Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kí hiệu của cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu ?

Kí hiệu của cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

a. Router

b. Switch

c. Bridge

Câu 1: Thiết bị nào sau đây không chuyển tiếp các

frame broadcast và multicast :a.1

b.2

c.3

d.8.Câu 2: Hiệu suất mạng bị ảnh hưởng cơ bản bởi mấy

yếu tố:a. 3

b. 4

c. 5

d. 6Câu 3:Những loại hình lưu lượng mạng chính:a. termianl/host

b. client/server

c. peer-to-peer

d. server/server

e. Distributed computingCâu 4: Ứng dụng VoIP Skype sử dụng loại hình mạng

nào trong các loại hình dưới đây(chọn các phương án

đúng)a. Luồng lưu lượng mạng

b. Đòi hỏi QoS

c. Vị trí các nguồn lưu lượng truy cập và lưu trữ dữ liệu

d. Tất cả đều đúngCâu 5: Các yếu tố của lưu lượng mạng:a. Locate LAN

b. Plan Topology

c. a,b đều đúng

d. a,b đều saiCâu 6: Các bước để thiết kế 1 hệ thống mạng:a.

b.

c.

d.Virtual bit rate

Version bit rate

Variable bit rate

Value bit rate

Câu 7: VBR là viết tắt của từ nào trong các thông số

kỹ thuật của QoS:a.

b.

c.

d.CBR và rt-VBR

UBR và CBR

ABR và rt-VBR

nrt-VBR và CBRCâu 8: Kiểu bit rate nào sử dụng cho ứng dụng thời

gian thực :a. Là một tập hợp các người làm việc sử dụng một ứng dụng cụ

thể, hoặc sử dụng tập hợp các ứng dụng

b. Là một tập hợp các người làm việc sử dụng một tập hợp các

công cụ của ứng dụng

c. Là một cá nhân làm việc sử dụng một tập hợp các ứng dụng

d. cả a,b,c đều saiCâu 9: User community là gì:a.Một server ,một server farm

b.Một mạng lưới lưu trữ,mainframe,một đơn vị sao lưu băng

, một thư viện video kỹ thuật số,

c.Một thành của một internetwork với số lượng lớn dữ liệu

được lưu trữ.

d.tất cả các ý a,b,cCâu 10. Data store có thể là:A.

B.

C.

D.8

10

12

14Quy trình thiết kế an ninh mạng có bao

nhiêu bước ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kí hiệu của cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x