Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 10. Data store có thể là:

Câu 10. Data store có thể là:

Tải bản đầy đủ - 0trang

A.

B.

C.

D.8

10

12

14Quy trình thiết kế an ninh mạng có bao

nhiêu bước ?A.

B.

C.

D.Yêu cầu của khách hàng

Tính bảo mật hàng đầu

Kinh nghiệm cá nhân

Tình trạng cơng tyTiêu chí đầu tiên để thiết kế an ninh mạng

là phải dựa vào:A.

B.

C.

D.TKIP

IPsec

OTP

IKEVPN sử dụng chuẩn bảo mật nào?A.

B.

C.

D.Tường lửa (Firewall)

Bộ lọc gói tin (Packet Filters)

Router

SwitchThiết bị dùng để bảo đảm sự tuân thủ các

chính sách an ninh tại ranh giới của 2

hoặc nhiều mạng là:A.

B.

C.Tránh tác động của con người và thiên tai

Ngăn chặn các nhân viên không phận sự tiếp cận

Ngăn chặn hacker, đối thủ cạnh tranh, khủng bố thay đổi các

cài đặtD.Cả ba câu đều đúngTại sao các thiết bị mạng phải được bảo vệ

trong tủ rack?A.

B.IPS là một hệ thống chống xâm nhập, có thể phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

IDS là hệ thống phát hiện xâm nhập có thể phát hiện các hành vi nguy hiểm và thông báo cho người quản trị,

thực hiện các thống kê và phân tích, báo cáo đến cơ sở dữ liệu trung tâm.C.

D.IPS thường xuyên đưa ra báo động giả

IPS sẽ tự đông ngăn chặn xâm nhập mà không chờ phản ứng người dùng.Chọn câu sai:A.

B.

C.

D.4

5

6

7Có bao nhiêu thành phần bảo mật trong

thiết kế mơ-đun hốA.

B.Tiền mặt, ngân sách, chính sách quan trọng của công ty

File, tài liệu, dữ liệu, ứng dụng server và các thông tin nhạy

cảmC.

D.Các giao thức quan trọng như WEP, TKIP, AEP…

Cả 3 câu trên đều saiHệ thống máy chủ chứa những gìA.

B.

C.

D.Cài đặt tường lửa cá nhân và chương trình antivirus

Khuyến khích nhân viên đăng xuất hoặc tắt máy khi rời đi

Sử dụng chuẩn 802.1X trên các port của switch và router

Cả 3 câu trên

Ý nào không nằm trong các chính sách

bảo mật dịch vụ người dùngA.

B.

C.

D.Khả năng tài chính của cơng ty

Khả năng mở rộng

Loại người dùng

Cả 3 câu trên đều đúngYêu cầu về bảo mật người dùng trong

mạng không dây sẽ thay đổi dựa trên:A.

B.

C.

D.Lớp 1, 2

Lớp 1, 2, 3

Lớp 1, 2, 3, 4

Lớp 1, 2, 3, 4, 5Câu 1 : Mơ hình Enterprise Campus sử

dụng các lớp nào trong mơ hình mạng

OSI ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 10. Data store có thể là:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x