chuyện, 1 em đóng vai Hà,

một em đóng vai Cúc, 1 em đóng vai

Nụ.

- HS đọc CN, N

- 2 HS đọc

- Lớp đọc ĐT.- HS nghe yêu cầu

29 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Cho HS thi tìm nhanh tiếng trong bài có

vần uc, utNăm học: 2017- 2018

- HS thi tìm nhanh tiếng trong bài có

vần uc, ut và nêu

- Cúc, bút.

? Nói câu có tiếng chứa vần uc, ut

- Nói câu chứa tiếng có vần uc, ut

- Gọi HS đọc câu mẫu trong SGK.

- Hai con trâu húc nhau

- Tìm tiếng có chứa vần uc, ut trong 2 câu Kim ngắn chỉ giờ

mẫu ?

Kim dài chỉ phút

- Húc, phút

- Gọi HS nói câu chứa tiếng có vần uc, ut - HS nói câu chứa t có vần uc, ut

trước lớp.

trước lớp.

- GV và cả lớp nhận xét...

+ Hoa cúc nở vào mùa thu

+ Kim phút chạy nhanh hơn kim giờ.

TIẾT 2:

3. Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút)

* Mục tiêu: - Hiểu nội bài: Nụ và Hà là những người bạn tốt, luôn giúp bạn rất

hồn nhiên và chân thành.

- Trả lời 1, 2 câu hỏi ( SGK).

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

c- Tìm hiểu bài đọc :

* Tìm hiểu bài đọc:

- GV đọc mẫu tồn bài lần 2.

* Tìm hiểu bài đọc:

- Gọi HS đọc đoạn 1.

- 2, 3 HS đọc

? Hà hỏi mượn bút, ai đã giúp hà ?

- Hà hỏi mượn bút, Cúc từ chối, Nụ

cho Hà mượn.

- Gọi HS đọc đoạn 2.

- 2, 3 HS đọc

- Bạn nào giúp Cúc sửa dây đeo cặp ?

- Hà tự đến giúp cúc sửa dây đeo cặp.

- Gọi HS đọc cả bài.- 2, 3 HS đọc cả bài.- Em hiểu thế nào là người bạn tốt ?- Người bạn tốt là người sẵn sàng

giúp đỡ bạn.

4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng đọc diễn cảm lại bài văn cả bài.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

a/ Đọc diễn cảm lại bài văn.

*GV đọc diễn cảm lại bài thơ.

- HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động

- Cho HS đọc đoạn , bài trong nhóm.

cả lớp.

- Thi đọc giữa các nhóm...

* Luyện nói:

- Gọi HS đọc tên chủ đề luyện nói ?

- Kể về người bạn tốt của em

- Cho HS quan sát tranh thảo luận nhóm, kể - HS luyện nói trong nhóm đơi, chia

với nhau về người bạn tốt.

sẻ trước lớp kể với nhau về người

bạn tốt dựa vào gợi ý.

- Một số nhóm dựa vào thực tế kể với nhau

về người bạn tốt.

Tên GV30 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

+ GV gợi ý:

- Trời mưa Tùng rủ Tuấn cùng khoác áo

mưa đi về.

- Hải ốm Hoa đến thăm và mang theo vở đã

chép bài giúp bạn.

- Tùng có chuối. Tùng mời quân cùng ăn.

- Phương giúp Liên học ôn. Hai bạn đều

được điểm 10

- GV chỉ định một số nhóm kể về người bạn

tốt trước lớp.

5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Gọi HS đọc lại bài.

- GV nhận xét tiết học: Khen những em học

tốt.

- Dặn HS học bài. Chuẩn bị bài : Ngưỡng

cửa.Năm học: 2017- 2018- Học sinh đọc lại bài......................................................................................................................................

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018

Chính tả

MÈO CON ĐI HỌC

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng 6 dòng đầu bài thơ: "Mèo con đi

học" 24 chữ trong khoảng từ 10 đến 15 phút.

- Điền đúng chữ r, d, gi ; vần in, iên vào chỗ trống.

- HS làm bài tập (2 ) a hoặc b.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng nhìn chép sách hoặc bảng lại đúng 6 dòng đầu bài thơ:

"Mèo con đi học" 24 chữ trong khoảng từ 10 đến 15 phút.

. Rèn kĩ năng viết nắn nót, cẩn thận, sạch sẽ..

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả. Giữ gìn sự trong

sáng của Tiếng Việt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp thảo luận nhóm,

phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung bài chính tả và bài tập .

- Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập II.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

Tên GV31 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1ANăm học: 2017- 2018HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: “ Rửa mặt như mèo”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách tiến hành: GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài.

2. Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết đúng các tiếng, từ khó viết.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp.

- Viết bảng đoạn văn cần chép

- Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, - Nhìn bảng đọc đoạn chép.

chia sẻ trước lớp...

- 2,3 HS nhìn bảng đọc khổ

thơ.

- Thảo luận nhóm đơi tìm

- u cầu đọc lại các tiếng dễ viết sai.

tiếng khó viết...

-HS nhẩm và viết ra bảng con:

be toáng, chữa lành, kiếm

cớ...

