Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức mới: (30 phút)

Hoạt động hình thành kiến thức mới: (30 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

- Nêu được một vài việc làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.

1 : Quan sát

- GV cho HS quan sát cây và hoa ở sân

trường; thảo luận theo các nội dung sau :

+ Ra chơi ở sân trường, vườn hoa em có

thích khơng ?

+ Những nơi đó có đẹp, có mát khơng ?

+ Để sân trường, vườn hoa, công viên

luôn đẹp, luôn mát mẻ, em phải làm gì ?

- Yêu cầu HS trình bày.

- Nhận xét, tuyên dương.

* Kết luận: Cây và hoa làm cho cuộc

sống thêm đẹp, khơng khí trong lành, mát

mẻ. Các em có quyền được sống tronng

mơi trường trong lành, an tồn. Các em

cần chăm sóc, bảo vệ cây và hoa nơi công

cộng.

2: Bài tập 1:

- GV treo tranh, hướng dẫn HS quan sát

tranh và thảo luận :

+ Tranh vẽ các bạn nhỏ đang làm gì ?

+ Những việc làm đó có tác dụng gì ?

+ Em có làm được như các bạn khơng ?

- Gọi HS trình bày.

- Nhận xét, tun dương.

* Kết luận : Các em biết tưới cây, rào

cây, nhổ cỏ, bắt sâu. Đó là những việc làm

nhằm bảo vệ, chăm sóc cây và hoa nơi

cơng cộng, làm cho trường em, nơi sống

em thêm đẹp, thêm trong lành.

3: Bài tập 2

- GV yêu cầu HS thảo luận theo các nội

dung sau :

+ Các bạn trong tranh đang làm gì ?

+ Em tán thành những việc làm nào? Tại

sao?

- Yêu cầu các nhóm lên trình bày.

- Nhận xét, tun dương.

- GV hướng dẫn HS tô màu vào quần áo

của bạn có hành động đúng.

* Kết luận: Biết nhắc nhở, khuyên bạn

không phá hoại cây là hành động đúng.

- Bẻ cành, đu cây là hành động sai. Vì các

bạn khơng biết bảo vệ cây và nếu bị ngã

thì rất nguy hiểm cho bản thân.

Tên GV- 2 HS trả lời.- HS đọc đầu bài.

- HS quan sát cây và hoa ở sân

trường; và thảo luận.

+ Các em rất thích ra chơi ở sân

trường.

+ Sân trường em rất đẹp

+Để sân trường, vườn hoa đẹp em

không xả rác, không bẻ cành, hái

hoa,- HS cùng kết luận

- HS quan sát tranh và thảo luận

theo cặp.

- Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm

4 em

- Các nhóm trình bày.- HS nghe kết luận- HS thảo luận nhóm 4 theo các tình

huống trên.2 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

+ Giáo dục bảo vệ môi trường: Các em

cần phải biết bảo vệ cây và hoa ở vườn

trường em, nơi công cộng để các em được

học tập và vui chơi trong môi trường

trong lành.

3. Hoạt động tiếp nối : 5’

- Vì sao em khơng được bẻ cành, hái hoa

nơi công cộng ?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.Năm học: 2017- 2018

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS tơ màu vào bài tập

- HS nghe kết luận

- HS trả lời--------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thể dục

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Giúp học sinh

Biết cách chuyền bóng theo nhóm 2 người ( bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ )

- Bước đầu biết cách chơi trò chơi ( có kết hợp với vần điệu).

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện các động tác chơi trò chơi chuyền cầu...

thành thạo, nhanh.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Địa điểm sân trường , 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ

sinh sân tập, tranh thể dục.

- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ

học.

- Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập.

- Phương tiện: Cầu, còi, vợt và bảng con...

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:Nội dungĐịnh

lượngPhương pháp tổ chức1. Hoạt động khởi động :

- GV nhận lớp , phổ biến nội dung yêu 1 – 2’

cầu buổi tập

x

- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc

1 – 2’

GV

3 Trường Tiểu học...

Tên GVXxxxxxxx

XxxxxxxxGiáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu

- Xoay các khớp

2. Hoạt động thực hành :

- Trò chơi : Kéo cưa , lừa xẻ1’

2’Năm học: 2017- 2018

x

GV x x x x x x x x x x x x8 – 10’- Chuyền bóng theo nhóm 2 người

GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn lại

cách chơi

HS tham gia chơi

3. Hoạt động kết nối :

- Đi thường theo nhịp 2 - 4 hàng dọc

- Tập động tác vươn thở và điều hoà

- GV cùng HS hệ thống bài học , giao bài

tập về nhà.x8 – 10’Xxxxxxxx

x

GV

Xxxxxxxx

x2 - 3’

2 x 8 nhịp

1- 2’Xxxxxxxx

x

GVXxxxxxxxx

x

---------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Toán

PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 ( TRỪ KHÔNG NHỚ )

I. MỤC TIÊU: Giúp HS

1. Kiến thức: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4.

- Củng cố tính nhẩm.

