Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
i. Trồng cỏ: Có diện tích : 691,36 m2

i. Trồng cỏ: Có diện tích : 691,36 m2

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệuCơng tác xây lắpThành phần

hao phíĐơn

vịSố

lượngAL.17111Trồng cỏ mái taluyNhân cơng

2,5/7Cơn

g9 Số nhân cơng 2,5/7 cần dùng là: = 62,22 công

3.2.8. Lập tiến độ thi cơng chi tiết nền đường

Trục đứng thể hiện trình tự các công việc (Gắn với bảng tổng hợp số máy, số người)

- Trục ngang thể hiện thời gian theo lịch

- Dưới: Biểu đồ xe máy, nhân lực

(Có bản vẽ kèm theo)

3.3. Thiết kế tổ chức thi công và kỹ thuật thi cơng chi tiết cống thốt nước

3.3.1. Trình tự, kỹ thuật thi cơng cống thốt nước

3.3.1.1. Trình tự, kỹ thuật thi cơng cống tròn D1000mm

- Định vi tim cống, xác định phạm vi đào hố móng,...

- Đào hố móng

- Xây móng cống, sân cơng

- Hạ cống D1000

- Làm mối nối

- Xây tường đầu, tường cánh

- Lấp đất cống

3.3.1.2. Tính tốn khối lượng vật liệu cống BTCT và hao phí máy móc, nhân cơng

- Thi cơng cơng trình cống tròn D1000mm tại cọc 48 Km69+020,00

- Tính tốn khối lượng vật liệu cống BTCT và tính tốn hao phí máy móc, nhân

công:

1. Định vị: cắm lại cọc tim cống, xác định phạm vi đào…

2. Đào móng cống: Khối lượng đào: 209,42 m3

- Đào rộng ≤ 6m, máy đào ≤ 0,8m3, đất cấp I, Sử dụng định mức:

Đơn vị tính: 100 m3

Mã hiệuCơng tác

xây lắpAB.27111 Đào kênh mương,

GVHD:Page 39Thành phần hao

phíĐơn

vịNhân cơng 3/7côn

gCấp đất

I

5,59SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

Máy thi côngChiều rộng ≤ 6mcaMáy đào ≤ 0,8 m30,351 Số công ca cần thiết:

+ Nhân công 3/7: = 11,71 công

+ Máy đào ≤ 0,8 m3: = 0,74 ca

3. Đắp lớp đá dăm đệm móng thân cống, đầu cống, sân cống,.. đầm chặt bằng

đầm cóc – Khối lượng: 7,98 m3

- Sử dụng định mức:

Đơn vị tính: 1m3

Mã hiệuCơng tác xây lắpAK.98110Đắp đá dăm đệmThành phần

hao phíĐơn

vịHao phíNhân cơng 4/7Cơn

g1,48Vật liệu

Đá cấp phối

D ≤ 4cmm3Cát vàngm31,2

0,3 Số công ca cần thiết:

+ Nhân công 4/7: 7,98 x 1,48 = 11,81 cơng

+ Đầm cóc :

= 0,31ca

4. Xây đá hộc móng cống, sân cống, chân khay, vữa XM mác 100

- Khối lượng: 5,10 m3

- Sử dụng định mức:Mã hiệuCơng tác xây lắpĐơn vị tính: 1m3

Chiều dày

Thành phần hao Đơn

≤ 60 cm

phí

vị

Cao ≤ 2 mVật liệuAE.11115GVHD:Xây móng đá

hộcĐá hộcm31,2Đá dăm 4x6m30,057Xi măng PCB30Cơn

g

kgCát vàngm30,46Nướclít109,20Nhân cơng 3,5/7Page 401,91

161,72SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

 Số công ca, vật liệu cần thiết:

+ Đá hộc:

1,2 x 5,10 = 6,12 m3

+ Đá dăm 4x6:

0,057 x 5,10 = 0,29 m3

+ Nhân công 3,5/7: 1,91 x 5,10 = 9,74 công

+ Xi măng: PCB30: 161,72 x 5,10 = 824,77 kg

+ Cát vàng:

0,46 x 5,10 = 2,35 m3

+ Nước:

109,2 x 5,10 = 556,92 lít

5. Lắp dựng cấu kiện ống cống tròn D1000 trọng lượng ≤ 2 tấn- Số lượng:

12 ống cống

- Sử dụng định mức:

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

Mã hiệuThành phần hao

Cơng tác xây lắp

phíĐơn

vịTrọng

lượng

≤ 2TVật liệuLắp đặt cống

AG.42211 trònXi măng PCB30kg32,34Cát vàngm30,073Nướclít18,2Vật liệu khác%

Cơn

g10Ca0,05Nhân công 4/71,05Máy thi công

Cần trục ôtô 10T

 Số công ca, vật liệu cần thiết:

+ Xi măng: PCB30:

32,34 x 12 = 388,08 kg

+ Cát vàng:

0,073 x 12 = 0,88 m3

+ Nước:

18,2 x 12 = 218,4 lít

+ Nhân cơng 4/7:

1,05 x 12 = 10,60 công

+ Cần trục oto 10T:

0,05 x 12 = 0,6 ca

6. Làm mối nối cống - số lượng : 12 ống cống

- Sử dụng định mức:

Đơn vị tính: 1 ống cống

Mã hiệu

AK.9512

1GVHD:Cơng tác xây

lắpThành phần hao

phíLàm mối nốiVật liệu

Nhựa đường

Giấy dầuPage 41Đơn

vịkg

m2Hao phí15,48

1,44SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

Đay

Nhân cơng

Nhân cơng bậc

3,5/7 - Nhóm Ikg0,62cơng0,54 Số nhân vật lực cần thiết :

+ Nhựa đường: 12 x 15,48 = 185,76 kg

+ Giấy dầu:

12 x 1,44 = 17,28 m2

+ Đay:

12 x 0,62 = 7,44 kg

+ Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm I: 0,54 x 12 = 6,48 công

7. Xây bê tông tường đầu, tường cánh chiều dầy ≤ 45 cm, cao ≤ 4 m, vữa XM

mác 100- Khối lượng: 20,57 m3

- Sử dụng định mức:Mã hiệuCơng tác xây

lắpĐơn vị tính: 1m3

Chiều dày

Đơn ≤ 45cm

Thành phần hao phí

vị

Cao ≤ 4mVật liệuAF.12110Bê tơng tườngVữam31,025Gỗ ván cầu

công tácm30,049Đinhkg0,199Đinh đỉacái

Côn

g0,871Máy trộn 250lCa0,095Máy đầm dùi 1,5KWCa0,18Máy vận thăng 0,8TCa-Nhân công 3,5/73,56Máy thi công Số công ca, vật liệu cần thiết:

+ Vữa:

1,025 x 20,57 = 21,08 m3

+ Gỗ ván cầu công tác: 0,049 x 20,57 = 1,01 m3

+ Đinh:

0,199 x 20,57 = 4,09 kg

+ Đinh đỉa:

0,871 x 20,57 = 18 cái

+ Nhân công 3,5/7:

3,56 x 20,57 = 73,23 công

+ Máy trộn 250l:

0,095 x 20,57 = 1,95 ca

+ Máy đầm dùi 1,5KW: 0,18 x 20,57 = 3,70 ca

8. Đắp đất cơng trình bằng đầm cóc, độ chặt u cầu K = 0,95 - Khối lượng

đắp: 67,88 m3

- Sử dụng máy đào có định mức:

Đơn vị tính: 100m3

GVHD:Page 42SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

Mã hiệuAB.6513

0Công tác xây lắpĐắp đất cơng trình

bằng đầm cócĐơn

vịNhân cơng 4/7Cơng10,18Ca5,09K= 0,95Máy thi cơng

Đầm cóc Số cơng ca cần thiết:

+ Nhân cơng 4/7:

+ Đầm cóc:Độ chặt

u cầuThành phần

hao phí= 6,91 cơng

= 3,46 ca3.3.2. Cơng tác kiểm tra, nghiệm thu cống thoát nước

a. Kiểm tra

- Kiểm tra tim cống bằng máy kinh vĩ. Kiểm tra cao độ bằng máy thuỷ bình.

- Kiểm tra tỷ lệ pha trộn vữa xây và bê tông bằng các hộc đong, cân vật liệu cho

một bao xi măng. Giới hạn thời gian thi công của vữa xây để sử dụng hết lượng vữa trộn

ra trước khi bắt đầu đông kết.