-1 HS đọc

- HS viết vào vở

3. Hoạt động viết bài chính tả: (15 phút)

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng viết đúng Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng 6 dòng

đầu bài thơ: "Mèo con đi học" 24 chữ trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Rèn kĩ năng

viết nắn nót, cẩn thận, sạch sẽ.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

- Cho HS chép từng câu một.

- Chép vào vở

- GV hd các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt

vở, cách viết đề bài giữa trang vở, viết lùi

vào 4 ô, chữ đầu của câu thơ HS viết hoa .

- Hướng dẫn chép bài vào vở.

-Tư thế ngồi, cách để vở.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết đúng chính tả và

đúng tốc độ. HS M3, M4 viết đúng chính tả

và đúng tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa.

4. Hoạt động nhận xét, đánh giá bài viết: (2 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai, cái tốt, cái đúng của bạn và của mình để

rút kin h nghiệm...

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

- GV đọc lại cho HS soát lỗi.

- Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối

-HS đổi vở, sốt lỗi, gạch chân

bài.

chữ sai bằng viết chì

- Chấm vở, chữa lỗi cho HS.

- HS hát.

5. Hoạt động làm bài tập chính tả: 6 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS nhận ra lỗi sai, cái tốt, cái đúng của bạn và của mình để

Tên GV32 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

rút kin h nghiệm. Điền đúng vần iêu hay yêu; chữ c hay k vào chỗ trống.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp.

+ Điền r, d hay gi ?

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS quan sát tranh, làm bài cá nhân. - HS quan sát tranh, làm bài cá

nhân, chữa bài trên bảng lớp.

- Chia sẻ trước lớp.

Thầy giáo dạy học. Bé nhảy dây.

- Nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

Đàn cá rô lội nước.

- Cho HS đọc lại các câu đúng.

- HS đọc lại các câu đúng.

6. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Nhắc lại nội dung tiết học.

- Nghe.

- Nhận xét tiết học. Khen thưởng em học

tốt.

- Dặn HS viết lại những chữ viết sai mỗi

chữ một dòng vào vở.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------KĨ chun

SĨI VÀ SĨC

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới

tranh.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Sóc là con vật thơng minh nên đã thốt được nguy

hiểm.

2. Kĩ năng: Rèn HS M1, M2 kĩ năng kể lại được một đoạn câu chuyện theo tranh

và gợi ý dưới tranh và rèn HS tự tin hơn trong giao tiếp.

- HS M3, M4 kể được toàn bộ câu chuyện theo tranh.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Kể chuyện .

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương

pháp giảng giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kể chuyện,

phương pháp thảo luận nhóm.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: - Tranh minh hoạ .

- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Tiết 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

33 Trường Tiểu học...

Tên GVGiáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

* Cách thực hiện:

- GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động nghe - kể: (3 phút)

* Mục tiêu: GV kể cho HS nghe câu chuyện theo tranh và gợi ý dưới tranh.

* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp

- GV kể chuyện lần một

- GV kể chuyện lần 2, kết hợp cho hs xem tranh HS lắng nghe.

* Hướng dẫn HS kể lại từng đoạn theo tranh.

- GV treo tranh 1:

HS nghe và xem tranh, thảo luận

+ Tranh 1 vẽ những gì?

nhóm và trả lời câu hỏi.

- Tiến hành tương tự với những bức tranh khác. - Tranh vẽ chú sóc đang chuyền

trên cành bị rơi trúng đầu lão sói

đang ngái ngủ.

3. Hoạt động thực hành kể chuyện: (20 phút)

* Mục tiêu: Kể lại được một đoạn truyện theo tranh và gợi ý dưới tranh.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Sóc là con vật thơng minh nên đã thoát được nguy hiểm.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp

- Cho HS kể lại đoạn 1 dựa vào tranh.

- HS kể lại đoạn 1 dựa vào tranh.

+ Tranh 2, 3, 4 cách hướng dẫn tương tự T1 - HS kể lại chuyện theo HD.

- Cho HS kể theo đoạn trong nhóm.

- HS Kể theo đoạn trong nhóm.

- Tổ chức cho HS thi kể từng đoạn câu

- HS thi kể từng đoạn câu chuyện.

chuyện.

- Cho HS M3, M4 kể lại toàn bộ câu

- HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

chuyện.

* Lưu ý: HS M1, M2 kể lại 1 đoạn câu

chuyện HS M3, M4 kể lại tồn chuyện

4. Hoạt động tìm hiểu nội dung ý nghĩa

câu chuyện: (7’).

- Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- Sói và Sóc ai là người thơng minh ?

- Sóc là người thơng minh

- Hãy nêu 1 việc chứng tỏ sự thông minh

- Khi Sói hỏi, Sóc hứa trả lời nhưng

đó?

đòi được thả trước, trả lời sau. Nhờ

đó sóc đã thốt khỏi nanh vuốt của

sói sau khi trả lời

5. Hoạt động tiếp nối : ( 2’).

- Nhắc lại nội dung câu chuyện?

- HS nhắc lại nội dung câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò về nhà kể lại chuyện cho người

thân nghe.

- Xem trước chuyện: Dê con nghe lời mẹ.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:Tên GV34 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------Tên GV35 Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động chuẩn bị viết chính tả : (7 phút).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×