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ)

dạng 65 - 30, 36 - 4, rèn kĩ năng tính nhẩm.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3).

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3). Các thẻ que tính và que tính lẻ.

- Học sinh: Các thẻ que tính và que tính lẻ. Bảng con, vở ơ li Tốn..

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên GV4 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

* Cách chơi: - GV cho HS

chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu

bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)

* Mục tiêu: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ) dạng 65 30, 36 - 4.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

Bước 1: HD HS thao tác trên que tính.

- Y/c HS lấy 65 que tính, và giáo viên - HS lấy 65 que tính .

thao tác trên bảng lớn để tìm kết quả.

- HS thảo luận cặp đôi và chia sẻ trước

- Cho HS thảo luận cặp đôi HS để được lớp, đọc lại kết quả phép tính.

tìm các số chỉ chục, chỉ đơn vị và kết quả

phép tính điền vào cột chục và đơn vị.65 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

- 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị

- Tách ra 3 bó (gồm 30 que tính)

- HS tách lấy 3 bó. HS thảo luận cặp

- 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

đôi và chia sẻ trước lớp, đọc lại kết

quả phép tính.

- 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị.

- GV nói đồng thời viết vào bảng.

- Nghe, quan sát.

- Còn lại: 3 bó và 5 que rồi thì viết 3

ở cột chục và 5 ở cột đơn vị vào dòng

cuối bảng.

chục

đơn vị

- HS quan sát và lắng nghe

- HS nhắc lại cách đặt tính

6

5

- Vài HS nhắc lại cách tính

- 3

0

- Trừ số có hai chữ số cho số tròn

3

5

chục.

- Vài HS nhắc lại cách đặt tính và tính

trừ số có hai chữ số cho số có một chữ

số.

Bước 2: GT kỹ thuật làm tính 65 – 30

- HS nêu yêu cầu của bài

+ Đặt tính:

- 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con

- Viết 65 rồi viết 30 sao cho chục thẳng

cột chục, đơn vị thẳng cột đơn vị.

- Viết dấu - Kẻ vạch ngang thay cho dấu bằng

+ Tính: (Từ phải sang trái)

65 * 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

- Học sinh nhắc lại: cá nhân, nhóm, cả

30 * 6 trừ 3 bằng 3, viết 3

lớp.

35

-Đây là phép tính thuộc dạng số có 2 chữ

số trừ số có 2 chữ số.

- Tương tự với phép tính 36 - 4

Tên GV5 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

- GV HD làm tính trừ.

- Nghe, quán sát.

36

* 6 trừ 4 bằng 2, viết 2

- Học sinh nêu cách tính

4

* Hạ 3, viết 3

- Học sinh đặt tính ra bảng con.

32

- Phép tính này thuộc dạng số có hai chữ

số trừ số có một chữ số.

3. Hoạt động thực hành: (20 phút)

- Làm bài tập 1, 2, 3 ( cột 1, 3).

* Mục tiêu: Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( khơng nhớ) dạng 65 30, 36 - 4.

- Củng cố tính nhẩm.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

82

75

48

69

+ Bài 1: Tínha. 

- Cho HS làm vở chia sẻ trước lớp.

50

40

20

50

- Nhận xét…

32

35

28

19

68

37

88

33

* Lưu ý: HS M3, M4nêu được cách đặtb. 

tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số

4

2

7

3

thật thẳng cột.

64

35

81

30

- Hs đọc yêu cầu.

+ Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s

- Hs làm bài vở, cho chơi trò chơi:

"Điền đúng, điền nhanh" chữa bài.

a, 57

b, 57 c, 57 d, 57

5

5

5

5

- Nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

50 s

52 s

07 s

52 đ

+ Bài 3 (cột 1, 3): - Tính nhẩm

- Cho HS làm bài , chia sẻ trước lớp...

- HS làm bài , chia sẻ trước lớp...

a, 66 - 60 = 6

78 - 50 = 28

b, 58 - 4 = 54

58 - 8 = 50 …

? Cách tính nhẩm?

- Nêu cách tính nhẩm.

