Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương pháp lên men

Các phương pháp lên men

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.1. Phương pháp lên

men

gián đoạn

Các bước thực hiện quá trình lên men

Vệ sinh thiết bò lên men: bằng hơi

nóngchất sát trùng.

Ưu

điểm

Khuyết

điểm:

 Cho dòch đường hóa và nấm men cho

 Thao

tác

đơn

giản.

Chu

lên

men

kéo dài do đó

vàokỳ

thiết

bò lên

men.

 phải

Thông

khí:sự

không

khí đó

phải

được

xửnhiều

thiếtlên

men

Nếucố lên

men

không

bình

lý tiệt trùng, vàlượng O2 phải vừa

 thường

do nhiễm

khuẩn:

Hiệu

suất

lên

men

không

cao và

đủ cho

chúng

phát

triển

sinh(Yeast

khối,

sao

cho khiphát

lượng

tế bào

nấm

mennhanh,..)

vừa đủ

kém

triển,

pH

tăng

không

ổn đònh

số lượng thì hết O2 để nấm men

chỉhỏng

trên

một thì

Tốn

nhiều

năng

lượng

(hơi,thiết

nhiệt),

chuyển

sang

giai đoạn

lên

men

ngay.đến

mỗi thôi,

thiếtkhông

bò lênảnh

men hưởng

đều phải

thiết

bò lên

men khác.

có thiết

bò khuấy

trộn, giàn lạnh

hay hệ thống làm nguội, ống5.2. Phương pháp lên

men bán liên tục

(Phương

pháp

chu

Khái niệm: là phương pháp lên men

Thiết

bòlên men chính thực

mà giai

đoạn

kỳ)

nhân

hiện liên

tục, giai đoạn lên men phụ

giống

nấm

thực hiện

gián

đoạn.

menThùng lên

men5.2. Phương pháp lên

men bán liên tục

Các bước thực hiện quá trình lên men

(Phương

pháp

chu

MởVệ

van

cho

dòch

lên

men

tự

chảy

sinh thiết bò lên men (2 ): bằngsang

hơi

thiết

bò lên

men sát

thứtrùng.

ba (2 ), cứ như thế

nóng

và chất

kỳ)

Nấm men nguyên chủng ở thùng (1) cho

13

cho

đến thùng thứ 7 và 8, khống chế

xuống thiết bò lên men thứ nhất (21),

thời

gian

cho khi đến thùng thứ 8 thì

với

tỉ sao

lệ 8-10%.

đạt

khoảng

60 đường

-62 giờ

lênđầy

men.

 Chuyển

dòch

hóa

thùng

 Sang đôi qua thiết bò lên men thứ hai (2 )

Giữ

cho các thùng lên men cuối một 2

 Chuyển dòch đường hóa vào đầy cả hai

thời gian nữa cho đến khi đạt tiêu chuẩn

thùng

dấm

chín. đưa đi cất rượu (lọc).

Hai thiết bò lên men đầu (21) và (22) vừa

phát

nấm

men

vừavề

Thulàm

hồinhiệm

lượng vụ

yeast

ở triển

thùng

thứ

8 đưa

thực hiện lên men chính.

thùng

1 dùng cho chu kỳ tiếp ( nấm men

không dùng quá 5 lần)5.2. Phương pháp lên

men bán liên tục

* Ưu

điểm:

(Phương

pháp

chu

* Nhược

điểm:

Thực hiện

đơn giản

kỳ)

 Thời

Rút

ngắn

chu lại

kỳ của

lên men,

bảo

đảm

gian lưu

dòch

lênthời gian lên men nên nâng cao được

men

trong mỗi thùng không

hiệu suất lên men .giống nhau. Nên quá trình

chuyển hóa đường thành rượu

trong các thùng cũng khác

nhau.5.3. Phương pháp lên

men liên tục

Thùng phát

triển niệm:

nấm menmỗi giai đoạn lên men

 Khái

nhỏ

Thùng

phát

được thực

hiện

trong một hoặc nhiều

triển nấm menthiết bòlớn

lên men có liên hệ với nhau.Hệ thống lên men liên tục:

Số lượng thùng: 11 – 12 thùng.

