Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
f. Kiểm tra trên máy Client:

f. Kiểm tra trên máy Client:

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Disconnect card mạng Wired connection 2 và Connect trở lạiCấu hình địa chỉ IP trên máy Client 2: (Windows XP professional SP3)

• Start > Control Panel > Network Connection chọn Local Area Connection, click

chuột phải, chọn Properties

• Chọn thẻ General > Internet Protocal (TCP/IP) > Properties

• Đặt địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway, DNS Server như hìnhKiểm tra phân giải trên máy Client 1 (Ubuntu)

Trước tiên, cần đổi tên Name Server trong file Resolv.conf, mở Terminal và gõ lệnh

như hìnhỞ dòng nameserver 127.0.1.1, ta đổi 127.0.1.1 thành 192.168.10.2 (địa chỉ IP của

DNS Server)

Click Save để lư lại sửa đổi.

Tắt tường lửaTiến hành kiểm tra phân giải-Kiểm tra phân giải trên máy Client 2 (Windows XP)Tắt tường lửa: vào Start > Control panel >Windows Firewall , Click chọn thẻ

General, chọn Off > OK

• Tiến hành kiểm tra phân giải: mở Command Line và kiểm tra

Cài đặt và cấu hình HTTP

Cài đặt địa chỉ IP cho card mạng của Web server: trên máy DNS-HTTP (Centos)

Vào System >Preferences>Network Connections

Chọn Auto eth1, click Edit, hiện ra bảng cấu hình Editing Auto eth1, ta qua thẻ Ipv4

Setting, ở mục Method, chọn Manual

• Ở Addresses, click Add để gán IP cho DNS Server với các thơng tin sau:

Address: 192.168.10.4

Netmask: 24

Gateway: 192.168.10.1

• DNS Server: 192.168.10.2

• Click Apply để lưu

• Disconnect card mạng eth2 và Connect trở lạiIII.

--Cài đặt gói liên quan bàng lệnh: yum install httpd-Mở file cấu hình chính của dịch vụ HTTP, dùng lệnh: vi /etc/httpd/conf/httpd.confTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

f. Kiểm tra trên máy Client:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×