Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/ BÀI TẬP/THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH QUA CHỦ ĐỀ

III. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/ BÀI TẬP/THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH QUA CHỦ ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhóm nghiên cứu: ….Nội dungNội dung

1:

Khái

niệm,

triệu

chứng,

nguyên

nhân, cơ

chế phát

sinh vàMỨC ĐỘ NHẬN THỨC

(sử dụng các động từ trong bảng phần phụ lục)

VẬN

VẬN

NHẬN

THƠNG

DỤNG

DỤNG

BIẾT

HIỂU

THẤP

CAO

- Nêu được - Giải thích - Nhận biết Đánh

q được một số giá mức

khái niệm về được

hình dấu

của

bệnh thận đa trình

hiệu độ

thành

các

từng

nang.

biểu

hiện

nang thận.

nguy cơ,

- HS mơ tả - Phân tích của bệnh ở đưa ra lời

mối người khác khuyên,

được

các được

vấn

triệu chứng quan hệ giữa hoặc chính tư

cơ chế gây bản

than cho người

thường gặp

bệnh và các mìnhkhả

của

bệnh biểu hiện của

năng mắcCác NL hướng tới

trong chủ đề- Quan sát

- Phân tích số liệu, phân

tích thơng tin .

- Giải quyết vấn đề.

- Đưa ra tiên đốn

- Tìm kiếm mối quan hệ

- Năng lực tự quản lý

11Nhóm nghiên cứu: ….thận đa nang. bệnh

- Phân tích

- Liệt kê được các hậu

được một số quả của bệnh

hậu quả của

hậu quả bệnh thận đa

của bệnh nang

thận đa

nang- Chỉ ra

được một số

ngun

nhân

trực

tiếp

trong

mơi trường,

trong cuộc

sốngnguy cơ làm

bản thân hay

người khác

bị bệnhbệnh.

Đánh

giá được

nguyên

nhân cơ

bản, chủ

yếuNội dung + Nêu được - Giải thích - Điều tra và Phân - Năng lực sử dụng

các thu thập số tích được ngơn ngữ.

2:

một số PP được

xây liệu

hệ - Năng lực tính tốn

nghiên cứu bước

(xây phả

12Nhóm nghiên cứu: ….Dùng

phương

pháp phả

hệ để xác

định đặc

điểm di

truyền

bệnh thận

đa nangDT

truyền dựng phả hệ

+ Phân tích 1

người

phả hệ cụ thể

- HS nêu

để xác định

được

đặc

đặc điểm DT

điểm phương

pháp phả hệ.Nội dung - Liệt kê

3:

được những

Biện pháp tác hại đối

hạn chế với sức khỏe

và cách do bệnh thận

phòng đa nang gây- Đánh giá

mức độ ảnh

hưởng

tới

sức khỏe của

bệnh.

- Giải thích

được sự cầndựng

cây

phả hệ) về

bệnh thận đa

nang

trên

một

vài

dòng họ tại

địa bàn …xác định - Năng lực tìm kiếm

được đặc mối quan hệ

điểm di

truyền

của bệnh

thận đa

nang- Dự đốn

được người

bị bệnh dựa

trên những

biểu

hiện

của

sức- Dự đốn

được tình

trạng sức

khỏe nếu

khơng

chữa trị- Năng lực dự đốn

- Năng lực quan sát

- Năng lực sáng tạo

- Tìm kiếm mối quan hệ

- Sử dụng ngơn ngữ13Nhóm nghiên cứu: ….ra.thiết của việc khỏe

do

thực hiện chế

- Chỉ ra được độ ăn kiêng. bệnh thận đa

nang

gây

các

biện

ra.

pháp phòng

tránh bệnh

- Phân tích

được cơ sở

chống thận đa nang.

KH của các

bệnh thận

biện pháp

đa nang.

phòng tránh

bệnhbệnh thận

đa nang

kịp thời.

