Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: Xây dựng ứng dụng

Chương 3: Xây dựng ứng dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

29

Để tăng tính bảo mật cho trang web nên ta có 2 table admin và user.

-Table admin: chứa username và password của admin trang web, và chỉ được

truy xuất trong code của phần đăng nhập của admin.-Table user: chứa thông tin các thành viên của trang web mà người dùng đăng kí

khi sử dụng hay do admin tạo ra.Hình thức khuyến mãi gồm có khuyến mãi theo hóa đơn và khuyến mãi theo cấp

độ user

-Theo hóa đơn: theo định nghĩa trong table kmhoadon. Ví dụ hiện tại trong table

kmhoadon có giá trị như sau:ITONGTDTKM IEN_N

0

0

1

100

2

3TONGTMOTAGIEN_L200

300IATRI

99

199Hóa đơn dưới 100tr

Hóa đơn trên 100tr và0

2299dưới 200tr

Hóa đơn trên 200tr và3214748dưới 300tr

Hóa đơn trên 300tr53647

Theo đó, khi khách hàng thành viên giao dịch với hóa đơn dưới 100 triệu thì được

chiết khấu 0% (khơng chiết khấu), và mua trên 100 triệu-dưới 200 triệu thì được chiết

khấu 2% trên tổng giá trị hóa đơn. Tương tự cho các giá trị sau.

-Theo cấp độ user: theo định nghĩa trong table kmuser. Hiện tại table kmuser có

các giá trị như sau:ILOAI1_USER

StoneDKMDOAN

HSO_N

0DOAN

HSO_L

99MO_TA

ThànhGI

AMGIA

0viên có doanh

2Bronz100199thu dưới 100tr

Thành230

eviên có doanh

thu trên 100tr và3Silver200299dưới 200tr

Thành3viên có doanh

thu trên 200tr và

4Gold300214748

3647dưới 300tr

Thành5viên có doanh

thu trên 300trTheo đó đối với khách hàng loại Stone thì thì được chiết khấu 0% (khơng chiết

khấu), và Bronze thì được chiết khấu 2% trên tổng giá trị hóa đơn. Tương tự cho các giá

trị sau.

Table hd_chitiet được dùng để lưu các hóa đơn hàng mà user đã submit xác nhận

mua lên hệ thống. Ứng với 1 MAHD sẽ có 1 IDUSER và 1 IDSP tương ứng.

Table tinkm chứa các thông tin khuyến mãi của website, được dùng để hiển thị

nội dụng lên web và ngồi ra còn xuất ra file RSS xml hỗ trợ cho windows phone 7. Do

đó định dạng của colum NGAY phải là kiểu datatime YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

3.1.2. Chi tiết bảng dữ liệu

-Table admin:# Column1 ADMIN_IDTypeCollationint(10)AttribuNu DefatesllultNoNoneExtraAUTO_INCREM

ENT2 ADMIN_NA

ME

3 ADMIN_PAvarchar(latin1_swedis50)h_civarchar(latin1_swedisNoNoneNoNone31

# ColumnSSType50)-CollationAttribuNu DefatesllExtraulth_ciTable user:# ColumnTypeCollationAttributNullDefaultExtraNoNoneAUTO_INCREMes

1 IDUSERint(20)ENT

2 IDKMint(10)NoNone3 HOTENvarchar( latin1_swediNoNoneNoNoneNoNoneNoNone50)sh_ci4 USERNAME varchar( latin1_swedi50)

5 PASSWORDvarchar( latin1_swedi

50)6DOANHSO-sh_cish_ciint(50)Table kmuser:# ColumnTypeCollationAttribu Nu Defa

tes1 IDKMint(10)llExtraultNo NoneAUTO_INCREM

ENT2 LOAI_USE

Rvarcharutf8mb4_unico(255)de_ciNo None32

# ColumnTypeCollationAttribu Nu Defa

tes3 DOANHSO_ int(50)llExtraultNo NoneN

4 DOANHSO_ int(50)No NoneL

5 MO_TA6 GIAMGIA-varcharutf8mb4_unico(255)de_ciNo Noneint(10)No NoneTable tinkm:# ColumnTypeCollationAttribut Nu Defau Extra

es1 IDTINint(10)llltNoNoneAUTO_INCREM

ENT2 TIEUDE varchar(23 HINH4 TOMTAutf8mb4_unicod55)e_civarchar(5utf8mb4_unicod0)e_citextutf8mb4_unicodTNoNoneNoNoneNoNoneNoNoneNoNonee_ci5 NOIDUtextNGe_ci6 NGAY-utf8mb4_unicoddatetimeTable kmhoadon:33

