Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường, lớp em đã có những hoạt

động gì để chào mừng ngày 20 – 11?+ Tiết học tốt để chào mừng 20 – 11.

+ Bơng hoa điểm 10 kính tặng thầy,

cô.

+ Biểu diễn văn nghệ…Những hoạt động trong ngày 20-11Trường toạ đàm ngày 20.11Biểu diễn văn nghệ ngày 20.11Những hoạt động trong ngày 20-11Thi đua phong trào “ hoa điểm 10”Cùng các bạn chuẩn bị chào đón ngày

20.11A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Cách vẽ

Bước 1 – Tìm chọn nội dung đề tàiVD: Học sinh vẽ

tranh tặng thầy cô

Ngày 20 - 11A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Cách vẽ

Bước 2 – Tìm bố cục, phân chia các mảng

hình chính phụA. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Cách vẽ

Bước 3 – Vẽ hình vào các mảng đã chiaA. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Cách vẽ

Bước 4 – Vẽ chi tiếtA. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Cách vẽ

Bước 5 – Vẽ màuBức

Bức tranh

tranh nào

nào vẽ

vẽ hợp

hợp lý?

lý? Vì

Vì sao?

sao?Hình vẽ to quáHình vẽ lệchHình vẽ nhỏ quáHình vẽ cân đối, đẹpB. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH* Học sinh chọn nội dung đề tài

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và vẽ

vào giấy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×