Xây

dựng và

thực hiện

được hoạt

động

tun

truyền

phòng

tránh

bệnh thận

trong

cộng

đồng

14Nhóm nghiên cứu: ….V-HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI- BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:

Bài 1

Theo kết quả điều tra của một nhóm HS: một dòng họ ở Hồi Ân – Bình Định có nhiều

người bị chứng bệnh thận đa nang, có một số người khơng sống q 50 tuổi, tuy nhiên vẫn có

người thọ đến 70 tuổi. Theo suy đốn ban đầu của nhóm HS này thì bệnh thận đa nang là một

căn bệnh di truyền

Hãy quan sát hình ảnh trên và cho biết:15Nhóm nghiên cứu: ….Câu hỏi

1.1 Thế nào là thận đa nang?

1.2 Nêu sự khác nhau về hình thái cấu tạo của thận đa nang và thận bình thường?

16Nhóm nghiên cứu: ….1.3 Em hãy nêu triệu chứng của căn bệnh này?

1.4 Những nguyên nhân nào có thể dẫn đến sự hình thành các nang thận?

1.5 Các dấu hiệu cơ bản nhận biết bệnh này?

1.6 Em hãy thử giải thích cơ sở khoa học của bệnh thận đa nang.

Bài 2

Tình cờ bạn Thảo học lớp 12 A4- THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hồi Ân- Bình Định phát

hiện bố của bạn Ngọc-một cùng lớp, bị bệnh thận đa nang đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm hỏi Bạn Thảo biết rằng, một số người khác trong dòng họ của bạn Ngọc cũng bị

bệnh này. Bạn Thảo băn khoăn không biết bệnh này có di truyền hay khơng? Nếu có thì theo

qui luật nào? Và liệu bạn Ngọc cùng những người còn lại trong dòng họ có bị bệnh này hay

không? Được sự giúp đỡ của thầy giáo dạy môn sinh học, Thảo và 2 bạn cùng lớp lên kế

hoạch nghiên cứu đặc điểm di truyền của dòng họ bạn Ngọc. 3 bạn đã điều tra được thơng tin

sau đây:

17Nhóm nghiên cứu: ….+ Ông cố bạn Ngọc bị bệnh, bà cố khơng bị bệnh này.

+ Ơng bà cố sinh được 6 người con, trong đó: Ơng thứ 2 bị bệnh, ông thứ 3 không bệnh,

ông thứ 4 (là ông nội của Ngọc) bị bệnh, bà thứ 5 không bệnh, ông thứ 6 bị bệnh, ơng thứ 7

khơng bị bệnh.

+ Ơng thứ 2 có vợ bình thường, sinh ra 1 trai bình thường và 1 gái bệnh. Người con trai có

vợ bình thường, sinh ra 2 gái bình thường.

+ Ơng thứ 4 có vợ bình thường, sinh sinh 2 trai bình thường, 1 trai bệnh (cha bạn Ngọc) và

1 gái bệnh. 2 người con trai bình thường đều có vợ bình thường và mỗi người đều sinh được 1

trai bình thường và 1 gái bình thường. Mẹ bạn Ngọc bình thường, chị gái bạn Ngọc bệnh còn

Ngọc và em gái bình thường.

+ Ơng thứ 6 có vợ bình thường, sinh 1 gái bình thường, 1 gái bệnh và 1 trai bệnh.

+ Ơng thứ 7 có vợ bình thường, sinh 1 gái và 2 trai đều bình thường.

Câu hỏi

18Nhóm nghiên cứu: ….2.1- Theo em khi bố ban Ngọc bị bệnh thận đa nang thì thận của ơng có những khác biệt gì so

với thận của người bình thường?

2.2- Em biết gì về những biểu hiện của bệnh thận đa nang?

2.3- Thử dự đoán một số nguyên nhân dẫn tới bệnh này?

2.4- Từ những thông tin trên, em hãy xây dựng sơ đồ phả hệ về bệnh thận đa nang của dòng

họ nói trên ?

2.5- Qua nghiên cứu phả hệ trên, hãy xác định đặc điểm di truyền của bệnh thận đa nang ?

2.6- Từ đó em thử xác định kiểu gen của mỗi người trong dòng họ bạn Ngọc, người nào biết

chắc chắn kiểu gen, người nào không biết chắc chắn ?

2.7- Nếu con gái của ông thứ 7 lấy một người chồng bình thường thì xác suất họ sinh một đứa

con mang gen bệnh là bao nhiêu?19Nhóm nghiên cứu: ….20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI/ BÀI TẬP/THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH QUA CHỦ ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×