Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

trên nhiều mảng khác nhau. Sau đây em xin tóm tắt q trình thực tập ở cơng ty

thơng qua nhật ký thực tập với thời gian bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến

ngày 30 tháng 04 năm 2016 với các ngày lên công ty là thứ 2, thứ 3 và thứ 7.

Tuần đầu tiên từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 02

Tìm hiểu về chương trình kiwi syslog: đây là chương trình ghi lại log hoạt động của

hệ thống mạng để đưa ra thông báo cho quản trị viên ở Ký túc xá hiểu được tình

hình hoạt động của mạng thông qua các message.

Đây là ứng dụng được cài trên hệ điều hành Windows với giao diện desktop thân

thiện và giao diện web hỗ trợ người quản trị có thể tổng kết được hệ thống mạng.

Với chương trình này chúng ta có thể cấu hình các màu sắc hiển thị log để thuận

tiện cho việc giám sát hoạt động mạng theo mức độ cảnh báo.

Tuần thứ 2 từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 06 tháng 03

Tìm hiểu về log được hiển thị trên kiwi syslog, ý nghĩa của log và các tùy chỉnh cho

kiwi syslog.

Tìm hiểu về các thiết bị mạng được sử dụng để cung cấp cho hệ thống mạng wifi và

mạng dây ký túc xá. Thiết bị sử dụng cho các lớp mạng khác nhau.

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08 tháng 03 năm 2016 công ty khuyến mãi giảm

50% mạng dây cho các nhà nữ vì thế muốn đăng thơng tin trên web. Trong ngày

06/03 tiến hành thiết kế trang web để thông báo đến các bạn sinh viên.Tuần thứ 3 từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 03

Tìm hiểu về hoạt thống mạng của các tòa nhà khác nhau và các tầng khác nhau của

các tòa nhà. Cách lắp đặt thiết bị nối dây và kiểm tra hoạt động trong mạng.38Tìm hiểu về các thiết bị mạng phục vụ cho hệ thống mạng ký túc xá ở các tầng khác

nhau. Cấu hình hoạt động cho thiết bị mạng ở các tầng khác nhau như Router tòa

nhà –Router core, switch cho một tòa nhà và các switch ở các tầng.

Kiểm tra hoạt động mạng thơng qua chương trình syslog và kiểm tra hệ thống

mạng.Hình 3.28 Log ngày 08 tháng 0339Hình 3.29 Log ngày 12 tháng 03

Tuần thứ 4 từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 03

Kiểm tra hoạt động mạng thông qua chương trình syslogHình 3.30 Log ngày 15 tháng 0340Tìm hiểu về cơng cụ winbox cấu hình router Mikrotik

Tìm hiểu về hoạt động của hệ thống mạng và kiểm tra hoạt động của mạng

Tuần thứ 5 từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 03

Quan sát và kiểm tra thông báo log từ kiwi syslogHình 3.31 Log ngày 19 tháng 0341Hình 3.32 Log ngày 21 tháng 03

Kiểm tra hoạt động của mạngHình 3.33 Kiểm tra mạng 142Doanh nghiệp thuê thêm một số đường cáp quang từ VNPT. Tiến hành kiểm tra tra

đường mạng cáp quang trong hệ thống mạng. Chia sẽ tải thêm cho thiết bị mới.

Tìm hiểu về thiết bị quang mà doanh nghiệp đã sử dụng:

• Thiết bị test quang

• Thiết bị ODF

• Các loại sợi quang

• Đầu cáp quang

Tuần thứ 6 từ ngày 28 đến ngày 03 tháng 04

Cấu hình thêm một số tính năng cho Router Mikkrotik và kiểm tra quá trình hoạt

động.

Lắp đặt mạng dây swich tổng cho tầng và switch cho các phòng cho một số phòng

nữ ở các tầng của tòa nhà.Hình 3.34 Kiểm tra mạng 2

Tuần thứ 7 từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 04

Tìm hiểu cấu hình các dịch vụ trên router Mikrotik như DNS, DHCP, Load

Balance…

Tìm hiểu về hoạt động trong mạng các sự cố trong mạng và cách khắc phục.43Xem log kiwi syslog

Tuần thứ 8 từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 04

Tìm hiểu về cách cấu tự động chọn link ra mạng khi người dùng đăng nhập trang

web hoặc chọn dịch vụ sử dụng.

Cấu hình dịch vụ trên Mikrotik các dịch vụ như DHCP, Load Balance, định tuyến,

DNS, các rule cho firewall…

Tuần thứ 9 từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 04

Xem log của Kiwi Syslog

Cấu hình demo các tính năng, dịch vụ của Mikrotik.

Cấu hình tính năng chọn đường đi cho các luồng traffic trong mạng

3.2.Kiến thức tìm hiểu được trong quá trình thực tập3.2.1. Các sự cố mạng thường gặp và cách khắc phục

3.2.1.1.Các sự cố mạng thường gặpMất key đăng nhập vào mạng

Thiết bị quá tải khi sử dụng

Loop trong hệ thống mạng

Máy tính thường xuyên vào trang login khi đăng nhập vào mạng

Sự cố khi truy cập vào các trang https

Đường link từ các nhà ISP

3.2.1.2. Cách khắc phục

Tùy thuộc vào các sự cố khác nhau mà chúng ta có cách khắc phục sự cố mạng phù

hợp.