- Xác định lượng nước pha trộn theo thực tế bằng lượng nước thiết kế trừ đi lượng

nước đã có sẵn trong độ ẩm cốt liệu.

- Dùng súng bắn thử cường độ bê tơng để kiểm tra ống cống.

- Có đầy đủ khuôn lấy mẫu vữa xây để kiểm tra chất lượng.

- Ngay sau khi kết thúc các khối xây thực hiện công tác bảo dưỡng theo đúng chế

độ bảo dưỡng bê tông.

b. Nghiệm thu

- Nghiệm thu vật liệu:

+ Cống D100 bê tông cốt thép kiểm tra chứng chỉ thiết kế xuất xưởng, Hóa đơn

VAT giao hàng giữa bên bán và nhà thầu thi công.

+ Xi măng mua tại nhà máy xi măng Quang Sơn yêu cầu có chứng chỉ thiết kế của

nhà sản xuất và Hóa đơn VAT giao hành giữa bên bán và nhà thầu thi công,

+ Cát, Đá hộc đạt yêu cầu về các chi tiêu cơ lý của vật liệu (kiểm tra bằng quan sát)

+ Lập biên bản nghiệm thu vật liệu giữa Tv giám sát và nhà thầu thi cơng.

- Nghiệm thu hố móng và vị trí cống:

Dùng máy kinh vĩ , máy máy thủy bình, thước thép 10, quan sát, kiểm tra đúng vị

trí cọc, tim cống và kích thước hình học hố móng và làm biên bản nghiệm thu công việc

xây dựng và chuyển bước thi côngGVHD:Page 43SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

- Nghiệm thu làm lớp đệm móng cống xây móng đầu cống, lắp đặt đầu cống và thân

cống thi công lớp phòng nước đắp khe hở giữa các đốt cống bằng bằng vật liệu không

thấm nước (Bê tông khe phai)

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

Dùng máy kinh vĩ, thước thép và quan sát

Kiểm tra lớp đệm đáy cống và xây móng đầu cơng đúng kích thước như trong hồ sơ

thiết kế.

Cống phải được đặt đúng vị trí tim cống, độ dốc dọc thốt nước, cao độ đặt cống

Kiểm tra cơng tác làm mói nối và miết vữa xi măng mác 200 mối nối.

Lập biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và cho chuyển bước thi công.

- Nghiệm thu xây tường đầu, tường cánh, sân cống thượng hạ lưu.

Dùng thước thép, máy kinh vĩ, quan sát kiểm tra khối xây vè kích thước hình học,

cao độ và độ bằng phẳng của khối xây,

Theo kinh nghiệm đục mấy vị trí và dội nước xem mạch vữa có no vữa ko

Kiểm tra miết mạch kẻ chỉ trang trí khối đá.

Lập biên bản nghiệm thu cơng việc xây

- Nghiệm thu đắp đất trên cống sau khi đã đầm chặt:

Sử dụng phương pháp rót cát để kiểm tra độ chặt có kết quả thí nghiệm và lập biên

bản nghiêm thu công việc xây dựng.

3.3.3. Bản vẽ thi công: Tiến độ, kỹ thuật thi cơng

(có bản vẽ kèm theo)

3.4. Thiết kế tổ chức thi công và thi công chi tiết mặt đường

3.4.1. Chọn phương pháp TCTC dmặt đường

a, Cấu tạo kết cấu áo đường:

- Kết cấu mới (Kết cấu 1): Eyc  140 MPaGVHD:Page 44SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tt nghip7cm 5cmEyc=140MpaNhựa dính bám 0.5kg/m225cm14cmNhựa thấm bám 1.5kg/m2BTN hạ t mịn dày 5cmBTN hạ t trung dày 7cm

CPĐ D loạ i I dày 14cmCPĐ D loạ i II dày 25cmĐ ất đắp K98 dày 50cm- Kt cu tng cng trên mặt đường cũ: (Kết cấu 2)

Theo tính tốn trong trường hợp E mặt đường cũ có 95MPa>Eđh  85MPa.5cmEyc=140Mpa7cmNhùa dính bám 0.5kg/m2BTN hạ t mịn dày 5cmBTN hạ t trung dày 7cm14cmCPĐ D loạ i I dày 14cmHbvNhựa thấm bám 1.5kg/m2Bù vênh CPĐ D loạ i IIKết cấu mặt ® êng cò

