Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
i. Internet Information Services (IIS).

i. Internet Information Services (IIS).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2. Apache Web Server

 Các đặc điểm nổi bật của Apache:

-Ngày nay Apache có thể chạy kết hợp (hybrid) giữa chế độ đa sử lý và chế độ đa

chỉ lệnh.-Hỗ trợ nhiều giao thức: Apache được phát triển để có thể phục vụ trên nhiều giao

thức khác nhau.-Ngày càng hỗ trợ tốt hơn cho các hệ điều hành khác như BeOS,OS/2vàWindows.-Ngày càng phát triển và hoàn thiện các API (Application Program Interface).-Hỗ trợ IPv6.-Hỗ trợ nhiều modul dùng để lọc (Filtering) các dòng dữ liệu đến hoặc đi từ server.-Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hiển thị các thông báo lỗi.-Ngày càng đơn giản và dễ dàng thiết lập các tham số cho Web Server qua các file

cấu hình.8|Pageb. Giao thức SSL.

i. SSL là gì?

Việc kết nối giữa một Web browser tới bất kỳ điểm nào trên mạng Internet đi qua rất nhiều các

hệ thống độc lập mà khơng có bất kỳ sự bảo vệ nào với các thông tin trên đường truyền. Không một ai

kể cả người sử dụng lẫn Web server có bất kỳ sự kiểm sốt nào đối với đường đi của dữ liệu hay có

thể kiểm sốt được liệu có ai đó thâm nhập vào thơng tin trên đường truyền. Để bảo vệ những thông

tin mật trên mạng Internet hay bất kỳ mạng TCP/IP nào, SSL đã kết hợp những yếu tố sau để thiết lập

được một giao dịch an tồn: Xác thực: Đảm bảo tính xác thực của trang mà bạn sẽ làm việc ở đầu kia của kết nối.

Cũng như vậy, các trang Web cũng cần phải kiểm tra tính xác thực của người sử dụng. Mã hố: Đảm bảo thơng tin khơng thể bị truy cập bởi đối tượng thứ ba. Để loại trừ việc

nghe trộm những thơng tin “nhạy cảm” khi nó được truyền qua Internet, dữ liệu phải được

mã hoá để khơng thể bị đọc được bởi những người khác ngồi người gửi và người nhận. Toàn vẹn dữ liệu: Đảm bảo thơng tin khơng bị sai lệch và nó phải thể hiện chính xác

thơng tin gốc gửi đến.

Với việc sử dụng SSL, các Web site có thể cung cấp khả năng bảo mật thơng tin, xác thực và

tồn vẹn dữ liệu đến người dùng. SSL được tích hợp sẵn vào các browser và Web server, cho phép

người sử dụng làm việc với các trang Web ở chế độ an toàn. Khi Web browser sử dụng kết nối SSL

tới server, biểu tượng ổ khóa sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của cửa sổ browser và dòng “http”

trong hộp nhập địa chỉ URL sẽ đổi thành “https”. Một phiên giao dịch HTTPS sử dụng cổng 443 thay

vì sử dụng cổng 80 như dùng cho HTTP.9|Pageii. Giao thức SSL.

Được phát triển bởi Netscape, ngày nay giao thức Secure Socket Layer (SSL) đã được sử dụng

rộng rãi trên World Wide Web trong việc xác thực và mã hố thơng tin giữa client và server. Tổ chức

IETF (Internet Engineering Task Force ) đã chuẩn hoá SSL và đặt lại tên là TLS (Transport Layer

Security). Mặc dù là có sự thay đổi về tên nhưng TSL chỉ là một phiên bản mới của SSL. Phiên bản

TSL 1.0 tương đương với phiên bản SSL 3.1. Tuy nhiên SSL là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi hơn.Hình 3. Cấu trúc của SSL và giao thức SSL.

SSL được thiết kế như là một giao thức riêng cho vấn đề bảo mật có thể hỗ trợ cho rất nhiều

ứng dụng. Giao thức SSL hoạt động bên trên TCP/IP và bên dưới các giao thức ứng dụng tầng cao

hơn như là HTTP (Hyper Text Transport Protocol), IMAP ( Internet Messaging Access Protocol) và

FTP (File Transport Protocol). Trong khi SSL có thể sử dụng để hỗ trợ các giao dịch an toàn cho rất

nhiều ứng dụng khác nhau trên Internet, thì hiện nay SSL được sử dụng chính cho các giao dịch trên

Web.

SSL không phải là một giao thức đơn lẻ, mà là một tập các thủ tục đã được chuẩn hoá để thực

hiện các nhiệm vụ bảo mật sau: Xác thực server:

Cho phép người sử dụng xác thực được server muốn kết nối. Lúc này, phía browser sử dụng các

kỹ thuật mã hố cơng khai để chắc chắn rằng certificate và public ID của server là có giá trị và được

cấp phát bởi một CA (certificate authority) trong danh sách các CA đáng tin cậy của client. Điều này

rất quan trọng đối với người dùng. Ví dụ như khi gửi mã số credit card qua mạng thì người dùng thực

sự muốn kiểm tra liệu server sẽ nhận thông tin này có đúng là server mà họ định gửi đến không. Xác thực Client:

10 | P a g eCho phép phía server xác thực được người sử dụng muốn kết nối. Phía server cũng sử dụng các

kỹ thuật mã hố công khai để kiểm tra xem certificate và public ID của server có giá trị hay khơng và

