Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1: Giới thiệu đề tài

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 2Với CLI mỗi giao diện cấu hình là một tương tác với Router, để tạo ra một tương tác với

Router khác thì ta phải mở thêm một CLI khác.

Bây giờ, chúng ta nói về vấn đề cấu hình một mơ hình mạng thật sự. Một mơ hình mạng

của một công ty hoặc một tổ chức thường bao gồm rất nhiều thiết bị khác nhau như

Switch, Router, PC, Server…Trong đó Router có thể bao gồm từ 5-10 chiếc, tùy quy mơ

của mơ hình mạng.Hình 1.2:Ví dụ về mơ hình mạng gồm nhiều Router.

Đối với một mơ hình mạng như trên, ta thấy việc cấu hình đã trở nên phức tạp hơn. Ngồi

việc cấu hình Router, ta còn phải cấu hình các thiết bị khác như Switch, PC, Server… Ở

đây chúng tơi sẽ chỉ đề cập đến vấn đề cấu hình nhiều Router cùng lúc. Ta thấy rằng các

Router ở đây phải liên kết với nhau, vì thế cấu hình các Router cũng phải có sự liên quan

mật thiết với nhau. Từ đó có thể thấy việc cấu hình ở đây cũng liên quan tới việc so sánh

các cấu hình của các Router với nhau để có được cấu hình hợp lý.

Với CLI, khi cấu hình bao nhiêu Router thì ta phải mở bấy nhiêu giao diên CLI. Việc cấu

hình cũng như xem cấu hình sẽ được thực hiện độc lập trên mỗi giao diện CLI. Khi so

sánh các cấu hình của Router, việc chuyển qua chuyển lại giữa các CLI của Router sẽ tốn

một khoản thời gian cũng nhau khó khăn trong việc so sánh. Bên cạnh đó việc cấu hình

cùng lúc nhiều Router, với các giao diện đơn thuần, giống nhau có thể gây nhầm lẫn hoặc

nhàm chán cho người quản trị mạng.

GVHD: TS. Đàm Quang Hồng HảiSVTH: Trần Cơng Minh

Hồng Thị Bích TrânTrang 3Từ những vấn đề trên, nếu như có một phần mềm cho phép xem cùng lúc cấu hình của

nhiều Router về cùng một vấn đề hoặc các vấn đề khác nhau thì cơng việc có thể sẽ trở

nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, nếu như có được một giao diện cấu hình

khác thay thế giao diện đơn giản cũ thì cơng việc cấu hình sẽ có một cảm giác đỡ đơn

diện khi phải cùng lúc làm việc với nhiều thiết bị. Giao diện mới có thể bao gồm các tùy

chọn về cấu hình, hạn chế tối đa về nhập liệu, tạo các nút nhấn thực thi lệnh để tránh sai

sót trong cấu trúc lệnh.

Bên cạnh đó, một vấn đề cũng rất quan trọng đó là sự tương thích của phần mềm.

Thứ nhất là sự tương thích với thiết bị được cấu hình-Router Cisco. Như chúng ta biết,

Router Cisco bao gồm rất nhiều loại như 2600, 2800, 3600….Các loại Router khác nhau

sẽ có những tính năng khác nhau nhằm phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Đồng thời, trong mỗi dòng Router lại có các phần mềm hỗ trợ -IOS- khác nhau, mỗi loại

IOS cũng có chức năng và khả năng hỗ trợ lệnh khác nhau. Giải quyết vấn đề này ta có

thể sử dụng lại cơ chế truyền lệnh và thực thi lệnh trên Router giống như CLI. Khi đó

chúng ta tương tác trực tiếp với IOS trên Router nên độ tương thích rất cao.

Thứ hai là tương thích với thiết bị chạy phần mềm-ở đây có thể là PC hay Laptop. Vấn đề

này không hẳn phức tạp, bởi vì đa số các PC hay Laptop hiện tại đều sử dụng hệ điều

hành Windows của Microsoft và phần mềm này sẽ được viết trên nền của Windows, sử

dụng các cơ chế truyền nhận thông tin của Windows nên sự tương thích là rất lớn.

Từ những ý tưởng đó, cơng với việc khi tiếp xúc với các thiết bị thực tế, nhóm chúng tơi

đã quyết định thực hiện xây dựng một phần mềm có thể xem cùng lúc cấu hình nhiều

Router. Đồng thời có thể triển khai cấu hình các router trên mơi trường giao diện.

Sau q trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng tôi đã cơ bản tạo được một phần

mềm có chức năng hỗ trợ tốt trong việc cấu hình các Router. Cơ bản đã hồn thành các

mục tiêu cần đạt được của một phần mềm hỗ trợ cấu hình Router.

Bài báo cáo này là tổng hợp các kiến thức, các kết quả đạt được trong q trình thực hiện

phần mềm này.