95Mpa > E®c >=85Mpab, Chọn phương pháp tổ chức thi công mặt đường:

Căn cứ vào cấu tạo kết cấu áo đường và khối lượng thi công trên đoạn Km69+00 –

Km70+00, tôi quyết định chọn phương pháp tổ chức thi công mặt đường cho các hạng

mục như sau:

Do là cơng trình nâng cấp và mở rộng tuyến nên có khối lượng bù vênh trên mặt

đường cũ bằng CPĐD loại II. Khối lượng thi công bù vênh nhỏ và phân bố không đồng

đều trên tuyến nên phải được thi công trước để chuẩn bị mặt bằng cho các công tác tiếp

theo phía trên.

GVHD:Page 45SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

Cơng tác tạo khuôn bao gồm công tác đào khuôn trên đoạn đường đào và công tác

đắp lề đường K95 ở đoạn nền đắp phải khai thác đất từ mỏ về để đắp. Các công tác này

phải được thi công trước để tạo khuôn đường trước khi thi công các lớp kết cấu mặt

đường.

Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II có khối lượng thi cơng khơng đồng đều do

chỉ có trong cấu tạo kết cấu mới hoặc cạp mở rộng thêm. Vì vậy lớp này cũng phải được

thi cơng trước để tạo mặt bằng cho các lớp phía trên.

Lớp móng trên, lớp mặt bê tơng nhựa hạt thơ và lớp bê tơng nhựa hạt mịn có khối

lượng thi cơng đồng đều trên tồn tuyến. Vì vậy các lớp kết cấu này sẽ thi công theo

phương pháp dây chuyền.

Như vậy để thi cơng hồn chỉnh phần mặt đường cho tuyến phải chọn thiết kế tổ

chức thi công theo phương pháp hỗn hợp gồm: Phương pháp tổ chức thi công tuần tự cho

công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25 cm và công tác bù vênh bằng cấp

phối đá dăm loại II trên mặt đường cũ; phương pháp tổ chức thi công dây chuyền cho

công tác thi công lớp cấp phối đá dăm loại I dày 14cm, lớp bê tông nhựa hạt thô dày 7cm

và lớp bê tơng nhựa hạt mịn dày 5cm.

c, Tính khối lượng thi công mặt đường thực tế

1034,54 m3- Khối lượng CPĐD loại II:- Khối lượng bù vênh CPĐD loại II: 406,58 m3

- Khối lượng đào khuôn:51,74 m3- Khối lượng đắp lề:437,73 m3- Khối lượng khai thác đất ở mỏ để đắp lề K95:V��o m� 437,73�1,13  494,63 m3

Bảng tổng hợp khối lượng thi công thực tế

ST

T

1Nội dungKhối lượngĐơn vịĐất cấp 3 khai thác ở mỏ494,63m32Đắp lề đất cấp 3 lu lèn chặt K95437,73m33Đào khuôn đường51,74m34Bù vênh CPĐD loại II406,58m35Thi công lớp móng CPĐD loại II1034,54m3GVHD:Page 46SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

3.4.2. Tính số lượng cơng, ca cho các hạng mục thi công tuần tự

a, Công tác đắp lề K95 bằng thủ công:

- Công tác khai thác đất cấp 3 ở mỏ để đắp lề K95: Sử dụng máy đào 1,25m3

Khối lượng khai thác: 494,63 m3

Sử dụng định mức: AB.31133

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệuCơng tác xây lắpAB.31133Đào nền đường bằng

máy đào ≤ 1,25m3Thành phần hao phí

Nhân cơng 3/7

Máy thi cơng

Máy đào ≤ 1,25m3

Máy ủi ≤ 110CVCôngCấp đất

III

5,79Ca

Ca0,307

0,068Đơn vị Số công ca cần thiết:

494,63�5,79

 28,64 c�

ng

100

+ Nhân công 3/7:

494,63�0,307

 1,52 ca

3

100

+ Máy đào ≤ 1,25m :

494,63�0,068

 0,34 ca

100

+ Máy ủi ≤ 110 CV:

- Vận chuyển bằng Ơ tơ 7 tấn tự đổ, cự ly trung bình 4KmĐịnh mức áp dụng: AB.41423 và AB.42223

