Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d) Thông lượng là số lượng dữ liệu bị lỗi truyền trên một đơn vị thời gian. Đo bằng bps, pps, hoặc các gói tin mỗi giây (pps)

d) Thông lượng là số lượng dữ liệu bị lỗi truyền trên một đơn vị thời gian. Đo bằng bps, pps, hoặc các gói tin mỗi giây (pps)

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Phần cứng, Phần mềm, Ứng dụng, Dữ liệu, Sở hữu trí tuệ, Bí mật thương mại, Uy

tín của cơng ty.

c) Phần mềm, Ứng dụng, Dữ liệu, Sở hữu trí tuệ, Bí mật thương mại, Uy tín của cơng

ty.

d) Phần cứng, Phần mềm, Ứng dụng, Dữ liệu, Bí mật thương mại, Uy tín của cơng ty.

18) Khả năng quản lý (Manageability) khơng có:

a) Quản lý hiệu quả .

b) Quản lý bảo mật

c) Quản lý user

d) Kế toán quản trị

19) QOS là gì?

a) Chất lượng server

b) Chất lượng dịch vụ

c) Chất lượng hệ thống

20) Hậu quả nào không ảnh hưởng của việc thiết bị mạng bị tấn công :

a) Dữ liệu có thể bị chặn, phân tích, thay đổi, hoặc xóa .

b) Mật khẩu người dùng có thể bị tổn hại.

c) Cấu hình thiết bị có thể thay đổi.

d) Dữ liệu bị mất

21) MTBF là viết tắt của :

a) Mean Time Between Failure

b) Mean To Between Failure

c) Mean Time Between Faild) Meet Time Between Failure

22) Vật liệu nào có tính chất phản xạ sóng

a) Gỗ

b) Nước

c) Kim loại, gương

d) Đất

23) Tính độ ổn định (Độ sẵn sàng), biết : MTBF = 300 giờ, MTTR = 400 giờ ?

a) 1/7

b) 2/7

c) 3/7

d) 4/7

24) Trong mơ hình mạng dây campus, thành phần nào quan trọng nhất?

a) Main Cross-Connect Room

b) Intermediate Cross-Connect Room

c) Telecommunications

d) Wiring Closet

25) Yếu tố nào sau đây không làm ảnh hưởng đến hệ thống mạng ?

a) Sức nóng

b) Điều hòa khơng khí

c) Nhiễu điện

d) Khói, bụi26) Cơ sở hạ tầng mạng có mấy cấu trúc ?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

27) Theo lý thuyết thiết kế mạng, độ dài dây dẫn từ telecomunicaton wiring closet tới

các máy trạm xấp xỉ khoảng bao nhiêu mét ?

a) 200

b) 500

c) 100

d) 300

28) Trên router , lệnh show interface :

a) Hiển thị trạng thái của một cổng giao tiếp

b) Hiện thị trạng thái của tất cả các cổng giao tiếp

c) Lưu file cấu hình từ dram vào nvram

d) Hiện thông tin phiên bản router đang dung

29) Các tia tạo xung ánh sáng trong cáp quang Single mode đi như thế nào ?

a)Các tia truyền theo phương song song trục.

b) Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. Các tia theo đường cong

thay vì zig-zag.

c) Các tia tạo xung ánh sáng có thể đi theo nhiều đường khác nhau trong lõi: thẳng,

zig-zag…

d) Truyền theo đường thẳng.

30) Kí hiệu của cáp xoắn đơi có vỏ bọc chống nhiễu ?a)

b)

c)

d)FTP

UTP

STP

BTP31) Thiết bị nào sau đây không chuyển tiếp các frame broadcast và multicast

a) a. Router

b) b. Switch

c) c. Bridge

32) Hiêu suất mạng bị ảnh hưởng cơ bản bởi mấy yếu tố:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

33) Những loại hình lưu lượng mạng chính:

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

34) Ứng dụng VoIP Skype sử dụng loại hình mạng nào trong các loại hình dưới đây(chọn

các phương án đúng)

a) termianl/host

b) client/serverTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d) Thông lượng là số lượng dữ liệu bị lỗi truyền trên một đơn vị thời gian. Đo bằng bps, pps, hoặc các gói tin mỗi giây (pps)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x