Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tài liệu XML hợp lệ

b. Tài liệu XML hợp lệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong cú pháp trên:

DTD bắt đầu với delimiter là


Một element (thẻ) nói cho Parser để phân tích cú pháp tài liệu từ thẻ gốc đã cho.DTD identifier là một định danh cho Document Type Definition, mà có thể là path tới một file

trên hệ thống hoặc URL tới một file trên mạng. Nếu DTD đang trỏ tới path bên ngồi, thì nó

được gọi là External Subset.Dấu ngoặc móc vng [ ] bao quanh một danh sách tùy ý các khai báo thực thể, được gọi

là Internal Subset.Ví dụ:! DOCTYPE note xác định các thẻ gốc của tài liệu là note

! ELEMENT note xác định rằng các thẻ note phải có các thẻ: " to, from , heading , body"

! ELEMENT to xác định các thẻ to trở thành kiểu " #PCDATA "

! ELEMENT from định nghĩa các thẻ from thành kiểu " #PCDATA "

! ELEMENT heading xác định các thẻ heading là kiểu " #PCDATA "

! ELEMENT body xác định các thẻ body là kiểu " #PCDATA "#PCDATA có nghĩa là parse-able text data.Trang 32>>Định nghĩa kiểu tư liệu có 2 dạng, đó là DTD tham chiếu nội và DTD tham chiếu ngoại. DTD

tham chiếu nội là DTD được định nghĩa ngay trong tài liệu XML còn DTD tham chiếu ngoại là

DTD được định nghĩa bên ngoài tài liệu XML.

Cú pháp :

DTD tham chiếu nội:

DTD tham chiếu ngoại:15. XML Schema

Một XML Schema mô tả cấu trúc của một tài liệu XML, giống như một DTD.

XML Schema là một thay thế dựa trên XML cho DTD:Schema trên được giải thích như thế này:

xác định thẻ gọi là "note"the "note" element là complex typethe complex type là một chuỗi các thẻthẻ "to" là kiểu string (text)

Trang 33thẻ "from" là kiểu stringthe element "heading" là kiểu stringthe element "body" là kiểu stringa.XML Schema thì mạnh mẽ hơn DTD:

-b.XML Schema được viết trên XML

XML Schema mở rộng dễ bổ sung

XML Schema hổ trợ loại dữ liệu

XML Schema hỗ trợ namespacesTại sao sử dụng XML Schema?

Với XML Schema , các file XML của bạn có thể mang theo một mơ tả về định dạng riêng của-mình.

- Các nhóm người đọc lập có thể đồng ý về một tiêu chuẩn hốn đổi dữ liệu

- Có thể xác minh dữ liệu.

c.XML Schema hỗ trợ kiểu dữ liệu

Một trong những sức mạnh lớn nhất của XML Schemas là sự hỗ trợ cho các kiểu dữ liệu :

-d.Nó là dễ dàng hơn để mơ tả nội dung tài liệu

Nó là dễ dàng hơn để xác định những hạn chế về dữ liệu

Nó là dễ dàng hơn để xác nhận tính chính xác của dữ liệu

Nó là dễ dàng hơn để chuyển đổi dữ liệu giữa các loại dữ liệu khác nhauXML Schemas dùng XML Syntax

Schema được viết bằng XML:Bạn khơng cần phải học một ngơn ngữ mới

Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo XML của bạn để chỉnh sửa file Schema củabạn

Bạn có thể sử dụng phân tích cú pháp XML của bạn để phân tích các file Schema

của bạn.

Bạn có thể thao tác Schemas của bạn với DOM XML

Bạn có thể chuyển đổi Schema của bạn với XSLT16. XML Server

a. Lưu trữ tài liệu XML trên Server

Trang 34Tài liệu XML có thể lưu trữ trên Internet giống như một file HTML

Viết các dòng sau bằng notepad, sau đó save trên web server bằng tên “note.xml”b. Tạo XML bằng PHP

XML có thể tạo ra trên server mà khơng cần cài đặt phần mềm XML

Để tạo ra phản hồi từ máy chủ bằng PHP, dùng code sau:c. Tạo XML bằng ASP

Để tạo ra phản hồi XML từ server, viết code sau và lưu thành ASP file trên web serverTrang 35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tài liệu XML hợp lệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×