Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, bệnh nhân biểu hiện chủ yếu: đau vùng cổ gáy, hạn chế vận động cột sống cổ, tê bì vùng chẩm. Các di chứng: yếu tứ chi, rối loạn cơ tròn...

Triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, bệnh nhân biểu hiện chủ yếu: đau vùng cổ gáy, hạn chế vận động cột sống cổ, tê bì vùng chẩm. Các di chứng: yếu tứ chi, rối loạn cơ tròn...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, bệnh nhân biểu hiện chủ yếu: đau vùng cổ gáy, hạn chế vận động cột sống cổ, tê bì vùng chẩm. Các di chứng: yếu tứ chi, rối loạn cơ tròn...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×