được cấp phát bởi một CA (certificate authority) trong danh sách các CA đáng tin cậy của server

không. Điều này rất quan trọng đối với các nhà cung cấp. Ví dụ như khi một ngân hàng định gửi các

thơng tin tài chính mang tính bảo mật tới khách hàng thì họ rất muốn kiểm tra định danh của người

nhận. Mã hoá kết nối:

Tất cả các thông tin trao đổi giữa client và server được mã hoá trên đường truyền nhằm nâng

cao khả năng bảo mật. Điều này rất quan trọng đối với cả hai bên khi có các giao dịch mang tính riêng

tư. Ngoài ra, tất cả các dữ liệu được gửi đi trên một kết nối SSL đã được mã hố còn được bảo vệ nhờ

cơ chế tự động pháthiện các xáo trộn, thay đổi trong dữ liệu. ( đó là các thuật toán băm – hashalgorithm).

Giao thức SSL bao gồm 2 giao thức con: giao thức SSL record và giao thức SSL handshake.

Giao thức SSL record xác định các định dạng dùng để truyền dữ liệu. Giao thức SSL handshake (gọi

là giao thức bắt tay) sẽ sử dụng SSL record protocol để trao đổi một số thông tin giữa server và client

vào lấn đầu tiên thiết lập kết nối SSL.11 | P a g eChương 2: Một số cách thức tấn cơng và phòng chống Hacking Web Server

1. Tấn cơng Directory Traversal.

Directory traversal hay còn được biết với một số tên khác như “dot-dot-slash”, “path

Traversal”,”directory clumbing” và “backtracking” là hình thức tấn công truy cập đến những file và

thư mục mà được lưu bên ngồi thư mục webroot. Hình thức tấn công này không cần sử dụng một

công cụ nào mà chỉ đơn thuần thao tác các biến với (dot-dot-slash) để truy cập đến file, thư mục, bao

gồm cả source code, những file hệ thống, …

Để nhận biết khả năng khai thác lỗi này, các kẻ tấn công thường quan sát kết quả có được từ spider

hoặc crawler mang lại.Hình 4. Tấn công Directory traversal.

2. Tấn công HTTP Response Splitting.

Lỗi HTTP Response Splitting tấn công vào ứng dụng web và diễn ra khi nó khơng thể xử lý

đúng các thơng tin đầu vào người dùng nhập.

Kẻ tấn cơng từ xa có thể gửi một yêu cầu HTTP đặc biệt làm cho máy chủ web định dạng yêu

cầu nhầm tưởng rằng nó chứa 2 yêu cầu HTTP chứ không phải một.

Chỉ yêu cầu thứ nhất được xử lý bởi người sử dụng. HTTP Response Splitting cho phép tiến

hành một lượng lớn các cuộc tấn công, chặn và ăn cắp thông tin người dùng.12 | P a g e3. Tấn công Web Cache Poisoning.

Web Cache Poisoning Chia làm 3 loại:3.1.Poisoning the reverse proxy.

Trong trường hợp này, hacker muốn hủy hoại trang web. Cuối cùng, hacker đầu độc trang chủcủa trang web. Mỗi client của site đều bị tác động. Đây là căn bản về hủy hoại web. Trong trường hợp

này, hacker sẽ nhanh chóng dọn dẹp. Từ khi cache server được làm chủ bởi site, hacker sẽ nắm một số

thông tin quan trọng.3.2.Poisoning the cache server.

Phishing là một kiểu tấn công như các bạn thường gọi FAKE LOGIN, chúng ta Save As mộttrang login thực sự, rồi chỉnh sửa lại form, edit code lại, dụ victim vào và login, thơng tin login đó sẽ

được gửi về theo form mặc định. (có thể là user, pass, hoặc những thơng tin khác

Nói sang vấn đề khác, nếu cache server không được owned bởi attacked website (target host) Ví

dụ như ta attack một American website mà nó lại poison Cache Server của British of ISP sinh ra một

vấn đề trở ngại trong việc attack rất nhiều. Thật khó để biết được cache nào bị poison. Đặc trưng loại

tấn công này chỉ tồn tại vài phút.3.3.Poisoning the cache browser.

Trong trường hợp này hacker chỉ tấn công tại một user nhất định. Nhưng điều khác với XSS,poisoning cache browser phải chờ người dùng tải nó, nếu lúc tấn cơng mà user khơng đăng nhập để

tải xuống, XSS thì bạn chỉ cần đặt link đó, và khi người dùng nhấn vào, thông tin cookie sẽ gửi về

hacker mặc định ở file nào đó. Điều khác biệt là poisoning cache browser hoạt động ngay kể cả khi

người dùng đã tắt JavaScript trong trình duyệt.4. Tấn cơng SSH Bruteforce.

Giao thức SSH sử dụng để tạo ra một đường hầm mã hóa giữa 2 máy chủ, nhằm chuyển dữ liệu

giữa người dùng.

Kẻ tấn cơng Bruteforce có thể bắt SSH tin là mình là một thông tin đăng nhập hợp lệ để truy

cập trái phép vào đường hầm SSH.

Sau đó đường hầm có thể được sử dụng để truyền cách malware và khai thác các nạn nhân mà

không bị hủy lệnh.13 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

i. Internet Information Services (IIS).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×