Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qui trình sản xuất rượu whisky

Qui trình sản xuất rượu whisky

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nước

mềmNước ,

vang,

sirô,

màuCồn whisky(6075%v)

Pha chế (cồn 5052%v)

Ủ trong thùng gỗ

Pha chế (cồn 4345%v)

(giữ yên 1 -3

ngày)

Lọc rượu

Chiết chaiSản phẩm rượu

whiskyT ủ: 18-250C

Tg ủ: lớn hơn

4 nămThuyết minh qui trình

** Giai

đoạntrong

thùng

gỗ

:

Giai đọan chuẩn bò nguyên liệu đến

Mục

đíchtrong

thùng

gỗ

 Rượu

chưng về

cất 50

tương

tự như sẽ

sảnđược

xuất ủ

÷ 52%V

 Oxy hóa một số andehyt và axit bay

cồn và tạo hương bền vững

chín

* hơi

Giaitrong

đoạnrượu

phối chế với nước mềm:

trong

các

thùng

gỗ

 Các

hạ chữ

rượu

xuống

÷ 52%V.

phản

ứng

este còn

hóa50

xảy

ra, tạo

 Điều kiện nhiệt độ 18÷ 25 0C

nên những cấu tử hương mới, làm

 Thời

cho hương

phong

phú

và hài

gianthơm

ít nhất4 năm.

hòa hơn.

Vò của rượu sẽ dòu dần theo thời

gian

Thành phần liznhin trong gỗ sẽ từThuyết minh qui trình

* Giai đoạn phối chế về 43 ÷ 45%V:* Giai đoạn lọc rượu: Lọc trong

 Cách tiến hành:

rượu,

tách

bỏ

những

cặn Mục

đích:

nhằm

điều

chỉnh

những

 Bỗ

sung

nước,

rượu

vang,

xirô,

họchóa

học

thông

số,

chỉ

tiêu

chất

lượng

cho

màu caramen, cồn

whisky

sau

khi

cụ chai:

thể.

ủsản

đếnphẩm

chữ

rượu

đạt 43 ÷ 45%V.

*mỗi

Giai

đoạn

chiết

Để yên từ 1 ÷ 3 ngày ở nhiệt

độ thấp hơn 250C cho rượu ổn

đònh.3.2.2 Công nghệ sản

xuất rượu rum

Phân

loại rượu rum:

 Nguyên liệu dùng để sản xuất

 Rum hỗn hợp: Được phối trộn

 Rum

rượu

rum phổ

mật

rỉ từ

nhân

tạo: biến

Đượclà

hình

thành

mía

giữa

cồn

rum

từ nướctừđường

cồnnguồn

gốc mía

mật

rỉ,

cồn

mật

rỉ.mếm,

Sản phẩm

phốirum

chếtừ

với

nước

hương

này

cónhững

chất lượng

rum và

chấttốt

phụhơn

gia loại

trên,

hơn.

khác.giá

Sảnthành

phẩmcao

này

khá rẻ

 Rum

tiền.chính thống: Được sản xuất

từ mật rỉ của đường mía. Đây

là sản phẩm rum chính hiệu, có

chất lượng tốt nhất, được xếpSơ đồ qui trình sản

xuất rum

Nguyên

liệu

Xử lýNấm menPha chế dòch lên

men

15 -18%ck (12-14%

đường)

Lên

men rum

4 -5 ngày ở 25

-270C

Chưng cất phâ n

đoạnSản phẩm giữa

(cồn rum)

55 – 62%VChưng

Sản phẩm

cất

đầu

phân

đoạn

Sản phẩm

cuốiSản phẩm

giữaSản phẩm giữa (cồn

rum)

55 – 62%V

Ủ trong thùng gỗ sồi

20 -300C; 4-5 năm

Nước,

màuPhối chế về 40 -45%V

Lọc trong-ủ trong thùng

gỗ

t0= 15 -200C

Lọc trong –kiểm tra

Chiết rót

Sản phẩm

rumTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qui trình sản xuất rượu whisky

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×