Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Nấu nước đường (xirô) theo phương pháp cơ giới và tự động

b. Nấu nước đường (xirô) theo phương pháp cơ giới và tự động

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.6. Quá trình lọc

Các bước thực hiện quá trình lọc

Mục

xirô độ

trắng

tiến đích:

hànhđể

tại nhiệt

86 ÷đạt

90 0C

bằng

máychất

lọc chia

ra làm

chỉ

tiêu

lượng

kỹ2 công

thuật

đoạn

chính.

về

độ

trong và độ màu.Lọc xirô

Rửa bã lọc2.1.7. Làm nguội xirô

Mục đích: Để đưa nhiệt độ xirô về

nhiệt độ tối ưu cần thiết cho quá

trình chuẩn bò xirô bán thành

phẩm theo yêu cầu kỹ thuật.Yêu cầu kỹ thuật: Nhiệt độ yêu

cầu vào khoảng ≤ 4 ÷ 100C2.1.8. Tiêu chuẩn chất

lượng xirô trắng

Trong suốt, không màu, không có mùi

lạ.Hàm lượng đường trung bình 65 ÷ 70%

(min: 50%; max:75%)Lượng đường chuyển hóa > 60% (thủ

công) và ≥ 90 ÷ 95% (sản xuất cơ giới

và tự động hóa)2.1.9. Các tính toán

cần thiết trong quá

trình nấu xirô

* Tính lượng nước cần thiết

=(a.b)xK (Kg nước/100lít xirô)

Ví Ndụ:Muốn

nấu 300 lít sirô có

b: Nồng độ xirô cần nấu.

nồng độ 66%, ta biết ở nhiệt

 a: Khối lượng riêng của xirô cần

0

độ

20

C dung

lượng

nấu (nồng

độdòch

b vàcó

tại khối

200C) theo

riêng

bảng là 1,3252.

 K: Hệ số (tính cho sự hao hụt nước

do bay hơi khi nấu.

thủ công: thường K = 1.03

Ví Nấu

dụ:Muốn

nấu 300 lít sirô có

Nấu cơ giới K=1.02 ÷ 1.03

nồng độ 66%, ta biết ở nhiệt

độ 200C dung dòch có khối lượngVí dụ:Muốn nấu 300 lít sirô có

nồng độ 66%, ta biết ở nhiệt

độ 200C dung dòch có khối lượng

riêng là 1,3252.

Lượng đường chứa trong 300 lít sirô là

 Lượng nước chứa trong 300

 Do ở nồng độ 66%, 100 lít sẽ chứa:

132

,52 × 34là

×3

lít

sirô= 135

kg,4đường ≈ 87,5 kg

66

100

 132,52 ×

kg

= 87,463

100Muốn có 300 lít sirô cần:

87,5 x 3 = 262,5 kg đườngKhi đun sôi có khoảng 2 -5%

nước bay hơi. Do đó lượng

nước thực tế cần khoảng:

135,4 x 1,03 = 139,6 kg nước2.2 Sản xuất nước

 2.2.2.1

bãoCác

hòa

CO

dạng

liên

kết của CO2

2

trong nước

2.2.1.Mục đích:

2.2.2.Quá

trình

bão

hòa

CO

Liên

kết

hấp

thụ

tự

do:

chủ

yếu

2

 Là chuẩn bò đủ số lượng, chất

lượng

thuộc

vào

suất

 phụ

nước

bão hòa

COáp

CO

khátriêng

khi

2.

2 trong nước giải

phần

của

CO

trên

bề

mặt

chất

Tác dụng

làm

tính

ổn

đònhvà

sản

uống

gây

vò2tăng

cay

lưỡi

phẩm

lỏng

vàthể

nhiệt

độ

của

dung dòch

vào

bay

hơi

làm

 Giảm hao tổn các thành phần khác

với

nồng

độ

của

CO2cảm

trong giác

dung

giảm

nhiệt

độ

–gây

 Góp phần đơn giản hóa cho kỹ thuật

dòch.

hấp

dẫnbòvà

làm

mát cơ thể

và thiết

sản

xuất.

Liên kết này ảnh hưởng lớn

đến mức độ bão hòa CO2 trong2.2.2.2 Các yếu tố

ảnh hưởng đến sự

bão hòa CO2

nh hưởng của nồng độ các chất

nh

của

tốc

hòa

tan

nhhưởng

hưởng của

nhiệt

độđộ

và áp

suất

hòa tan

 Nhiệt độ nước càng tăng, độ hòa

 Nếu

tăng

từ

từ

áp

suất

bão

 Các chất

điện

giải

hoặc

các

muối

tan của CO2 trong nước càng giảm.

hòa

CO

:

mức

độ

bão

hòa

sẽ

gây

độ

cứng

cho

nước

đều

làm

giảm

2

 p suất càng tăng, mức độ hòa tan

độ

hòaCO

tan

của CO2 gây

ảnh

hưởng

tăng

theo.

của

cũng

tăng.

2 trong nước

chodài

quáthời

trình bão

hòa

CO2hòa

và chất

xấu

Kéo

gian

bão

lượng

sản

phẩm.

trong

một

giới hạn nhất đònh

 Các chất tạo keo hữu cơ và các dẫn

thì mức độ hòa tan CO2 cũng

xuất của chúng, các chất tạo màu từ

tăng.

nguồn tự nhiên, các chất tạo nhũ đều

làm tăng độ hòa tan CO2 do khả năngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Nấu nước đường (xirô) theo phương pháp cơ giới và tự động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×