Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CÔNG TÁC CỐT THÉP

2 CÔNG TÁC CỐT THÉP

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 CƠNG TÁC CỐT THÉP1.Đặc điểm cơng nghệ, phân loại và yêu cầu thép xây dựng4Đặc điểm công nghệ

Phân loại thép xây dựng

Yêu cầu thép xây dựng4.2 CÔNG TÁC CỐT THÉP1.Đặc điểm công nghệ, phân loại và yêu cầu thép xây dựng5Đặc điểm công nghệMột trong ba dây chuyền bộ phận của công nghệ thi công kết cấu BTCT đổ tại chỗ.Tùy từng biện pháp thi công kết cấu dây chuyên cốt thép có thể đi sau dây chuyền ván khuônDây chuyền công tác cốt thép bao gồm các công đoạn sau4.2 CƠNG TÁC CỐT THÉP1.Đặc điểm cơng nghệ, phân loại và yêu cầu thép xây dựng6Đặc điểm công nghệ4.2 CƠNG TÁC CỐT THÉP1.Đặc điểm cơng nghệ, phân loại và yêu cầu thép xây dựng7Phân loại thép xây dựngTheo hình dáng bên ngoàiTheo cách chế tạoTheo cường độ chịu lựcTheo chức năng và trạng thái làm việc của từng thanh trong kết cấu4.2 CÔNG TÁC CỐT THÉP

Phân loại thép xây dựngTheo hình dáng bên ngồia.

b.8Thép cuộn sợi tròn trơn (nhóm AI)

Thép thanh tròn có gờ (nhóm AII, AIII)4.2 CƠNG TÁC CỐT THÉPPhân loại thép xây dựng Theo cách chế tạo

1.2.9Thép thanh cán nóng:loại tròn trơn (nhóm AI)loại có gờ (nhóm AII, AIII)Thép sợi kéo nguội.4.2 CÔNG TÁC CỐT THÉPPhân loại thép xây dựng Theo cường độ chịu lực10a.Nhóm AI: R = 2100 kg/cm2 (φ1 – φ10).b.Nhóm AII: R = 2700 kg/cm2 (φ10 - φ40).c.Nhóm AIII: R = 3400 -3600 kg/cm2 (φ10 - φ40)d.Thép dự ứng lực (cường độ cao): R = 16000 - 18000 kg/cm2.4.2 CÔNG TÁC CỐT THÉPPhân loại thép xây dựng Theo chức năng và trạng thái làm việc của từng thanh trong kết cấu11a.Thép chịu lựcb.Thép cấu tạo.4.2 CƠNG TÁC CỐT THÉP1.Đặc điểm cơng nghệ, phân loại và yêu cầu thép xây dựngYêu cầu thép xây dựng12Khoản 4.1 điều 4, TCVN 4453-95 ( tham khảo)4.2 CÔNG TÁC CỐT THÉP2.Gia cường cốt thépKhái niệmNguyên lý gia cường nguộiCác phương pháp gia cường nguội134.2 CÔNG TÁC CỐT THÉP2.Gia cường cốt thép. Khái niệm14cốt thép tăng cường độ chịu lựcchỉ đề cập đến phương pháp gia cường nguộicác tác động cơ học mà không sử dụng nhiệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CÔNG TÁC CỐT THÉP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×