Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng kết rút kinh nghiệm:

Tổng kết rút kinh nghiệm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. DẠY HỌC TÍCH CỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM

KẾT HỢP QUAN SÁT MẪU VẬT TRỰC QUAN. ÁP DỤNG VÀO

BÀI “LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM” SINH HỌC 6:

Lớp 6ª5

Thời gian dạy: tiết 3 ngày 24 / 02/ 2018

Tiết 54 :

LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

-HS phân biệt đặc điểm hình thái của lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá

mầm ( về kiểu rễ, gân lá, số lượng cánh hoa...)-Căn cứ vào một số đặc điểm có thể nhận dạng nhanh cây thuộc

lớp 2 lá mầm hay một lá mầm qua tranh vẽ2. Kỹ năng:

-Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành, làm việc theo nhóm .3. Thái độ:

-Giáo dục ý thức bảo vệ cây xanhII. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

-Mẫu vật các cây dừa cạn, cây rẻ quạt...-Máy tính, máy chiếu.-Bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ bảng.III. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (2 phút)

? Trình bày đặc điểm chung của thực vật hạt kín.

HS trả lời.

GV chốt lại kiến thức quan trọng của ngành hạt kín:

Gồm cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản.

- Cơ quan sinh dưỡng:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9+ Kiểu rễ: rễ cọc, rễ chùm.+ Dạng thân: gồm 3 nhóm chính: thân đứng, thân leo, thân bò.+ Kiểu gân lá: hình mạng, song song, hình cung.- Cơ quan sinh sản:

+ Hoa: gồm 4 bộ phận chính

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10+ Quả: hạt nằm trong quả+ Số lá mầm trong phôi: 2 lá mầm và 1 lá mầm.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------123. Bài mới:

Ngành thực vật hạt kín là đại diện TV tiến hố nhất, chúng chiếm ưu thế trong nhiều

môi trường và rất đa dạng. Chúng có số lượng lồi rất lớn. Để phân biệt các cây Hạt kín với

nhau, các nhà khoa học đã chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn. Ngành TV hạt kín gồm 2 lớp,

lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Mỗi lớp lại có những nét đặc trưng riêng.TGHoạt động GVHoạt độngNội dung ghi

bảng

Tiết 54 : Lớp hai

lá mầm và lớp một15plá mầm

Hoạt động 1: Quan sát cây một lá mầm và cây hai lá mầm

1. Cây hai lá mầm

GV : Trước khi tìm hiểu về đặc điểmcâycủa Lớp 2 LM và lớp 1 LM, quan sátmầm:một2 đại diện quen thuộc đó là : Cây dừa

cạn (cây 2LM) và cây Rẻ quạt( cây

1LM)

GV chiếu hình 42.1 (và mẫu vật thật)

cây 1 lá mầm (cây Rẻ quạt) và 1 cây 2 Hs quan sát

lá mầm(cây Dừa cạn)tranh? Quan sát hình thái về: kiểu rễ, dạng

gân lá, số cánh hoa và dạng thân tìm

đặc điểm của cây 2LM(cây dừa cạn)

và cây 1LM( cây rẻ quạt)Hs quan sát

hình ảnh trả lời-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13GV gọi HS lên bảng xác định trên

mẫu vật thật.HS quan sát,

nhận xét?Nhắc lại đặc điểm của Cây 2 LM mà

đại diện là cây dừa cạn ?

- Cây dừa cạn(cây

2LM) : rễ cọc, gân

lá hình mạng, thân

gỗ, hoa có 5 cánh.

HS trả lời? Nhắc lại đặc điểm của Cây 1 LM mà- Cây rẻ quạt ( câyđại diện là cây rẻ quạt?1LM): rễ chùm,

gân lá song song,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14thân cỏ, hoa có 6

cánh.Chuyển ý: 2 cây vừa tìm hiểu chỉ là 2

đại diện của lớp 1LM và 2LM. Vậy,

để phân biệt cây 1LM và cây 2LM

còn dựa vào đặc điểm nào khác?

22pChúng ta tìm hiểu phần II

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm củaII. Đặc điểm phâncác cây hạt kínbiệt giữa Lớp 2LM

và Lớp 1LM :Xem đoạn hình ảnh sau :

Chú ý các đặc điểm về : Kiểu rễ, gân

lá, số cánh hoa, dạng thân của lớp

một lá mầm và lớp hai lá mầm.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15? Đọc thông tin SGK-137,138. Dựa

vào kiến thức phn I v on hỡnh

ĐặcLớp 2 láđiểmmầmLớp 1mầmKiểu rễ

Kiểu gânSố cánh

hoa

Dạng

thân

Số láCỏc nhúm tho

lun,honthnh PHT.mầm của

phôi

nh, hc sinh tho lun nhóm lớn

(3phút), hồn thành PHT.GV phát PHT nhỏ và 2 bảng phụ lớnĐại diện nhóm

trìnhbày, (GV treo bảng phụnhómkhác ghi kiến thức phầnnhận xét.II)cho các nhóm đại diện.Cá nhân trả lời

Hết thời gian, GV treo 2 bảng phụ mà

2 nhóm đã làm lên bảng. Yêu cầu HS

ngừng thảo luận để chữa PHT.nêuđược:phân biệt bởi

kiểu rễ, kiểu

gân lá, số cánh

hoa, dạng thânGV sửa bài các nhóm.

