Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chỉ tiêu chất lượng của hoa houblon

Chỉ tiêu chất lượng của hoa houblon

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2. Đường sacaroza

Hàmhòa

lượng

đường

nước

giải(do

Sacaroza

rất

dễ

bòtrong

thủy

phân

Dung

Độ

dòch

tan

sacaroza

của

sacaroza

bão

hòa

tăng

khát

chiếm

8÷10% trọng

lượng.

acid

hay

men

invectaza

của

nấmtheoquá

sự

bão

tăngxirô

hòa

nhiệt

rất

độ

không

của

Thông

thường

được

nấumen).

tạo

thành

phân

tử

glucoza

ổn

đònh:

rấtnồng

dễkết

tinh

khi

nước.

độ

acid

yếu,

độ

sacarozaphân

tử

fructoza,

hỗn

hợp

 

trong

xirô

50-70%.

Nhiệttác

độ

động

nóngchảy

học

của

(khuấy

này

được

gọiđường

“nghòch

0

sacaroza:

trộn...). 160 C

đảo”

hay

đườnghoàn

nguyên”.

 Giảm nhiệt độ.

Đường “ hoàn nguyên” có vò

 Có các mầm trợ v.v...

ngọt dòu hơn. 

4.3. Axit thực phẩm

4.3.1. Axit Xitric (axit chanh):

C

Tạo

nước

vò chua

dòu

hấp

 Các

6Hcho

8O

7.H

2O uống

phương

pháp

thu

nhận

4.3.3.

Axit lactic: CH3CHOH.COOH

dẫn.

axit

xitric:

Xitric

tự

nhiênnhiều

trong

(C3HAxit

4.3.2.

6O3)tactric: C4H6O6 (HOOC.

cácnhận

loại quả

có múi

(chanh,

+

Thu

axit

xitric

bằng

phương

 (CHOH)

2.COOH)loại

axit

lỏng,

trong

suốt,

màu

cam,…)

pháp nuôi cấy vi sinh vật (len

 Có

nhiều trong

nho, nên

còn gọi là

hơi

vàng

hay

vàng

đậm.

men dòch đường do tác dụng của

nho

 axit

Axit

lactic

thu trong

được nấm

bằngmốc

phương

enzim

chứa

 Dùng nhiều trong sản xuất rượu mùi,

pháp

nuôiNiger).

cấy vi sinh vật

Aspergilfus

nước giải khát

+ Thu nhận từ phế thải của

công nghệ sản xuất Nicotin4.4 Các chất phụ gia

dùng trong rượu pha

chế - nước giải khát

4.4.1. Các chất thơm

 Tạo cho

nước ngọt có hương ngát

Phân

loại

dòu, mùi thơm đặc trưng.

++

Hương

liệu

tựtổng

nhiên:

được

chế

Hương

liệu

hợp:

Chất

thơm

hỗn

hợp:

vừachất

biến

trực

tiếp

từ

các

loại

quả,

rễ

thu

được

bằng

tổng

hợp

hóa

học.

thơm

tự nhiên

vừachất

thơm

cây

trong

tự

nhiện

bằng

phương

1ml

hương

liệu

phải

hòa

hoàn

tổng hợp. Thông thường tan

các

chất

pháp

ly hợpchưng

cấtthêm

(ngâm,

toàn

trong

1

lít nước

thơmtrích

tổng

được pha

vào

chưng

cất)

như

(chanh,

cam,

qt,

chất thơm tự nhiên để được dung

dứa,…).

dòch có mùi thơm mạnh hơn hay

Đặc

chung

là có độ bay hơi

đặctính

trưng

hơn..

lớn, dễ bò oxy hóa do O của4.4.2. Các chất màu

Được sử dụng để tạo cho nước ngọt

có các màu sắc đẹp, hấp dẫn4.4.2.1 Chất

nhiên

4.4.2.2.

