Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu hình dùng HTTPS:

Cấu hình dùng HTTPS:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 1: Cài đặt Java 6 trên máy giám sát.

Bước 2: Cấu hình địa chỉ IP trên máy giám sát cùng lớp mạng với Cisco IPS. Cụ thể IP của

máy giám sát là 10.215.219.200 Sau đó, tiến hành ping thử đến Cisco IPS.7 Ping thành công.

Bước 3: Vào Internet Explorer truy cập địa chỉ IP của IPS: https://10.215.219.234Bước 4: Giao diện cài đặt chương trình sẽ hiện ra. Thực hiện các bước dưới sau.

Chọn OK8 Chọn Yes9 Gõ tài khoản đăng nhập Cisco IPS 4215. Chọn OK. Phần mềm Cisco IDM bắt đầu khởi động1011 Giao diện chương trình sau khi cài đặt hoàn tất.Tại phần Network ta thấy một số thông tin của Cisco IPS 4215:

- Hostname: Tên của Cisco IPS 4215

- IP Address: địa chỉ IP của Cisco IPS 4215

- Web Server Settings:

“Web server port: 443” là cổng kết nối https đến Cisco IPS

12- Remote Access: Đánh dấu vào Enable Telnet để bật tắt telnet cho Cisco IPS13IV.

Một số tính năng chính

1. Thực hiện tính năng IDS trên IDS 4215-Mô tả: Đưa ra cảnh báo khi máy victim bị attacker scan port.

Thực hiện:

Bước 1: Tại máy attacker ta tải công cụ NMAP để thực hiện scan port máy victim14 Mở NMAP, mục Target ta điền địa chỉ IP máy victim, mục Profile ta chọn tính năng làscan port. Sau đó ta nhấn scan.Chương trình bắt đầu scan port

Bước 2: Quay lại máy giám sát, mở Cisco IDM, chọn mục Monitoring  Events  View15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu hình dùng HTTPS:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×