? Qua PHT vừa làm, rút ra đặc điểmvà số lá mầm

của phôi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16để phân biệt Lớp 2LM và Lớp 1LM?Cá nhân nêu:

số lá mầm của

phôi? Đặc điểm nào là quan trọng nhất ?GV: đây là đặc điểm quan trọng nhất Cá nhân

để phân biệt Lớp 2LM và Lớp 1LM. lời.trảVì vậy, các nhà Khoa học đã dùng đặc

điểm này để đặt tên cho Lớp.

Bài tập: Nhận dạng nhanh

GV: Chiếu hình 5 cây trong H42.2

SGK trang 138 yêu cầu: quan sát hình

thái cây, nhận dạng nhanh các cây vào

2 nhóm Lớp 2LM và lớp 1LM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------174

1122533Lớp hai lá mầmHS nghe giảngLớp một lá mầm4

1122335GV : Chiếu hình ảnh minh họa một số

trường hợp mở rộng.

GV giảng: TV Hạt kín rất đa dạng,

trong thiên nhiên còn gặp một số

trường hợp ngoại lệ: có cây hoa

khơng cánh, hoặc có hoa rất nhiều

cánh...Vì vậy, để nhận biết cây thuộc

lớp nào cần căn cứ vào nhiều đặc

điểm chứ không thể dựa vào 1 đặc

điểm nào đó.

(chiếu hình ảnh cây hoa hồng, hoa

lúa...-> giảng)4. Củng cố:(4 phút)Bài tập : Trò chơi “Chúng em là nhà Phân loại Thực vật”

GV chuẩn bị 4 giỏ (quy định 2 giỏ là đựng cây 1LM và 2 giỏ còn lại đựng cây

2LM), treo trên bảng.

HS mang từ nhà đi các mẫu cây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18Luật chơi: chia lớp thành 2 đội, quy định trong thời gian 2 phút các đội sẽ phân

loại các mẫu vật mà đội mình mang đi vào 2 giỏ: 1 giỏ đựng cây 2LM, 1 giỏ

đựng cây 1LM. Hết thời gian 2p, kiểm tra kết quả phân loại của 2 đội. Đội thắng

là đội phân loại đúng nhất.

5. Dặn dò: (1 phút)

-Học bài-Làm Bài tập Vở BT Sinh học-Đọc trước bài sau

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Qua q trình giảng dạy tại trường THCS, tơi đã ý thức được vẫn đề đổimới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường,

tôi đã sớm tiếp cận với phương pháp dạy học mới, đặc biệt trong phương pháp

lấy học sinh làm trung tâm. Với hình thức hoạt động học tập hợp tác nhóm bước

đầu tôi đã thu được nhiều kết quả, hoc sinh quen với hình thức học tập theo

nhóm, các em có tinh thần trách nhiệm cao trong hợp tác nhóm, các em đều chú

ý học bài và em nào cũng muốn đóng góp một ý của mình cho nhóm đặc biệt

những lúc nhóm bạn trả lời, thường chú ý có những câu bổ sung rất tốt, tham gia

nhiều ý kiến hiểu được nhiều vấn đề.

Dựa vào đặc thù môn sinh học, bên cạnh việc hợp tác nhóm sự kết hợp

hình ảnh, tư liệu và mẫu vật là rất cần thiết. Qua mẫu vật và hình ảnh trực quan

việc hợp tác nhóm của học sinh sẽ diễn ra dễ dàng hơn, sau khi hoạt động thảo

luận các em hiểu sâu hơn về kiến thức và áp dụng được vào thực tế xã hội.Với

đề tài này tơi trình bày phương thức tổ chức hoạt động nhóm có kết hợp quan sát

mẫu vật trực quan nói chung và đã áp dụng vào một bài cụ thể qua kết quả khảo

sát nhỏ với câu hỏi “ Dựa vào những đặc điểm nào để phân biệt lớp hai lá mầm

và lớp một lá mầm?”

- Khi chưa áp dụng năm học 2016- 2017

Lớp6A16A46A5Tổng số HS535553-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng kết rút kinh nghiệm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×