Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm; phân loại; chức năng; nguyên lí làm việc của mạch điện tử cơ bản

Khái niệm; phân loại; chức năng; nguyên lí làm việc của mạch điện tử cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ

11III.

111M

O

Ä 13

T

S

O

Á

MC

H 14

ĐI

E

Ä

N

T 15,

Ư

Û

ĐI

E

À

U

K

HI

E

Å

N§13. KHÁI

NIỆM VỀ

MẠCH

ĐIỆN TỬ

ĐIỀU

KHIỂN§14. MẠCH

ĐIỀU

KHIỂN TÍN

HIỆU§15. MẠCH

ĐIỀU

KHIỂN

TỐC ĐỘ

ĐỘNG CƠ

ĐIỆN XOAY

CHIỀU 1

PHANăm học: 2013-2014Biết được khái niệm Đàm

công dụng và phân loại thoại

mạch điện tử điều khiển - Diễn

giảng.

- Liên hệ

thực tế- Tranh vẽ các

hình 13-3; 13-4.

- Tranh ảnh

các thiết bò

điều

khiển

trong thực tế.- Hiểu được khái niệm về

mạch điều khiển tín hiệu. Đàm Các hình

- Biết được các khối cơ thoại

14-2; 14-3

bản của mạch điều khiển - Diễn

giảng.

- Liên hệ

thực tếvẽ- Mạch điều

Biết được công dụng của

khiển

quạt

mạch điện tử điều khiển

điện

bằng

tốc độ động cơ một pha.

Đàm triac.

thoại

- Tranh vẽ hình

- Trực quan. 15-2.23Kế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ

Đ

Ơ

N

GI

A

Û

N1Hiểu và phân biệt được

sơ đồ nguyên lí và sơ đồ

lắp ráp mạch điều klhiển

tốc độ động cơ điện xoay

chiều một pha.Khái

niệm,

công

dụng,

phân

loại và

nguyênlàm

17

việc

của

mạch

điện tử

điều

khiển

đơn

giản.

Lắp

được

mạch

điều

khiển

đơn

giảnTriac, điac, điện

Hướng

trở, tụ điện,

dẫn

học biến trở, bo

sinh

tiến mạch

thử,

hành

một

quạt

bàn,

dây

điện, ổ cắm,

đồng hồ vạn

năng.§16. THỰC

HÀNH:

MẠCH

ĐIỀU

KHIỂN

TỐC ĐỘ

ĐỘNG CƠ

ĐIỆN XOAY

CHIỀU

MỘT PHANăm học: 2013-20142412Kế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ1KIỂM TRA

HỌC KÌ I- Củng cố lại toàn bộ

kiến thức đã học cho học

sinh.

- Rèn kó năng làm bài

kiểm tra.§17. KHÁI

NIỆM VỀ

HỆ

THỐNG

THÔNG TIN

VÀ VIỄN

THÔNG- Biết được khái niệm về

hệ thống thông tin và

viễn thông.

- Biết được các khối cơ

bản, nguyên lí làm việc

của hệ thống thông tin

và viễn thông.18- Đề kiểm tra

- Kiến thức,

dụng cụ cần

thiết cho làm

bài.HỌC KÌ II

1IV.19

M

O

Ä

T

S

ONăm học: 2013-2014Đàm

thoại

Tranh vẽ hình

- Diễn

17 – 1.

giảng.

- Đọc SGK25Kế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ

1Á

T

HI

E

Á

T

BĐI

E

Ä

N

20

T

Ư

Û

D

A

Â

N

DN

G21- Hiểu được sơ đồ khối và Đàm

nguyên lí làm việc của thoại

Tranh vẽ hình

máy tăng âm.

- Trực quan. 18 – 2; 18 – 3.

- Biết được nguyên lí làm

việc của khối khuyếch

đại công suất.§18. MÁY

TĂNG ÂMVẽ sơ

22đ

ồ 21

khi

22

va

ø

n

g§19. MÁY

THU THANH

§20. MÁY

THU HÌNHNăm học: 2013-2014- Sơ đồ khối và nguyên lí

làm việc của máy thu

thanh.

- Nguyên lí làm việc của

khối tách sóng

- Sơ đồ khối và nguyên lí

làm việc của máy thu

hình.

- Nguyên lí làm việc của

khối xử lí tín hiệu màu- Đọc SGK

- Trực quan

- Diễn

giảngBản vẽ hình

19 – 2; 19 – 3.Đàm Bản vẽ hình

thoại

20 – 2; 20 – 3.

- Trực quan

- Diễn

giảng26Kế hoạch giảng dạy mơn cơng nghệ

uy

ê

nla

ø

m

vic

cu

û

a

mt

so

á

th

ie

át

b

ò

đinû

d

â

n

dn

gNăm học: 2013-201427Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm; phân loại; chức năng; nguyên lí làm việc của mạch điện tử cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×