Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên nhân gây ra một số sự cố thường xảy ra trong quá trình lên men

Nguyên nhân gây ra một số sự cố thường xảy ra trong quá trình lên men

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.3 Cơ sở lý

thuyết về chưng cất

và tinh chế

1.2.3.1 Lý thuyết về chưng cất rượu

 Chưng cất là quá trình phân tách

những thành phần riêng biệt một

hỗn hợp chất lỏng có nhiệt độ

sôi khác nhau.

 Dấm chín là một hỗn hợp nhiều

cấu tử. Nhưng để đễ dàng trong

sản xuất ta xem dấm chín như là

một hỗn hợp hai cấu tử rượu etylic

và nước.1.2.3.2 Lý thuyết về tinh

chế cồnTrong cồn thô có gần 50 các tạp

chất

khác nhau do:

 Tinh chế là tách các tạp chất khỏi

 Do oxy hóa các rượu nhờ oxy cúa

 Kết

quả

của

hoạt

động

củathô,

nấm

rượu

etylic

trong

hỗnsống

hợp cồn

không

khícho

tạo

thành các

làm

rượu

đạtaldehyt

tới

nồng

men tạo

thành

rượuetylic

cao phân

tử,

cácđộ

 Do chưng

tiêu

chuẩn,

đồng

thời

tinh

chế

cất

làm

cháy

dấm

chínaldehyt,

các

axit.

cũng

tạpfucfurol

chất

phân

hủynhằm

dấm cô

chínđặc

tạo các

thành

 Kết

quả

của sự

lên

men

phụ

tạo

thành

thu

được

tới

nồng

độ

cao

nhất,

và H2S

các axit,

các

rượu

caoetylic

phân

tử, tạp

axetal

hàm

lượng

rượu

trong

chất

 Do quá trình nấu nguyên liệu tạo thành

và acrôlein.

phải nhỏ nhất

các

tecpen,

metylic,

fucfurol,

 Do

các

thànhrượu

phần

có trong

cồn các

thô

andehyt

tác

dụngvà

vớiacrôlin

nhau tạo thành các este

của axit và các rượu.Phân loại các tạp

chất trong cồn thôTạp

chất

trunglà

gian:những

Tạp

chất

đầu:

tạp

chất

dễ

bay

Tạp

chất

cuối:nhiệt

độ

chất

phụ

thuộc

vàocó:

nồng

độ

hơi

hơn

rượu

etylic

gồm

andehyt

sôi

cao

hơn

của

rượu

etylicrượutính

chất

vậtcủa

axetic, axetat etylic, formiat etyl, axetat

khó

bay

hơi.

dạng

đầu

tạp

chất

đó

thể

bay

metyl,…

không

hòa

tan

trong

nước,

hơi cùng

với

tạp

chất

đầudo

hay

đótạp

chất

cuối

trong

ở lại

tạp

chất

cuối,

khi

nồng

thực

tế sản

cònđộ rượu

thayxuất

đổi thì

độgọi

bốc

dầu

fuzeltạp chất này cũng

hơi của

thay đổi, do đó chúng có thể

vừa là tạp chất đầu, vừa là

tạp chất cuối. Khó tách ra

khỏi rượu

1.2.4 Sơ đồ thiết bò

và tiến hành chưng

cất, tinh chế

1.2.4.1 Tiến hành chưng cất, tinh chế cồn

etylicCác

bước

tiến

hành

chưng

cất

 Dấm

Các

bước

tiến

hành

tinh

chế

chín là dòch đường sau khi lên men

 Dấm

rượu xong

đem

chưng cất

chín

từđithùng

lên men đưa

cồn

thô

vào

thápcồn

chưng

cất.

 Pha

loãng

với

nước để có

 Gia nhiệt để rượu etylic và toàn

nồng độ khoảng 40 ÷ 50%V.

bộvào

các tháp

tạp chất

bay để

hơi của

 Đưa

andehyt

táchdấm

este

bốc thành hơi

–chín

andehyt.

 Làm nuội để ngưng tụ thành cồn

 Đưa

vào tháp tinh chế tách tạp

thô trung gian và tạp chất cuối

chấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân gây ra một số sự cố thường xảy ra trong quá trình lên men

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×