Khi mất key chúng ta sẽ dựa vào địa chỉ MAC của máy và xem họa động trước để

có thể xem xét và lấy lại key bị mất.44Quá tải thiết bị sử dụng nên lắp thêm các thiết bị đị chia sẽ tải cho 2 thiết bị.

Loop trong hệ thống mạng nên thay đổi lại cách đấu nối các thiết bị mạng để phù

hợp với sử dụng mạng trong hệ thống và thay đổi một số cấu hình cho phù hợp với

hoạt động của mạng tránh loop.

Khi đường link của các nhà cung cấp dịch vụ mạng gặp sự cố phải thông báo ngay

đến nhà cung cấp và cũng nên cân bằng tải sang cho các đường link khác để đảm

bảo hệ thống hoạt động liên tục.

3.2.2. Các thiết bị sử dụng cho hệ thống mạng

Tùy vào dịch vụ khác nhau, nhu cầu sử dụng khác nhau mà chúng ta lắp đặt số

lượng phù hợp với hệ thống mạng.

Khi chọn thiết bị để sử dụng trong hệ thống cần kiểm tra các đặc tính có phù hợp

với thiết bị đã có sẵn.

Khi làm việc với các thiết bị cần chú ý cẩn thận đặc biệt là các thiết bị quang.

3.3.Công nghệ được sử dụng3.3.1. Kiwi syslog server

Syslog là ứng dụng cho phép thiết bị mạng gửi log đến server lưu trữ log tập

trung. Giúp người quản trị dễ dàng quan sát, kiểm sốt hệ thống mạng đang quản lý.45Hình 3.35 Kiwi Syslog Server

Dịch vụ syslog cung cấp các chức năng như:

• Khả năng thu thập thơng tin đăng nhập để theo dõi và xử lý sự cố

• Khả năng chọn các loại thơng tin muốn lưu lại

• Log file thường được lưu lại dưới dạng “clear text” nên chúng ta có thể dễ

dàng quản lý và xem lại chúng.

Dưới đây là giao diện mà kiwi syslog xuất ra cho người dùng kiểm tra và giám sát46Hình 3.36 Giao diện xuất syslog kiwi

Giải thích Hostname

HostnameGiải thíchB1_(Line+wifi)Getway nhà B1B2_(Line+wifi)Gateway nhà B2A4_(Line)Mạng dây A4B3_(wifi)Wifi nhà B3A1_A2(wifi)Mạng wifi nhà A1 và A2A5_(wifi)Mạng wifi nhà A5Giải thích các log thường hiển thị

Mã logÝ nghĩa47logged inKết nối vào mạng, đăng nhập vào mạng

thành côngTry to log in by cookieThử kết nối vào mạng thông qua cookie

đã được lưu trướcTry to log in by http-chapThử kết nối vào mạng thông qua httpchapUser api logged in

from****RM1****via apiUser api đã login thành công vào mạngUser api logged out

from****RM1****via apiUser logged ra khỏi mạng thơng qua

apilogged out: keepalive timeoutThốt khỏi mạng vẫn giữ thời gian chờdhcp2 assigned 10.0.10.94 to

84:8F:69:CE:1C:7CCấu hình gán DHCP2 có địa chỉ

10.0.10.94 đến địa chỉ MACtrying to log in by cookieCố gắng đăng nhập bằng cookieUnable to resolve IP address

’10.0.4.227’Không thể cấp địa chỉ IP ‘0.0.4.227’ether8 excessive broadcasts/multicasts,

probably a loopCác gói tin broadcast và multicast được

gửi q nhiều vì vậy có khả năng loop

xảy radhcp1 offering lease 10.0.2.129 for

9C:D2:1E:0D:A3:CD to

10:C3:7B:64:8A:62 without successDHCP1 cung cấp địa chỉ 10.0.2.129

cho MAC không thành cônghpr33198 (10.1.9.252): login failed:

already authorizing, retry laterĐịa chỉ 10.1.9.252 đăng nhập lỗi, đã

được chứng thực,login failed: You are already logged in - Login bị lỗi do không đủ quyền truy

access denied

cập

pppoe-ether1: connecting...Đang kết nối cổng ether1pppoe-ether1: disconnectedNgắt kết nối cổng ether 1ether1 link up (speed 100M, full

duplex)Cấu hình ether 1 thành cơng link up với

tốc độ 100M và full duplexlogged out: user requestThông báo yêu cầu log out ra khỏi

mạnguser ladmint logged in from

VP_Khu_B via winboxThông báo user có tên ladmit đã login

vào mạng VP_KhuB bằng công cụ

WinboxWIFI B3 mangle rule changed byNgười quản trị đã thay đổi rule48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×