Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động thực hành: (3 phút)

Hoạt động thực hành: (3 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Gọi vài em phát biểu.

* Kết luận:

- Đi dưới trời nắng phải đội mũ, nón để

khhơng bị ốm (nhức đầu, sổ mũi…)

- Đi dưới trời mưa, phải nhớ mặc áo

mưa, đội nón hoặc che ô (dù) để không

bị ướt.

- Cho học sinh chơi trò chơi: "Trời mưa,

trời nắng".

4. Hoạt động tiếp nối: (2')

- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.

- Về ôn lại các kiến thức đã học về trời

nắng, trời mưa .Năm học: 2017- 2018ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2018

Mỹ thuật:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ( TIẾT 1)

(GV Chuyên)

Tiếng Việt

TIẾNG VIỆT: Tiết 7, 8: LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUN ÂM ĐƠI

( Thiết kế trang 82)

-----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tiếng Anh

( GV chuyên)

---------------------------------------------------------Toán :

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Bước Bước đầu giúp học sinh- Làm quen với các đơn vị đo thời gian: ngày và tuần lễ. Nhận biết 1 tuần có 7

ngày. Biết gọi tên các ngày trong tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm,

thứ sáu, thứ bảy.

- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày

- Bước đầu làm quen với lịch học tập trong tuần.

- Học sinh làm bài tập 1, 2, 3.Tên GV11 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng

ngày.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- Làm bài tập 1, 2, 3.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3. Quyển lịch để bàn, lịch treo tường.

- Học sinh: Các thẻ que tính và que tính lẻ. Bảng con, vở ơ li Tốn..

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: - GV cho HS

chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu

bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)

* Mục tiêu: - Làm quen với các đơn vị đo thời gian: ngày và tuần lễ. Nhận biết 1

tuần có 7 ngày. Biết gọi tên các ngày trong tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư,

thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

a) Giới thiệu các ngày trong tuần

- Giới thiệu quyển lịch bóc hàng ngày - Nhận biết ngày Hôm nay

- Giới thiệu các ngày trong tuần ( qua - Quan sát, nhận biết

các tờ lịch bóc).

- Nhắc lại.

- Cho HS nhận biết qua 1 vài tờ lịch

bóc: Cho HS thảo luận nhóm đơi:

- HS thảo luận nhóm đơi. Chia sẻ trước lớp

+ 1 tuần có mấy ngày? là các ngày

- Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách xem

nào?

+ Hôm nay là ngày bao nhiêu?

THÁNG TƯ9

CHỦ NHẬT- Nhận xét, chữa bài.

Tên GV12 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

- Chốt lại: Một tuần lễ có 7 ngày

Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ

Nghỉ giải lao

năm, thứ sáu, thứ bảy.

3. Hoạt động thực hành: (20 phút)

- HS làm bài tập 1, 2, 3.

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng nhận biết 1 tuần có 7 ngày. Biết gọi tên các ngày trong

tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Củng cố kĩ năng

đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày.

- Bước đầu làm quen với lịch học tập trong tuần.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

* Bài 1: Trong mỗi tuần lễ:

a) Em đi học vào các ngày: thứ

- Gọi HS nêu yêu cầu BT

hai, ...

- HS Thảo luận nhóm đơi, HS làm bài tập,

chia sẻ trước lớp.

b) Em được nghỉ các ngày: .......

- Nhận xét, chữa bài.

- Nhận xét, bổ sung

- Gọi HS nêu yêu cầu BT

* Bài 2: Đọc tờ lịch hôm nay rồi viết - HS Thảo luận nhóm đơi, HS làm bài tập,

lần lượt tên ngày trong tuần, ngày

chia sẻ trước lớp.

trong tháng, tên tháng

- Nhận xét, chữa bài.

a) Hôm nay là ... ngày .... tháng ....

b) Ngày mai là ... ngày ... tháng ...

* Bài 3: Đọc thời khoá biểu của lớp - HS đọc trong nhóm 4. Chia sẻ trước lớp.

em

- HD học sinh cách đọc thời khoá

biểu.

* Bài 4: Viết lại thời khóa biểu của lớp em

- Nhận xét, bổ sung, chữa bài

ngày thứ 2.