# ColumnTypeCollationAttribu Nu Defa

tes1 IDTKMllint(10)ExtraultNo NoneAUTO_INCRE

MENT2 TONGTIEN_ int(50)No NoneN

3 TONGTIEN_ int(50)No NoneL

4 MOTAvarchar utf8mb4_unico

(255)5 GIATRI-No Nonede_ciint(10)No NoneTable chungloaisp:# ColumTypeCollationn

1 IDCLint(20AttributeNulDefaulsltNoNoneNoNoneNoNone)

2 MACLtextutf8_unicode_c

i3 TENCtextLutf8_unicode_c

i-Table loaispExtra34

# ColumnTypeCollationAttribut Nu Defau Extra

es1 IDLOAI int(10)llltNoNoneAUTO_INCREM

ENT2 MACLvarchar(1 latin1_swedish_

0)3 TENLO

AI-NoneNoNonecivarchar(5 utf8mb4_unicod

0)Noe_ciTable sanpham# Column1 IDSPTypeCollationint(10)AttribuNu DefatesllExtraultNo NoneAUTO_INCREM

ENT2 IDLOAIint(10)3 TENSPvarchar(2utf8mb4_unico55)de_civarchar(2utf8mb4_unico55)de_ci4 HANGSXNo None

No NoneNo None5 GIAint(100)No None6 GIA_KMint(20)No None7 HINHvarchar(2latin1_swedish_55)citextutf8mb4_unico8 CHUCNA

NG

9 SL_BANNo NoneNo Nonede_ci

int(255)No None35-Table hd_chitiet:# ColumnTypeCollatio Attributes Null Default Extra

n1 MAHDint(100NoNoneAUTO_INCREMENT)

2 IDUSERint(10)NoNone3 IDSPint(10)NoNone4 SOLUONG int(11)NoNone3.1.3. Sơ đồ dữ liệu quan hệ3.2.Website bán hàng3.2.1. Giới thiệu

Căn cứ vào mục đích sử dụng, chúng tôi chia website ra làm 3 phần:

-Dành cho người dùng truy cập từ máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng: giao

diện sẽ là giao diện bình thường với đầy đủ các chức năng như đăng kí, đăng

nhập, mua hàng, thanh toán…-Dành cho người dùng truy cập bằng điện thoại: do nhận thấy màn hình điện

thoại hiện nay từ khoảng 3.5” đến 4.3” hay mới nhất hiện nay là galaxy note

5.3” nên sẽ bất tiện nếu sử dụng giao diện bình thường vì lúc này các button,

chữ viết sẽ rất nhỏ gây khó khăn cho người sử dụng. Do đó website có thêm 1

giao diện mobile version.-Ích lợi của mobile version:

P Giao diện đơn giản36

P Sử dụng tiện lợi.

P Chữ viết to, rõ.

P Không phải sử dụng zoom thường xuyên.

P Loại bỏ các chức năng không cần thiết, chỉ hiển thị những nhu cầu

thiết yếu cho người dùng

-Dành cho khách hàng thân thiết: đối với khách hàng là đối tác thường xuyên

mua hàng thì 1 ứng dụng chạy trên điện thoại sẽ làm cho quá trình mua hàng

nhanh và tiện lợi hơn là sử dụng web để truy cập. Nắm bắt nhu cầu này, chúng

tôi đã phát triển ứng dụng mua hàng cài trên điện thoại sử dụng hệ điều hành

Windows Phone 7 được phát triển bởi Microsoft.-Tiện ích của ứng dụng:

P Có tích hợp xem báo từ các nguồn như vnexpress, tuổi trẻ, thanh

niên, bóng đá làm cho ứng dụng không chỉ đơn thuần là mua hàng

mà còn là 1 sản phẩm giải trí đối với các khách hàng thân thiết.

P Mục tra cứu bao gồm: tra cứu thời tiết, tỉ giá (căn cứ theo tỉ giá ngân

hàng ACB), từ điển Anh-Việt.