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành + Bài 3 ( cột 2)

cho HS M3, M4):

98 – 90 = 8

67 – 7 = 60

59 – 30 = 29 67 - 5 = 62

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét + Bài 4: a, 64 - 60 = 4

35 – 3 = 32

77 - 50 = 27 46 – 2 = 44

b, 56 - 4 = 54

33 – 3 = 30

98 - 8 = 90

27 – 4 = 23

4. Hoạt động tiếp nối:

- GV đưa bảng phụ chép các phép tính,

- HS chơi trò chơi:

cho HS chơi trò chơi: “Xì điện”.

98 - 90 = 8

- GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi…

59 - 30 = 29

- Nhận xét trò chơi, TD…

67 - 7 = 60

15 - 12 =3

? Tiết tốn hơm nay con học bài gì?

- GV nhắc lại nội dung tiết học.

Tên GV6 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Nhận xét tiết học.Năm học: 2017- 2018---------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2018

Âm nhạc

ĐI TỚI TRƯỜNG

( Giáo viên chuyên)

-------------------------------------------------------------Tiếng Việt:

Tiết 3, 4: LUYỆN TẬP

( Thiết kế trang 76)

--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------TỐN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Biết đặt tính, làm tính trừ, tính nhẩm các số trong phạm vi 100

(khơng nhớ).

- Củng cố kĩ năng giải tốn .

2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính trừ các số có hai chữ số và kĩ năng giải toán.

3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn.

- Làm bài tập 1, 2, 3, 5.

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3, 5.

- HS: Vở ơ li tốn, sách giáo khoa.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

Tên GV7 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

* Cách chơi: - GV cho HS

chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu

bài.

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)

- HS làm bài tập 1, 2, 3, 5.

* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng tính trừ các số có hai chữ số và kĩ năng giải bài tốn có

phép trừ.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính.- GV nêu phép - HS thực hiện trên bảng lớp, bảng con.

tính yêu cầu HS thực hiện trên bảng lớp,

bảng con.

- Nhận xét, chốt lại phép tính đúng.

45

57

72

70

66

23

31

60

40

25

? Cách đặt tính và cách thực hiện phép trừ

22

26

12

30

41

?

- Nhắc lại cách đặt tính và cách thực

* Lưu ý: HS M3, M4 nêu được cách đặt hiện phép trừ

tính và cách tính. HS M1, M2 đặt các số

thật thẳng cột.

* Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự tính

và cách ghi kết quả.

+ Bài 2: - Tính nhẩm

- Đọc yêu cầu, tính nhẩm cá nhân và

chơi trò chơi, chữa bài

- Cho HS tính nhẩm cá nhân và chơi trò

chơi: “ Xì điện ”.

65 - 5 = 60

65 - 60 = 5

- Gọi HS chữa miệng kết quả.

70 - 30 = 40

94 - 3 = 91

- Nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

21 - 1 = 20

21 - 20 = 1

+ Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Điền dấu thích hợp vào ô trống

- Y/c HS nêu cách làm bài ?

- Thực hiện phép tính rồi so sánh kết quả

và điền dấu.

- Cho HS làm vào vở, gọi HS chữa bài - HS làm bài, chữa bài.

trên bảng lớp.

35 - 5 < 35 – 4

43 + 3 > 43 - 3

30 - 20 = 40 – 30

31 + 42 = 41 +

32

- Nhận xét, chốt lại đáp án đúng.

+ Bài 5: Nối (theo mẫu)

- GV HD mẫu.

- Nghe HD mẫu.

- Chia nhóm cho HS thảo luận làm bài.

- HS thảo luận nhóm 4 làm bài ra bảng

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả nhóm.

thảo luận.

- Trình bày kết quả thảo luận.

- Chữa bài, chốt lại bài làm đúng.

* Bài tập phát triển năng lực: ( Dành

cho HS M3, M4):

Tên GV8 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..

* Bài 4: Gọi HS đọc đề bài.

- Làm vở và chữa bài.

- Quan sát giúp đỡ HS M1.Năm học: 2017- 2018- HS đọc và làm, chia sẻ trước lớp:

Tóm tắt

Có tất cả: 35 bạn

Nữ

: 20 bạn

Nam

: ... bạn?

Bài giải:

* Lưu ý: HS M1, M2 giải được bài toán

Số bạn nam có là:

với những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu.

( Lớp1B có số bạn nam là):

HS M3, M4 sẽ có nhiều cách nêu câu lời

35 – 20 = 15 ( bạn)

giải khác nhau.