* Bài tập phát triển năng lực:

- HS tự nhìn thời khóa biểu của lớp và chép

( Dành cho HS M3, M4):

ngày thứ 2.

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận

xét ...

3. Hoạt động tiếp nối:

- Nhận xét giờ học.

- Chốt lại nội dung bài

- Ôn lại bài.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018

Tiếng Việt

TIẾNG VIỆT: Tiết 9,10: PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU S/X

( Thiết kế trang 86)

----------------------------------------------------------------13 Trường Tiểu học...

Tên GVGiáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thủ công

CẮT, DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN (T1)

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.

- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối

thẳng.

- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân

đối.

- HS M3, M4: kẻ và cắt được các nan giấy đều nhau. Dán được các nan giấy thành

hàng rào ngay ngắn cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào.

2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình hàng rào đơn giản

thành thạo, nhanh.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học. Rèn đơi tay khéo léo cho

HS.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

+ GV :

- Chuẩn bị 1 hình hàng rào đơn giản dán trên nền tờ giấy trắng có kẻ ơ.

- 1 tờ giấy kẻ có kích thước lớn.

+ HS : Giấy thủ cơng, thước kẻ, bút chì, kéo

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: HS hát

- HS hát.

- GV cho HS HS hát, nhận xét...

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)

* Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường

cắt tương đối thẳng.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

a. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét:

- GV cho HS quan sát mẫu trên bảng : - GV

cho lớp thảo luận nhóm đôi:

- HS quan sát mẫu.

+ Hàng rào được tạo nên từ những cái gì?

- GV cho lớp thảo luận nhóm đôi ,

Tên GV14 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

+ Có mấy nan dọc, mấy nan ngang ?

+ Khoảng cách giữa các nan dọc và giữa các

nan ngang là mấy ô ?

- Nhận xét, tuyên dương.

b. Hướng dẫn mẫu :

- GV lật mặt trái tờ giấy màu có kẻ ô, kẻ các

đường thẳng cách đều : Giáo viên hướng dẫn

kẻ 4 nan giấy đứng dài 6 ô,rộng 1 ô và 2 nan

ngang dài 9 ô, rộng 1 ô.Giáo viên thao tác

chậm để học sinh quan sát.

+ 4 nan dọc (6 ô + 1 ô)

+ 2 nan ngang ( 9 ô + 1 ô)

- Cắt rời các nan giấy.Năm học: 2017- 2018

chia sẻ trước lớp.

+ HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình các

nan giấy.- HS quan sát.

+ ... các nan giấy.

+ ... 4 nan dọc và 2 nan ngang.

+ ... nan dọc là 1 ô, nan ngang là 2 ô.2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: - HS cắt, dán được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường

cắt tương đối thẳng.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Ÿ 1 : HS nêu lại quy trình cắt, dán hình các

nan giấy .

- GV cho lớp thảo luận nhóm đơi nêu lại cách

- + HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình

vẽ , cắt hình các nan giấy.

các nan giấy.

 Giáo viên nhắc qua các cách kẻ, cắt hình

các nan giấy.

Nhắc học sinh thực hành theo các bước: - Kẻ 4

đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 6 ô theo đường kẻ

của tờ giấy màu làm nan đứng.

- Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 9 ô

làm nan ngang.

- Thực hành cắt các nan giấy rời khỏi tờ giấy - Học sinh cắt và dán các nan giấy

màu.Trong lúc học sinh thực hiện bài làm,giáo - HS thực hành trên giấy vở .

viên quan sát học sinh yếu,giúp đỡ học sinh

M1 hồn thành nhiệm vụ.

 Lưu ý: HS M1, M2 có thể cắt dán được

các nan giấy thành hình hàng rào đơn

giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.

Bài tập phát triển năng lực: ( Dành cho

HS M3, M4):

- HS M3, M4: kẻ và cắt được các nan giấy đều

nhau. Dán được các nan giấy thành hàng rào

ngay ngắn cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí

hàng rào.

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Chấm bài của một số em.

Tên GV15 Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động thực hành: (3 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×