Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* 2. Cách tạo dáng và trang trí chữ viết tên mình:

* 2. Cách tạo dáng và trang trí chữ viết tên mình:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số bài trang trí tên.Thứ 6 ngày 4 tháng 11 năm 2016

Chủ đề 4Mĩ thuậtEM SÁNG TẠO CÙNG NHỮNG CON CHỮ3.Thực hành: Tạo dáng chữ tên của mình và vẽ

màu, trang trí theo ý thích: ( cá nhân)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* 2. Cách tạo dáng và trang trí chữ viết tên mình:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×