Đáp số: 15 bạn

4. Hoạt động tiếp nối: ( 2’)

- Thi nhẩm nhanh: 33 + 22; 44 + 33;

- Học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn

55 + 11.

ai”.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép

trừ trong phạm vi 100.

---------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 5, 6: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ ÂM ĐẦU L/N

( Thiết kế trang 70 )

------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------Môn: Tự nhiên – Xã hội

BÀI 30. TRỜI NẮNG – TRỜI MƯA

I.MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Giúp học sinh biết:

- Những dấu hiệu chính của trời nắng, trời mưa.

- 2. Kĩ năng: - HS có kĩ năng bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa.

- 3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa.

- GDBVMT.

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập, phương pháp trò chơi.

Tên GV9 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

Năm học: 2017- 2018

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- GV : Tranh phóng to SGK.

-Tranh sưu tầm về cảnh trời nắng, trời mưa.

-HS sưu tầm tranh về cảnh trời nắng, trời mưa mang đến lớp.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: " Trời nắng, trời mưa ”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách thực hiện:

- GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS lắng nghe nhắc lại đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút)

* Mục tiêu: Kể tên những dấu hiệu chính của trời nắng, trời mưa.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

1: Làm việc với những tranh ảnh về trời

mưa, trời nắng.

- Nhận biết các dấu hiệu chính của trời nắng, - HS làm việc theo nhóm .

- Phân loại tranh ảnh mà các em

trời mưa.

- Biết mô tả bầu trời và những đám mây.

mang đến lớp.

- 1 em trong nhóm nêu lên 1 dấu

- Chia lớp 3 nhóm.

hiệu của trời nắng, nói và chỉ vào

Kết luận:

- Khi trời nắng, bầu trời trong xanh, có mây tranh.

trắng. Mặt trời sáng chói, nắng vàng chiếu - 1 em trong nhóm nêu dấu hiệu

trời mưa, nói và chỉ vào tranh.

rọi mọi cảnh vật, đường phố khô ráo.

- Vài học sinh nhắc lại.

- Khi trời mưa, có nhiều giọt mưa rơi, bầu

trời phủ đầy mây xám nên thường không

- Đại diện nhóm lên trình bày.

nhìn thấy mặt trời, nước mưa làm ướt đường HS trả lời

phố, cỏ cây mọi vật đều ở ngòai trời

- Chăm sóc và bảo vệ chúng

3. Hoạt động thực hành: (3 phút)

* Mục tiêu: HS có kĩ năng bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa.

- Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng, trời mưa.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.

2: Thảo luận. Học sinh có ý thức bảo vệ

sức khỏe khi đi dưới trời mưa, trời - Mở SGK bài 30.

nắng.

- Thảo luận nhóm 4. Trả lời câu hỏi.

- Tại sao khi đi dưới trời nắng, các bạn - Chia sẻ trước lớp.

phải nhớ đội nón, mũ?

- Để khơng bị ướt, khi đi dưới trời mưa,

bạn phải nhớ làm gì?

Tên GV10 Trường Tiểu học...Giáo án tổng hợp – Lớp 1A

- Gọi vài em phát biểu.

* Kết luận:

- Đi dưới trời nắng phải đội mũ, nón để

khhơng bị ốm (nhức đầu, sổ mũi…)

- Đi dưới trời mưa, phải nhớ mặc áo

mưa, đội nón hoặc che ơ (dù) để khơng

bị ướt.

- Cho học sinh chơi trò chơi: "Trời mưa,

trời nắng".

4. Hoạt động tiếp nối: (2')

- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.

- Về ôn lại các kiến thức đã học về trời

nắng, trời mưa .Năm học: 2017- 2018ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

---------------------------------------------------------Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2018

Mỹ thuật:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ( TIẾT 1)

(GV Chuyên)

Tiếng Việt

TIẾNG VIỆT: Tiết 7, 8: LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUN ÂM ĐƠI

( Thiết kế trang 82)

-----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tiếng Anh

( GV chuyên)

---------------------------------------------------------Toán :

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Bước Bước đầu giúp học sinh- Làm quen với các đơn vị đo thời gian: ngày và tuần lễ. Nhận biết 1 tuần có 7

ngày. Biết gọi tên các ngày trong tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm,

thứ sáu, thứ bảy.

- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch bóc hàng ngày

- Bước đầu làm quen với lịch học tập trong tuần.

- Học sinh làm bài tập 1, 2, 3.Tên GV11 Trường Tiểu học...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức mới: (30 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×