Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b) Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. Các tia theo đường cong thay vì zig-zag.

b) Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. Các tia theo đường cong thay vì zig-zag.

Tải bản đầy đủ - 0trang

a)

b)

c)

d)FTP

UTP

STP

BTP31) Thiết bị nào sau đây không chuyển tiếp các frame broadcast và multicast

a) a. Router

b) b. Switch

c) c. Bridge

32) Hiêu suất mạng bị ảnh hưởng cơ bản bởi mấy yếu tố:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

33) Những loại hình lưu lượng mạng chính:

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

34) Ứng dụng VoIP Skype sử dụng loại hình mạng nào trong các loại hình dưới đây(chọn

các phương án đúng)

a) termianl/host

b) client/serverc) peer-to-peer

d) server/server

e) Distributed computing

35) Các yếu tố của lưu lượng mạng:

a) Luồng lưu lượng mạng

b) Đòi hỏi QoS

c) Vị trí các nguồn lưu lượng truy cập và lưu trữ dữ liệu

d) Tất cả đều đúng

36) Các bước để thiết kế 1 hệ thống mạng:

a) Locate LAN

b) Plan Topology

c) a,b đều đúng

d) a,b đều sai

37) VBR là viết tắt của từ nào trong các thông số kỹ thuật của QoS:

a) Virtual bit rate

b) Version bit rate

c) Variable bitrate

d) Value bit rate

38) Kiểu bit rate nào sử dụng cho ứng dụng thời gian thực :

a) CBR và rt-VBR

b) UBR và CBRc) ABR và rt-VBR

d) nrt-VBR và CBR

39) User community là gì:

a) Là một tập hợp các người làm viêc sử dụng một ứng dụng cụ thể, hoặc sử dụng

tâp hợp các ứng dụng

b) Là một tập hợp các người làm viêc sử dụng một tập hợp các công cụ của ứng

dụng

c) Là một cá nhân làm viêc sử dụng một tập hợp các ứng dụng

d) cả a,b,c đều sai

40) Data store có thể là:

a) Một server ,một server farm

b) Một mạng lưới lưu trữ,mainframe,một đơn vị sao lưu băng , một thư viện video

kỹ thuật số,

c) Một thành của một internetwork với số lượng lớn dữ liệu được lưu trữ.

d) Tất cả các ý a,b,c

41) Mơ hình Enterprise Campus sử dụng các lớp nào trong mơ hình mạng OSI ?

a) Lớp 1, 2, 3, 4, 5

b) Lớp 1, 2, 3, 4

c) Lớp 1, 2, 3

d) Lớp 1, 2

42) Thành phần của Bridge-ID bao gồm :

a) Gồm 16 bit Priority và 48 bit MAC address

b) Gồm 16 bit Priority và 32 bit MAC address

c) Gồm 8 bit Priority và 48 bit MAC addressd) Gồm 8 bit Priority và 32 bit MAC address

43) Cách bầu chọn Root-Bridge ?

a) Max priority và Max MAC address.

b) Min priority và Min MAC address .

c) Max priority và Min MAC address .

d) Min priority và Max MAC address.

44) Khi chưa có sự trao đổi Bridge-ID thì ?

a) Các Switch chờ gói Bridge-ID từ Root-Bridge.

b) Các Switch sẽ chọn cổng bất kỳ để gửi Bridge-ID và gửi Bridge-ID cho nó.

c) Các Switch sẽ hiểu kế bên mình là root-bridge

d) Các Switch tự hiểu mình là root-bridge.

45) Khi muốn thay root-bridge cho Switch khác ta có thể thực hi ên ?

a) A và B đều sai.

b) A và B đều đúng.

c) Thay đổi MAC address.

d) Thay đổi priority.

46) Spanning tree dựa vào những tiêu chí nào để chon designated port ?

a) Dựa vào địa chỉ ID của port.

b) Dựa vào giá trị cost.

c) Dựa vào địa chỉ ID và giá trị cost của port.

d) Dựa vào địa chỉ ID, giá trị cost của port và khoảng cách vât lý của port.47) Khi 1 máy tính gửi thư ra ngồi Internet thì ?

a) IP đích là IP máy nhân và MAC đích là MAC máy nhân.

b) Des đích là IP router và MAC đích là MAC router.

c) IP đích là IP máy nhân và MAC đích là MAC router.

d) IP đích là IP router và MAC đích là mac máy nhân.