+ Vận chuyển 1km đầu: AB.41423

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệuCơng tác xây lắpThành phần hao phíĐơn vịCấp đất

IIIAB.4142

3Vận chuyển đất bằng

ơ tơ tự đổ trong phạm

vi ≤ 1000mƠ tơ 7 tấnCa1,200+ Vận chuyển 3km sau: AB.42223

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệuCơng tác xây lắpThành phần hao phíĐơn vịCấp đất

IIIAB.4222

3Vận chuyển tiếp cự ly

≤ 4kmƠ tơ 7 tấnCa0,420 Tổng hệ số:GVHD:1,20 + 0,42 x 3 = 2,46Page 47SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

494,63�2,46

 12,17 ca

100

 Số ca ô tô cần thiết:- Công tác đắp lề K95:

Khối lượng: 437,73 m3

Định mức áp dụng: AB.65130 – đắp đất cơng trình bằng đầm cóc

Đơn vị tính: 100 m3

Mã hiệuCơng tác xây lắpThành phần hao phíĐơn vịĐộ chặt

u cầu

K = 0,95AB.6513

0Đắp đất cơng trình

bằng đầm cócNhân cơng 4/7Cơng10,18Đầm cócCa5,09 Số cơng, ca máy cần thiết:

437,73�10,18

 44,56 c�

ng

100

Nhân

cơng

4/7:

+

437,73�5,09

 22,28 ca

100

Đầm

cóc:

+

b, Thi cơng đào khn đường: bằng máy đào 1,25m3

Khối lượng: 51,74 m3

Định mức áp dụng: AB.31133

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

AB.31133Cơng tác xây lắp

Đào nền đường bằng

máy đào ≤ 1,25m3Thành phần hao phí

Nhân cơng 3/7

Máy thi cơng

Máy đào ≤ 1,25m3

Máy ủi ≤ 110CVCôngCấp đất

III

5,79Ca

Ca0,307

0,068Đơn vị Số công ca cần thiết:

51,74�5,79

 3,00 c�

ng

100

+ Nhân công 3/7:

51,74�0,307

 0,16 ca

100

+ Máy đào ≤ 1,25m3 :+ Máy ủi ≤ 110 CV:51,74�0,068

 0,04 ca

100- Vận chuyển bằng Ơ tơ 7 tấn tự đổ ra bãi thải, cự ly trung bình 4Km

Định mức áp dụng: AB.41423 và AB.42223

GVHD:Page 48SVTH: Nguyễn Văn AĐồ án tốt nghiệp

+ Vận chuyển 1km đầu: AB.41423

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệuCơng tác xây lắpThành phần hao phíĐơn vịCấp đất

IIIAB.4142

3Vận chuyển đất bằng

ơ tơ tự đổ trong phạm

vi ≤ 1000mƠ tơ 7 tấnCa1,200+ Vận chuyển 3km sau: AB.42223

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệuCơng tác xây lắpThành phần hao phíĐơn vịCấp đất

IIIAB.4222

3Vận chuyển tiếp cự ly

≤ 4kmƠ tơ 7 tấnCa0,420 Tổng hệ số:1,20 + 0,42 x 3 = 2,46

51,74�2,46

 1,27 ca

100

 Số ca ô tô cần thiết:

c, Thi công lớp CPĐD loại II dày 25cm cùng lớp bù vênh

Khối lượng bù vênh trên tuyến nhỏ và phân bố rải rác nên có thể chọn thi cơng

chung một lượt với lớp móng CPĐD loại II

Khối lượng: 1034,54 + 406,58 = 1441,12 m3

Định mức áp dụng: AD.11211

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệuAD.11211Cơng tác xây lắpThành phần hao phíLàm móng lớp dướiVật liệu

Cấp phối đá dăm

0,075-50mm

Nhân cơng 4/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

Máy san 110CV

Máy lu rung 25T

Máy lu lốp 16T

Máy lu 10T

Ơ tơ tưới nước 5m3Đơn vịĐường

mở rộngm3142Công4,2Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca0,5

0,105

0,25

0,37

0,25

0,25 Số vật liệu, nhân công, ca máy cần thiết:GVHD:Page 49SVTH: Nguyễn Văn ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

i. Trồng cỏ: Có diện tích : 691,36 m2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×