Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

được thể hiện trong quá trình để các em chuẩn bị hành trang trong việc lĩnh

hội các kiến thức Vật lí.

Muốn rèn luyện cho học sinh biết cách giải bài tập một cách khoa học,

giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh 1 dàn bài chung gồm 4 bước :

- Tìm hiểu đầu bài, xác định dữ kiện đầu bài, ẩn số phải tìm bằng các kí

hiệu và ngơn ngữ Vật lí.

- Phân tích hiện tượng: Xác định những kiến thức liên quan cần sử

dụng trong bài.

- Xây dựng lập luận: Tìm quan hệ giữa ẩn số phải tìm với các dữ kiện

đã cho. Giải bài tập theo sơ đồ lơgic.

- Biện luận bài tốn: Loại bỏ những kết quả không phù hợp để đi đến

kết quả cuối cùng .

Để giúp học sinh hứng thú và đạt kết quả tốt trong việc giải bài tập Vật

lí lớp 9, điều cơ bản nhất mỗi tiết dạy giáo viên phải tích cực, nhiệt tình,

truyền đạt chính xác, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung, khoa học và lơgíc

nhằm động não cho học sinh phát triển tư duy, độ bền kiến thức tốt.

Những tiết lý thuyết, thực hành cũng như tiết bài tập giáo viên phải

chuẩn bị chu đáo bài dạy, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài theo ý định của

giáo viên, có như vậy mới khắc sâu được kiến thức của học sinh.

Thường xuyên nhắc nhở các em yếu, động viên, biểu dương các em khá

giỏi, cập nhật vào sổ theo dõi và kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để có biện

pháp giúp đỡ kịp thời, kiểm tra thường xuyên vở bài tập vào đầu giờ trong

mỗi tiết học, làm như vậy để cho các em có một thái độ đúng đắn, một nề nếp

tốt trong học tập.

3.2. Kiến nghị

Việc dạy học mơn Vật lí trong trường phổ thơng là rất quan trọng, giúp

các em biết cách tư duy logic, biết phân tích tổng hợp các hiện tượng trong

cuộc sống. Vì vậy giáo viên giảng dạy mơn Vật lí cần khơng ngừng học hỏi,

sáng tạo để tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với từng đối

tượng học sinh.

15Tuy nhiên vì điều kiện thời gian, cũng như tình hình thực tế nhận thức

của học sinh ở địa phương nơi tơi cơng tác và năng lực cá nhân có hạn, nên

việc thực hiện đề tài này chắc hẳn không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong các

đồng chí và các bạn đồng nghiệp, trao đổi và góp ý để giúp tơi hồn thiện hơn

trong chun mơn.

Đăk Ha, ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Xác nhận của lãnh đạo nhà trường

Người viếtPhạm Thị HàDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thanh Hải (2010), Bài tập chọn lọc và nâng cao Vật lí 9,

NXB Giáo dục Việt Nam.

2. Nguyễn Thanh Hải (2014), 500 bài tập Vật lí 9, NXB Đại học sư

phạm, Hà Nội.163. Nguyễn Thanh Hải (2005) , Phương pháp giải Bài tập Vật lí 9, Nhà

xuất bản Hải phòng.

4. Mai Lễ – Nguyễn Xuân Khoái (2007), Đổi mới phương pháp dạy và

giải bài tập Vật lí trung học cơ sở - 400 bài tập Vật lí 9, Nhà xuất bản giáo

dục Việt Nam.

5. Vũ Quang – Đoàn Duy Hinh – Nguyễn Văn Hòa – Ngơ Mai Thanh –

Nguyễn Đức Thâm (2005), Sách giáo khoa Vật lí 9, Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam.

6. Vũ Quang – Đoàn Duy Hinh – Nguyễn Văn Hòa – Ngơ Mai Thanh –

Nguyễn Đức Thâm (2005), Sách giáo viên Vật lí 9, Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam.

7. Phan Hoàng Văn (2007), 500 bài tập Vật lí THCS, Nhà xuất bản Đại

học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×