Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu thiết kế được hoàn thành khi nào là hợp lý nhất?

Tài liệu thiết kế được hoàn thành khi nào là hợp lý nhất?

Tải bản đầy đủ - 0trang

A. Lợi nhuậnB. Kĩ thuậtC. cả A và BD. Không có đáp án nàoCâu 5: Trong phần mục tiêu kinh doanh

nhà thiết kế quan tâm đến gì:A. 7B. 8

Câu 6: Nội dung tài lệu thiết kế mạng mấy mụcC. 9D. 10A. Khả năng mở rộngB. Sẵn có

Câu 7: Trong Mục tiêu kỹ thuật quan trọng nhất là :C. Khả năng chi trảD. An ninhA. Buộc phải cóB. Khơng cóC. Tùy theo thực tếD. Khơng có đáp án nàoCâu 8: Phần thiết kế vật lý có nên bao gờm các

thơng tin về giá cả về thiết bị mạng và dịch vụ

kèm theo hay khơng?A. Ngân sách của khách hàngB. Vai trò của bạn trong dự án

Câu 9: Kế hoạch thực hiện dựa vào yếu tố nào sau

đây:C. Độ phức tập của mạng cần thiết kếD. Tất cả đều đúngA. Phân phối thời gianB. Các mốc công việc

Câu 10: Lập tiến độ dự án không dựa vào mục nào

sau đây:C. Bảng kê khai các thiết bịD. Vai trò của bạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu thiết kế được hoàn thành khi nào là hợp lý nhất?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x