Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Pha chế, chiết rót, hoàn thiện sản phẩm

3 Pha chế, chiết rót, hoàn thiện sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3.1 Pha chế và ổn đònh

sản

phẩm

Xirô bán

thành

Nước bão hòa

phẩmCO2

Pha lẫnChiết chai

(1)Đồng đều

và ổn đònh

chất lượngChiết đònh

hướng bỗ sung

xirô (2)

Đóng nắpChiết rót và

đóng nắp

Kiểm tra

hoàn tất

sản phẩm

Sản phẩmHòa đều sản

phẩm trong

chaiThùng pha chế nước giải khát

Xirô

Không

khí

CO2

Nướ

c

bão

hòa

CO2Chương 7: KỸ THUẬT

SẢN XUẤT BIA

1. Kỹ thuật sản xuất malt

1.1 Giới thiệu

Khái niệm malt: hạt đại mạch cho nảyNhiệm vụ malt trong sản xuất bia

mầm trở thành hạt malt

 Là để hoạt hóa, tích lũy về khối

lượng và hoạt lực của hệ enzym có

trong đại mạch.

 Phân cắt các hợp chất cao phân tử

trong hạt thành các sản phẩm thấp

phân tử hòa tan bền vững vào

nước để trở thành chất chiết của1.2 Qui trình sản xuất malt

đại mạch

Đại mạch

Ngâm đại mạch

Ươm mầm đại

mạch

Sấy malt tươi

Tách rễ, đánh

bóng malt khô

Đóng gói, bảo

quản thành1.2 Qui trình sản xuất

malt đại mạch

Gồm 2 bước

Bước 1: Sản xuất malt tươi bao gồm hai

công đoạn: Ngâm đại mạch và ươm

mầm đại mạch.Bước 2: Sản xuất malt thành phẩm bao

gồm các công đoạn: Sấy malt tươi, tách

rễ, đánh bóng malt khô và đóng gói

bảo quản thành phẩm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Pha chế, chiết rót, hoàn thiện sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×