Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nguồn điện ba pha

- Nguồn điện ba pha

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ

trưng

của

mạch

điện ba

pha.

226CHƯƠN

G,

T

RN

G

T

A

Â

M

C

H

Ư

Ơ

N

GTIẾTTHÁNG

TUẦN- Cách

nối

nguồn

điện

và tải

hình sao,

hình tam

giác§23. MẠCH

ĐIỆN XOAY

CHIỀU BA

PHATÊN BÀI

GIẢNGNăm học: 2013-2014- Hiểu được nguồn điện ba

pha và các đại lượng đặc

trưng của mạch điện ba

pha.

- Cách nối nguồn điện

và tải thành hình sao, hình

tam giác và các quan hệ

giữa đại lượng dây và

pha.KIẾN THỨC TRỌNG

TÂM- Tranh máy

phát

điện

xoay chiều ba

pha và sơ đồ

- Diễn

hình

giảng

23-1, 23-2, 23-3.

- Đàm

- Mô hình máy

thoại

phát

điện

- Liên hệ xoay chiều ba

thực tế

pha, động cơ

- HS làm điện

xoay

việc

chiều ba pha.

nhómPHƯƠNG

PHÁPĐỒ DÙNG

DẠY HỌC29BÀI

TẬP

RÈN

LUYỆNKế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ

VI.

2

283

2

3043M

A

Ù 27

Y 28

ĐI

E

Ä

N

B

A

P

H

A 29

30

Khái

niệm,

phân

loại,

công

dụng,

nguyênlàm

việc

của

máy

31

điện

xoay

chiều

ba pha§25. MÁY

ĐIỆN XOAY

CHIỀU BA

PHA, MÁY

BIẾN ÁP

BA PHA.§26. ĐỘNG

CƠ KHÔNG

ĐỒNG BỘ

BA PHAKIỂM TRA

1 TIẾTNăm học: 2013-2014- Khái niệm, phân biệt

và công dụng của máy

điện xoay chiều ba pha.

- Công dụng, cấu tạo,

cách nối dây, nguyên lí

làm việc của máy biến

áp ba pha.- Đàm

thoại.

- Gợi mở

- Đọc SGK- Tranh vẽ các

hình 25 – 1; 25 –

2; 25 – 3.

BT

3

- Vật mẫu: trang 102

các lá thép SGK

kó thuật điệnCông dụng, cấu tạo, cách

nối dây, nguyên lí làm

việc và cách nối dây

động cơ không đồng bộ

ba pha- Đàm

thoại.

- Diễn

giảng

- HS làm

việc

nhóm- Tranh vẽ các

hình 26 – 1đến 3

trang

26 – 6.

107 SGK

- Vật mẫu: Lá

thép stato và

roto của độngkhông

đồng bộ.- Đề kiểm tra.

- Kiến thức,

- Củng cố lại toàn bộ Kiến thức dụng cụ cần

kiến thức đã học cho HS.

đã học

thiết cho làm

- Rèn kó năng làm bài

bài.

kiểm tra.30343CHƯƠN

G

T

R

O

Ï

N

G

T

A

Â

M

C

H

Ư

Ơ

N

G

VII.

M

A

Ï 32

N

G

Đ

IE

ÄTIẾTTHÁNG

TUẦNKế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ33TÊN BÀI

GIẢNG§28. MẠNG

ĐIỆN

SẢN

XUẤT QUY

MÔ NHỎ§30. ÔN

TẬPNăm học: 2013-2014KIẾN THỨC TRỌNG

TÂMPHƯƠNG

PHÁPKhái niệm, dặc điểm,

yêu cầu và nguyên lí - Thuyết

làm việc của mạng điện trình

sản xuất quy mô nhỏ

- Đàm

thoạiĐỒ DÙNG

DẠY HỌC- Tranh vẽ hình

28-1

- Sưu tầm

tranh, ảnh

mạng điện

sản xuất quy

mô nhỏ.Hệ thống hoá và củng Hệ Lập sơ đồ

cố được những nội dung thống

tóm tắt nội

cơ bản của môn học

hoá

nội dung

dung.

- H. dẫn

trả

lời

một

số

câu hỏi.31BÀI

TẬP

RÈN

LUYỆNKế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ

5335KIỂM TRA

CUỐI

NĂMTổ trưởng duyệtNăm học: 2013-2014- Củng cố lại toàn bộ Kiến thức

kiến thức đã học cho HS. đã học

- Rèn kó năng làm bài

kiểm tra.- Đề kiểm tra.

- Kiến thức,

d.cụ cần thiết

cho làm bài.

Người lập kế hoạch32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nguồn điện ba pha

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×