 Thể tích thùng phụ thuộc vào

năng suất nhà máy.

 Thùng lên men chính có chiều

cao thùng cao hơn các thùng

lên men khác.

Thùng lên men

đầu dãyThùng lên men

tiếp tục5.3. Phương pháp lên men

liên tụcCác bước thực hiện quá trình lên men

 Vệ sinh sát trùng và kiểm tra thiết bò

 Thùng

3b

đầy,

mở

van

đường

hệ thống ống dẫn.

chảy

cho dòch

 ống

Cho nấm

menchuyền

nguyên chủng

vàolên

thùng

lên

men đầu

3a tiếp

men

tự

chảy

sangdây

thùng

lênđó

men

bơm đều đặn dòch đường hóa đến

4(1),…4(11).

đầy thùng.

 Sang đôi thùng 3a sang thùng 3b.Đồng thời mở van đường ống

 Bơm tiếp dòch đường hóa vào đồng

chảy tràn từ thùng 3a sang

thời cả hai thùng đến đầy.thùng 3b.

Thời gian lên men tổng cộng đạt

khoảng 62 -68giờ. Nồng độ rượu6. Một số yếu tố

gây hư hỏng trong

quá trình lên men

6.1 Vi sinh vật

 Dòch đường lên men là môi trường

6.1.3.

6.1.1

6.1.2.

Vi

Vi

khuẩn

khuẩn

lactic

axetic

butyric

và lactic

các là

vi

Tóm

lại:

chỉvi

khuẩn

dinh dưỡng tốt cho nấm men và vi

sinh

Điều

kiện

nhiệt

độ

của

vi

vật

khác

 Là

vi

khuẩn

hiếu

khí,

nhiệt

độloại

vi

khuẩn

yếm

khí

ảnh

hưởng

sinh

vật

khác. xấu đến quá trình

khuẩn

lactic:

0 pH

tối

tối

ưu

khoảng

thích

của

20

chúng

÷

35

C,đều

đối

nằm

đaviCác

vi

sinh

vật

sẽ

biến

đường

lên

men.

Cần

kiểm

soat

chúng

Phân lọai và sản phẩm

của

0

trong

thành

các

sản

phẩm

khác

vàđộ

do tối

Lactic

điển

hìnhnhiệt

42

C.

môi

Nên

trường

trong

điều

trung

kiện

tính

lên

hoặc

một

cách

nghiêm

ngặt.

khuẩn

lactic: lactic điển hìnhđó làm giảm hiệu suất lên

men

0

ưu

trong

khoảng

49

÷

51

C.

men

kiềm

rượu

yếu.

chúng

Nên

trong

ítđiều

khả

năng

kiện

không

điển

hình

rượu.

lên

phát

men

triển.

rượu

chúng

không

ảnh

Lactic

không

điển

hình

có nhiệt

Lactic

điển

hình

sẽ biến

đường

 hưởng

độ

tốisản

ưu

khoảng

37÷

380là

C. axit

thành

phẩm

duy

nhất

Oxy

hóa

đường

thành

axit

lactic và oxy hóa rượu thành

gluconic

 Lactic không điển hình sẽ sử dụng

axit6. Một số yếu tố

gây hư hỏng trong

6.2.Những

tố khác

quá yếu

trình

lên men

Các rượu bậc cao và glyxerin:

Gây cho sản phẩm có mùi vò khó

chòu và hình thành nhiều nhất ở giai

đoạn lên men chính.

Các axit hữu cơ

Este và aldehyt:

Những sản phẩm phụ khác: axeton,

diaxetic, H2S, mercaptan,…

Hàm lượng O2: Trong bia càng nhiều O2

bia sẽ giảm dần chất lượng (mùi,

vò, màu sắc), dễ bò đục, độ bền

sinh học của bia giảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp lên men

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×