Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Công nghệ sản xuất rượu cần

3 Công nghệ sản xuất rượu cần

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ qui trình sản xuất

rượu cần

Nguyên

liệu

Xử lý

Nấu chín

Bánh menNghiền mònLàm nguội

Lên men

Tạo hương

Đổ thêm

nước

Sử dụngChương 6: KỸ THUẬT SẢN

XUẤT RƯU PHA CHẾ VÀ

NƯỚC GIẢI KHÁT

1. Khái niệm

1.1 Rượu pha chế

 Khái niệm: Rượu pha chế là sản

Dựa vào thang chữ rượu có thể phân

phẩm rượu do qui trình pha trộn mà

sản

phẩm rượu pha chế thành 3 loại.

có từ nguyên liện cơ bản là cồn

 Nhóm rượu uống cao độ có thang

tinh chế, rượu nền (gốc), nước

mềm,

đường,

hữu cơ

thực

chữ

rượu

từ 35axit

÷ 45%V

etanol.

phẩm và

số

phụbình

gia như

 Nhóm

rượumột

uống

trung

có thang

màu, hương,… đặc trưng cho tên

chữ rượu từ 25 ÷ 35%V etanol.

gọi của sản phẩm.

Nhóm rượu uống thấp độ có thang

chữ rượu từ 10 ÷ 25%V etanol.1.2. Nước giải khát

Nước giải khát pha chế là một loại

nước uống nhân tạo gồm nhiều cấu tử

khác nhau được pha chế ở trạng thái

đồng nhất. Trong đó nước chiếm 8090%, các chất hòa tan chiếm khoảng 1012% (trọng lượng).

Thành phần nước giải khát pha chế

gồm các cấu tử sau: Nước mềm,

đường, acid, chất màu, chất mùi (hay

hỗn hợp các chất mùi tự nhiên như

nước ép trái cây,...), CO2 (đối với nước

giải khát pha chế có gas) và một số

chất phụ gia khác (chất bảo quản, chất

tạo nhũ,...)liệu trong sản xuất rượu

pha chế và nước giải khát

2.1. Sản xuất xirô2.1.1. Mục đích

Đườngthành

phần

quan

trọng

trongĐể

hòa

tan

cấu sử

tử

đường

vào

hỗn

* Nồng

độ

đường

dụng

trong

thành

rượu

pha chế,

nước

giải

khát

pha

chế.

hợp

thành

phẩm

một

cách

tốt

nhất

phẩm

có khác

nhau:

 Đường làm hài hòa về vò, làm tăng

 Nước

Để

tiêu

diệt

các

vi chế

sinh vật

lẫngiao

trong

giải

khát

pha

có gas

mùi thơm cho sản phẩm, ngoài ra góp

nước,

đường

động

÷100g/l

phần80

vào

việc giữ CO2 cho nước giải

 Bỗ

khát

thành

phẩm.

sung

acid

tronglên

nước

đường

cùng

Nước

giải

khát

men

có gas

giao

với tác

của nhiệt độ, nước...

động

70 dụng

÷100g/l

sacaroza

được chuyển

thành

 đường

Nước suối

(tự nhiên,

nhân tạo)

giao

đường

động ≤hoàn

20g/l nguyên làm cho vò ngọt

dòu hơn.2.1.2. Các quá trình cơ

bản xảy ra khi nấu

nước đường

Sự hoà tan đường trong nước: dùng

nước có nhiệt độ ≥ 600C

Sự keo tụ và kết tủa của tạp chất:

loại bỏ các tạp chất có trong

đường và nước.

Sự chuyển hóa đường: tại pH acid

yếu (5.5 ÷ 6.5) và nhiệt độ ≥ 80 0C

đường sacaroza chuyển thành đường

hoàn nguyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Công nghệ sản xuất rượu cần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×