Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ:Muốn nấu 300 lít sirô có nồng độ 66%, ta biết ở nhiệt độ 200C dung dòch có khối lượng riêng là 1,3252.

Ví dụ:Muốn nấu 300 lít sirô có nồng độ 66%, ta biết ở nhiệt độ 200C dung dòch có khối lượng riêng là 1,3252.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 Sản xuất nước

 2.2.2.1

bãoCác

hòa

CO

dạng

liên

kết của CO2

2

trong nước

2.2.1.Mục đích:

2.2.2.Quá

trình

bão

hòa

CO

Liên

kết

hấp

thụ

tự

do:

chủ

yếu

2

 Là chuẩn bò đủ số lượng, chất

lượng

thuộc

vào

suất

 phụ

nước

bão hòa

COáp

CO

khátriêng

khi

2.

2 trong nước giải

phần

của

CO

trên

bề

mặt

chất

Tác dụng

làm

tính

ổn

đònhvà

sản

uống

gây

vò2tăng

cay

lưỡi

phẩm

lỏng

vàthể

nhiệt

độ

của

dung dòch

vào

bay

hơi

làm

 Giảm hao tổn các thành phần khác

với

nồng

độ

của

CO2cảm

trong giác

dung

giảm

nhiệt

độ

–gây

 Góp phần đơn giản hóa cho kỹ thuật

dòch.

hấp

dẫnbòvà

làm

mát cơ thể

và thiết

sản

xuất.

Liên kết này ảnh hưởng lớn

đến mức độ bão hòa CO2 trong2.2.2.2 Các yếu tố

ảnh hưởng đến sự

bão hòa CO2

nh hưởng của nồng độ các chất

nh

của

tốc

hòa

tan

nhhưởng

hưởng của

nhiệt

độđộ

và áp

suất

hòa tan

 Nhiệt độ nước càng tăng, độ hòa

 Nếu

tăng

từ

từ

áp

suất

bão

 Các chất

điện

giải

hoặc

các

muối

tan của CO2 trong nước càng giảm.

hòa

CO

:

mức

độ

bão

hòa

sẽ

gây

độ

cứng

cho

nước

đều

làm

giảm

2

 p suất càng tăng, mức độ hòa tan

độ

hòaCO

tan

của CO2 gây

ảnh

hưởng

tăng

theo.

của

cũng

tăng.

2 trong nước

chodài

quáthời

trình bão

hòa

CO2hòa

và chất

xấu

Kéo

gian

bão

lượng

sản

phẩm.

trong

một

giới hạn nhất đònh

 Các chất tạo keo hữu cơ và các dẫn

thì mức độ hòa tan CO2 cũng

xuất của chúng, các chất tạo màu từ

tăng.

nguồn tự nhiên, các chất tạo nhũ đều

làm tăng độ hòa tan CO2 do khả năng2.2.2.3 Sơ đồ bão hòa

CO2

Bơm

châ

n

khô

ng

Nươ

ùcBình

bài

khíBình

bão

hòa

CO2CO2m2.2.2.3 Sơ đồ bão hòa

CO2

Các bước tiến hành:

Nước đưa vào hệ thống bài khíNước đưa vào hệ thống phun thành

những tia nhỏvà tiếp xúc với CO2rượu pha chế

* Qui trình tổng quát sản xuất

rượu pha chế

AxitĐườ

ngNướ

c

Cồn tinh

chếNấu

xirôLọc trong

xirôXử lý, làm

sạch

Pha lỏng

cồn

về

50%VPha chếChất

màu

Chất

mùiPha

chế

Tồn

trữ

LọcChaiRửa,

sát

trùngLàm

khôChiết

chaiXuất xưởng

thành phẩmThuyết minh qui trình

** Sản

xuất

Xirô đường:

Nguyên

liệu

* Ổn đònh hoặc tàng trữ 1 thời

* Pha

chế

cồnthực

về

50%V

Cồn

tinh

chế

phẩm

(Rượu

gốc:

gian

ít nhất

1 tuần

rồi

tiến

Whisky, Rum, Brandy, cognac, rượu gạo).tại cồn

50%V có thể tích của

hành

lọc.

 Hương liệu: Tự nhiên (nước cốt: cam,

cao

nhất,tổng

giúp

cho

tính

*cồn

Lọclà

bắt

buộc

với

chanh

…) và

hươngđối

hợptất

(tinhcả

dầu)

cảm

quan của

cồn

thể

 chất

cácngọt:

loại rượu.

Nhằm

đảm

bảo

Chất

Đường

sacaraza,

đường

hiện

rõmật

nhất

frucloza,

ong,…

có độ

trong

cho rượu

Chất phụ gia: Tạo màu, làm bền, độ

*sánh,

Chiết

chai

óng

ánh, bảo quản3.2 Qui trình sản xuất

một số loại rượu pha

chế

3.2.1 Công nghệ sản xuất rượu whisky

Nguyên liệu để sản xuất rượu

whisky là những hạt ngũ cốc có

chứa nhiều tinh bột như lúa mạch

đen, đại mạch,lúa gạo, bắp,…Qui trình sản xuất rượu

whisky

Nguyên liệu

Xử lý

Nấu chín

Đường hóa

Nấm

menLên men

(7,5 -8%v etanol)

Chưng cất

Cồn whisky(6075%v)Nước

mềmNước ,

vang,

sirô,

màuCồn whisky(6075%v)

Pha chế (cồn 5052%v)

Ủ trong thùng gỗ

Pha chế (cồn 4345%v)

(giữ yên 1 -3

ngày)

Lọc rượu

Chiết chaiSản phẩm rượu

whiskyT ủ: 18-250C

Tg ủ: lớn hơn

4 nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ:Muốn nấu 300 lít sirô có nồng độ 66%, ta biết ở nhiệt độ 200C dung dòch có khối lượng riêng là 1,3252.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×