Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI RƯU

Chương 5: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI RƯU

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Các phương

pháp công nghệ

sản xuất cồn etylic

1.2.1 Sơ đồ tổng quát

Tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu

ban đầu, sẽ áp dụng những phương

pháp khác nhau1.2.1 Sơ đồ

tổng quát

NGUYÊN

LIỆU

Tinh

bộtMật rỉ

Pha loãng –Xử

Xử lý

-Nấu

Phương

pháp

amylo

Men

giốngĐường

hóa

Lên

menPhương

pháp

Mycomaltt

O2Chuẩn bò dòch

lên men

Lên

menChưng

cấtChưng

cấtTinh

chếTinh

chế

CỒN TINH

LUYỆNMen giống1.2.2 Các phương

pháp sản xuất điển

hình

a)- Qui trình công nghệ sản xuất cồn

(etanol) từ nguyên liệu chứa tinh bột

a1. Phương pháp amylo

 Nấm mốc dùng đường hóa tinh bột

được nuôi cấy ban đầu trong phòng thí

nghiệm ở điều kiện môi trường đặc,

nhưng khi đưa vào sản xuất thì nấm

mốc được phát triển và đường hóa

trong môi trường tương đối loãngPhương pháp thực

hiện

NGUYÊN LIỆU

gạo,

TINH BỘTbắpGàu tải

Tỉ lệ bột

H2O

và nước 1:2

hoặc 1:3Thùng

HCl (4 ÷ 6 lít/tấn

ngâm

bột )

(15 ÷ 30

Hơi nóng Nồi

nấu

phút

)

(60 ÷ 90

phút)

Nước dội

Thùng đường

nguội

hóa,

(1000C

390C)

lên menBình cầu

1 lít mốc

giống

Bình cầu

1 lít men

giống

Thu hồi CO2Thùng đường

hóa,

lên men

Đường hóa (35 ÷

40 giờ)

(đường đạt 50 –

60g/l)

Phát triển sinh

khối

(đường đạt 90 –

Lên men

(72 -96

100g/l)

giờ)

Kiểm

tra

Dấm chín (710% v)Khí nén

(37giờ)

Khí nén

(37giờ)

(t0C320C)Lượng

etanol

Đường sót

Axit

Nhiệt ñoäTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI RƯU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×