Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Bộ phận hoàn thiện sản phẩm (phân xưởng hoàn thiện sản phẩm)

3 Bộ phận hoàn thiện sản phẩm (phân xưởng hoàn thiện sản phẩm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3 Bộ phận hoàn thiện

sản phẩm (phân xưởng

hoàn

thiện

2.3.2

Thanh trùng

bia chaisản phẩm)

* Mục đích: để diệt vi sinh vật có trong bia, nhằm

cố đònh chất lượng sản phẩm và tăng thời

gian bảo quản

* Cách tiến hành

 Thiết bò thanh trùng là loại tunel phun tự động.

 Thiết bò được chia thành 5 vùng dựa vào nhiệt

độ của nước phun

Vùng

Vùng

Vùng

Vùng

Vùng1

2

3

4

5450C

600C

450C

350C

250C.Phương tiện chuyển dòch chai trong tunel là

băng tải lưới2.4 Các tiêu chuẩn

của bia thành phẩm

2.4.1 Các chỉ tiêu về cảm quan

* Độ bọt

 Chiều cao lớp bọt (cm): ở bia hơi là ≥ 1 cmbia chai là ≥ 2 cm

 Trạng thái; Bọt mòn trắng, dưới đáy cốc

thường xuyên có lớp bọt mòn nhỏ ly ty tách

ra và thoát lên bề mặt, thời gian giữ bọt

từ 3 ÷ 5 phút.

* Màu sắc: Có màu vàng rơm, sáng lấp lánh

* Độ trong: Trong suốt không có cặn, qua cốc

thủy tinh khi ta cầm cốc phải nhìn thấy rõ

các vân tay phía bên kia.

* Hương vò: Đặc trưng là vò đắng dòu của hoa

houlon, thơm ngọt, không có vò lạ (chua, chát,

vò của nấm men phân hủy,..)2.4 Các tiêu chuẩn

của bia thành phẩm

2.4.2 Các chỉ tiêu hóa học

 Độ đường ban đầu: 12 0BX (bia chai)

và 100BX (bia hơi)

 Hàm Lượng cồn (%): 3 ÷ 4

 Độ đường cuối: 2 ÷ 30BX

 Đạm tổng: 3,5 ÷ 5g/ lít

 Diaxetic (mg/lít) ≤ 0,2

 Rượu bậc cao (mg /lít): 30 ÷ 60

 Este (mg/lít): 15 ÷ 50

 Andehyt (mg/lít): 10 ÷ 15

 Axit hữu cơ (mg /lít): 150 ÷ 200

 Glyxerin (g/lít): 2 ÷ 3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Bộ phận hoàn thiện sản phẩm (phân xưởng hoàn thiện sản phẩm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×