48) Tâp hợp những máy cùng Vlan với nhau thì ?

a) Cùng Host ID và cùng nằm trên 1 đường luân lý

b) Cùng Host ID và cùng nằm trên 1 đường vât lý

c) Cùng Net ID và cùng nằm trên 1 đường vât lý

d) Cùng Net ID và cùng nằm trên 1 đường luân lý

49) Kết quả của một mạng được phân đoạn với một bridge (switch) là? ( chọn 2 )

a) Nó tăng số lượng miền đụng độ.

b) Nó tăng số lượng miền quảng bá.

c) Nó làm miền đụng độ lớn hơn

d) Nó giảm số lượng miền đụng đơ.

e) Nó giảm số lượng miền quảng bá.

f) Nó làm miền đụng độ nhỏ hơn.

50) Điều nào sau đây là ích lợi của VLAN ? ( chọn 3 )

a) Tăng kích thước miền đụng độ.

b) Cho phép nhóm người dùng theo chức năng.

c) Tăng cường bảo mật mạngd) Tăng số lượng và giảm kích thước miền quảng bá.

e) Tăng kích thước của miền quảng bá trong khi giảm số lượng miền đụng độ.

51) Quy trình thiết kế an ninh mạng có bao nhiêu bước ?

a) 8

b) 10

c) 12

d) 14

52) Tiêu chí đầu tiên để thiết kế an ninh mạng là phải dựa vào:

a) Yêu cầu của khách hàng

b) Tính bảo mật hàng đầu

c) Kinh nghiệm cá nhân

d) Tình trạng cơng ty

53) VPN sử dụng chuẩn bảo mật nào?

a) TKIP

b) IPsec

c) OTP

d) IKE

54) Thiết bị dùng để bảo đảm sự tuân thủ các chính sách an ninh tại ranh giới của 2 hoặc

nhiều mạng là:

a) Tường lửa (Firewall)

b) Bộ lọc gói tin (Packet Filters)

c) Routerd) Switch

55) Tại sao các thiết bị mạng phải được bảo vệ trong tủ rack?

a) Tránh tác động của con người và thiên tai

b) Ngăn chặn các nhân viên không phận sự tiếp cận

c) Ngăn chặn hacker, đối thủ cạnh tranh, khủng bố thay đổi các cài đặt

d) Cả ba câu đều đúng

56) Chọn câu sai:

a) IPS là một hệ thống chống xâm nhập, có thể phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

b) IDS là hệ thống phát hiện xâm nhập có thể phát hiện các hành vi nguy hiểm và

thơng báo cho người quản trị, thực hiện các thống kê và phân tích, báo cáo đến

cơ sở dữ liệu trung tâm.

c) IPS thường xuyên đưa ra báo động giả

d) IPS sẽ tự đông ngăn chặn xâm nhập mà không chờ phản ứng người dùng.

57) Có bao nhiêu thành phần bảo mật trong thiết kế mơ-đun hố

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

58) Hệ thống máy chủ chứa những gì

a) Tiền mặt, ngân sách, chính sách quan trọng của cơng ty

b) File, tài liệu, dữ liệu, ứng dụng server và các thông tin nhạy cảm

c) Các giao thức quan trọng như WEP, TKIP, AEP…

d) Cả 3 câu trên đều sai59) Ý nào không nằm trong các chính sách bảo mật dịch vụ người dùng

a) Cài đặt tường lửa cá nhân và chương trình antivirus

b) Khuyến khích nhân viên đăng xuất hoặc tắt máy khi rời đi

c) Sử dụng chuẩn 802.1X trên các port của switch và router

d) Cả 3 câu trên

60) Yêu cầu về bảo mật người dùng trong mạng không dây sẽ thay đổi dựa trên:

a) Khả năng tài chính của cơng ty

b) Khả năng mở rộng

c) Loại người dùng

d) Cả 3 câu trên đều đúng

61) Có bao nhiêu yêu cầu khi thiết kế hệ thống mạng

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

62) Đây là kiểu nối dây nào ?a)

b)

c)

d)Tập trung

Phân bố

Cả 2 đều sai

Kiểu khác63) Cáp UTP có mấy loại?

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

64) Đây là cáp gì ?a)

b)

c)

d)Cáp đồng trục

Cáp xoắn cặp (UTP)

Cắp xoắn cặp (STP)

Cả 3 đều sai65) Ưu điểm nào sau đây không phải là của Copper Media ?

a) Giá thành rẻ

b) Khó vỡ

c) Dẫn điện tốt

d) Dễ nối, tạo hình.

66) Chuẩn Wifi nào được sử dụng rộng rãi hiện nay ?

a) IEEE 802.11a

b) IEEE 802.11ac

c) IEEE 802.11b

d) IEEE 802.11nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. Các tia theo đường cong thay vì zig-zag.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x