Sau đây là tóm tắt nội dung các chương trong báo cáo:

Chương 2 là phần giới thiệu về Router. Chương này cho ta thấy các vấn đề cơ bản của

Router cũng như các vấn đề liên quan tới phần mềm. Bên cạnh đó chương này cũng cung

cấp cho ta thêm các kiến thức hữu ích về Router, giúp cho quá trình sử dụng phần mềm

dễ nắm bắt hơn.

Chương 3 giới thiệu sơ nét về phần mềm này. Chương này cung cấp các vấn đề cơ bản

của phần mềm, các hướng ứng dụng và khả năng ứng dụng của phần mểm. Từ đó ta có

thể thấy được tương lai phát triển của phần mềm cũng như các thiếu sót cần khắc phục.

GVHD: TS. Đàm Quang Hồng HảiSVTH: Trần Cơng Minh

Hồng Thị Bích TrânTrang 4Chương 4 là phần quan trọng của báo cáo. Chương này nêu lên các chức năng chính của

phần mềm, cho người dùng có cái nhìn tổng quát về khả năng của phần mềm và cách

phần mềm hỗ trợ người dùng trong công tác cấu hình Router. Đồng thời cũng cho nhóm

phát triển thấy các yếu tốt và chưa tốt của các chức năng từ đó có hướng giải quyết hợp

lý.

Chương 5 dùng để đánh giá các kết quả đạt được, nhận ra thế mạnh cũng như điểm yếu

của phần mềm. Từ những điều trên tìm ra hướng phát triển hợp lý cho phần mềm.GVHD: TS. Đàm Quang Hồng HảiSVTH: Trần Cơng Minh

Hồng Thị Bích TrânTrang 5Chương 2:

2.1.Tổng quan về Router CiscoGiới thiệu RouterRouter hay thiết bị định tuyến, là thiết bị quan trọng bậc nhất trong mơ hình mạng hiện

đại. Router nắm vai trò tiên quyết trong việc điều khiển, tối ưu,..hoạt động của một hệ

thống mạng intranet cũng như internet.

Trong hệ thống mạng, mơ hình LAN là mơ hình kết nối các máy tính đơn lẻ, các thiết bị

ngoại vi, các thiết bị đầu cuối và nhiều loại thiết bị khác trong cùng một tòa nhà hay

trong phạm vi một địa lý nhỏ. Trong khi đó mơ hình WAN được sử dụng để kết nối các

mạng qua những vùng địa lý lớn. Các công ty thường sử dụng WAN để kết nối các chi

nhánh của mình, nhờ đó mà thơng tin được trao đổi dễ dàng giữa các trung tâm. Do đó

cần phải sử dụng router để kết nối các chi nhánh đó lại với nhau.

Router vừa được sử dụng để phân đoạn mạng LAN vừa là thiết bị chính trong mạng

WAN. Do đó, trên Router có cả cổng giao tiếp LAN và WAN. Router là thiết bị xương

sống của mạng Intranet lớn và mạng Internet. Router hoạt động ở lớp 3 và thực hiện

chuyển gói dữ liệu dựa trên địa chỉ mạng. Router có 2 chức năng chính là : chọn đường đi

tối ưu nhất và chuyển mạch gói dữ liệu. Để thực hiện chức năng này, mỗi router phải xây

dựng một bảng định tuyến và thực hiện trao đổi thông tin định tuyến với nhau.Hình 2.1: Phân đoạn mạng LAN với Router.GVHD: TS. Đàm Quang Hồng HảiSVTH: Trần Cơng Minh

Hồng Thị Bích TrânTrang 6Hình 2.2: Kết nới Router bằng các cơng nghệ WAN.2.2.Các thành phần bên trong RouterCấu trúc chính xác của router rất khác nhau tuỳ theo từng phiên bản router. Trong phần

này chỉ giới thiệu về các thành phần cơ bản của router.Hình 2.3:Các thành phần bên trong Router.

CPU - Đơn vị xử lý trung tâm: thực thi các câu lệnh của hệ điều hành để thực hiện các

nhiệm vụ sau: khởi động hệ thống, định tuyến, điều khiển các cổng giao tiếp mạng. CPU

là một bộ vi xử lý. Trong các router lớn có thể có nhiều CPU.

RAM - Được sử dụng để lưu bảng định tuyến, cung cấp bộ nhớ cho chuyển mạch nhanh,

chạy tập tin cấu hình và cung cấp hàng đợi cho các gói dữ liệu. Trong đa số router, hệ

điều hành Cisco IOS chạy trên RAM. RAM thường được chia thành hai phần: phần bộ

nhớ xử lý chính và phần bộ nhớ chia sẻ xuất/nhập. Phần bộ nhớ chia sẻ xuất/nhập được

chia cho các cổng giao tiếp làm nơi lưu trữ tạm các gói dữ liệu.Tồn bộ nội dung trên

RAM sẽ bị xố khi tắt điện. Thông thường, RAM trên router là loại RAM động (DRAMGVHD: TS. Đàm Quang Hồng HảiSVTH: Trần Công Minh

Hồng Thị Bích TrânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×