P Mục xem tin tức của trang web được tích hợp vào ứng dụng giúp

người dùng khi chạy sẽ cập nhập được những tin tức mới nhất từ

website mà không cần phải nhớ địa chỉ trang web, truy cập và bấm

vào tin tức. Đơn giản hóa việc sử dụng chỉ với 1 cú bấm và chương

trình sẽ làm phần việc còn lại.

P Mục mua hàng : sau khi đăng nhập trên điện thoại thì sản phẩm sẽ

được liệt kê cho người dùng. Chỉ việc bấm vào nút Mua thì trang

web sẽ cập nhật cho người đó 1 hóa đơn mua hàng ngay lập tức.

Ngồi ra khi mua bằng ứng dụng này thì người dùng vẫn có đầy đủ37

lợi ích như người dùng thơng thường như: vẫn mua được sản phẩm

với giá khuyến mãi, được cập nhật doanh thu để xét loại thành viên..3.2.2. Thanh toán qua nganluong.vn

-Giới thiệu: nganluong.vn là một trong những công cụ thanh toán trực tuyến đầu

tiên tại Việt Nam, được xây dựng theo mơ hình của mạng thanh tốn PayPal.

Đây là cách nhanh chóng & dễ dàng nhất để người Mua thanh tốn mua hàng

trực tuyến, là cơng cụ tiện lợi và an toàn để người Bán nhận tiền bán hàng trên

mạng, tất cả đều tức thời.-NgânLượng.vn thực hiện điều này bằng cách cho phép người Mua nạp tiền

VNĐ để nhận một lượng “ngân lượng” tương ứng trong tài khoản của mình

tại NgânLượng.vn, sau đó sử dụng số dư “ngân lượng” của mình chuyển cho

người Bán để thanh tốn các hóa đơn mua hàng. Người Bán khi có nhu cầu có

thể rút số “ngân lượng” nhận được từ người Mua từ tài khoản của mình ra để

đổi lấy tiền mặt VNĐ bất kỳ lúc nào.-Tất cả các giao dịch đều được thực hiện Online thông qua website của

NgânLượng.vn, khoản “ngân lượng” thanh tốn tiền hàng được chuyển ngay

tức thì từ tài khoản người Mua đến tài khoản người Bán, và được hệ thống tài

chính lớn mạnh của NgânLượng.vn đảm bảo.-Lợi ích của việc sử dụng:

Đối với người Mua Online

P Nhanh: thanh toán tiền hàng ngay tức thì

P Tiện: thơng qua Internet, khơng cần di chuyển/gặp gỡ

P Rộng: hỗ trợ nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính

P An tâm: được bảo vệ khỏi các nguy cơ lừa đảo (bằng giải pháp kỹ thuật,

chính sách an ninh…)38P

P

P

PĐối với người Bán Online

Nhanh: nhận thanh toán ngay tức thì (trước khi chuyển hàng)

Tiện: thực hiện ngay tại website mình đang bán hàng

Rẻ: chi phí đầu tư thấp, tích hợp nhanh chóng

Đơng: có nhiều người Mua sẵn sàng thanh tốnMơ hình

Mơi trường Internet1 kết nối3.2.3. Kết nối database

Được định nghĩa trong file “cnn.php”. Tùy vào môi trường là localhost hay

internet mà có cấu hình khác nhau:

-Localhost:


mysql_connect('localhost','root','123456');

mysql_select_db("banhang");

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

?>-Internet: trang web được đặt tại byethost7.com, tên database

b7_9989677_banhang.


ob_start();

mysql_connect('sql311.byethost7.com','b7_9989677','123456') or die ("ko the ket noi");

mysql_select_db("b7_9989677_banhang");39

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

?>3.2.4. Thiết kế giao diện

Giao diện trang web được cấu hình trong file CSS/style.css chứa các thơng tin về

màu sắc menu, item, độ rộng…

Ví dụ:

Menu search:

#search {

border-top-style: dashed;

border-right-style: dashed;

border-bottom-style: dashed;

border-left-style: dashed;

border-top-color: #660;

border-right-color: #660;

border-bottom-color: #660;

border-left-color: #660;

color: #660;

text-align:center;

}Các class như:

.tieudebox {

FONT-WEIGHT: bold;

FONT-SIZE: 18px;

COLOR: #660;

BACKGROUND-COLOR: #ffffff;

margin: 0px;

padding: 5px;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: Xây dựng ứng dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×