Chất màu

màu tự

nhân

tạo

 Trích ly từ vỏ quả, rễ cây và đường

(tổng hợp hóa học)

(caramel)

 cháy

Liều lượng dùng ≤ 0.03% là tối

đa.4.4.3.Các chất phụ

gia khác

Chất bảo quản:Axit Benzoic (C6H5COOH):dạng tinh thể

hình kim, không màu, ít được dùng vì ít

tan trong nước.Natribenzoat (C6H5COONa) dễ tan trong

nước liều lượng tối đa cho phép trong

nước uống 0.1 -0.12%

 Axit Sobic hay Kalisobat: 0.03%.4.5. Khí cacbonic dùng

trong nước giải khát

 Tại nhiệt độ và áp suất bình thường

4.5.1

Các phương pháp sản

COCO

để sản xuất nước

2 là khí trơ

2 dùng

xuất CO2

 Khi hòa tan

trong

nước,

khí CO2 sẽ tạo

giải khát

pha

chế

thành

axid CO

Cacbonic

(H

vòlò,

chua dễ

 Thu

2CO3) có

nhận

từ

khói

các

2

 CO ở dạng lỏng chứa trong các

chòu.

Đồng thời khi vào cơ thể H2CO3 lại

2hơi

haycủa

lòcơ

nhiệt

điện,

lò nung

thu

nhiệt

thể

để

giải

phóngthùng đặc biệt bằng thép dưới

bay hơi CO2 gây cảm giác mát dễ chòu,

vôi.

áp

lực

60 nhẹ,

– 70at.

thấy

vò cay

the tê đầu lưỡi.

 Thu nhận từ nước khoáng được

 Ngay

Tùy theo

suất

vàmáy

nhiệt rượu

độ có

thể

tại áp

các

nhà

bia,…

bão

hòa

COdạng:

tồn tại

ở ba

Lỏng –Rắn.

2 tự nhiên.

nếu dùng khí COKhípha

chế nước

2

 Thu nhận từ các quá trình lên

giải khát có thể dùng CO2 ở

men đường ở các nhà máy4.5.2 Giới thiệu

phương pháp thu

nhận CO2 từ lên men

CO2 thu Phao

hồi từ lên men nói chung là

 Thùng

Phương

pháp

thu

nhận

CO2 từ

chứa

sạch

giá

trò

thực

phẩm

cao

rửa CO2

Bình

CO2

hơn khi

thu nhận từ các phương

tách

lên

men

ẩm

pháp khác.

Nén tới áp suất 60 – 70at

Hạ nhiệt độ xuống 12 – 150CThùng

chứa

để biến CO thành dạng

CO lỏng

dầu

lỏngBình Trong điều

lọc kiện lên men kín, khí

Thùng

than

lên men

thoát ra

chứa 99

– 99.5% là CO2

Bình

sát

Bình

2

trùng

tách

Máy

nén ba

cấpBình trao

đổi

nhiệtThiết

bò làm

lạnh2Nạp chai

CO2quá trình hóa lỏng

CO2

Khí CO2 thu

+ Nén tới áp

hồi suất 60 – 70at

Rửa lọc sơ

+ Hạ nhiệt độ bộ

xuống 12 – 150Cđể biến CO2 thành dạng lỏng- Nén liên tục- Nén từng

(cấp 1,2,3…)

cấp, kết hợp

- Làm sạch, loại

làm sạch, loại

tạp chất tẩy mùi

tạp chất sau

vò sát trùng làm

mỗi cấp nén

khô….Làm lạnh - Hóa

lỏng

CO2 lỏng- Nén sơ cấp

(cấp 1)

- Làm sạch, tẩy

mùi, sát trùng,..

- Nén tiếp cấp

2,3….

- Loại ẩm lần

cuốiSử dụng CO2 thu hồi

tại chỗ

Khí CO2 thu

hồi

Rửa lọc

sơ bộ

Nén tới áp suất

5-10at, làm sạch,

khử mùi vò, sát

trùng, làm khô.CO2 đưa

sử

dụng (tạiLàm lạnh

xuống nhiệt

độ yêu cầuXử

lý,làm

sạch, hóa

lỏng CO2

Thùng chứa CO2

lỏng

Bốc hơi

CO2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chỉ tiêu chất lượng của hoa houblon

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×