Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp xác đònh cặn

Phương pháp xác đònh cặn

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.3 Độ pH

Được đặc trưng bởi nồng độ H+ có trong

nước (pH = -lg[H+]) nó thể hiện các tính

acid, kiềm hay trung hòa của nước.Trong sản xuất rượu - bia - nước giải khát,

khi sản xuất rượu – bia –nước giải khát

chỉ dùng nước có pH < 7 (5 ÷ 6)1.1.4 Một số thành

phần và các chỉ

số khác của nước

a. Độ màu: Màu do các chất gumid,

* c.

d.

Chỉ

số

sinh

học:

Đặc

trưng

cho

Nồng

độ

sắt:

Thường

tồn

tại

b.vò:của

nướccác Mùi

hợp chất

keo

của

sắt và

sự phát

3+.

thể

có:

mặn,

chua,

hơi

ngọt

hay

triển

của

một

vi

sinh

vật,

thực

vật

sự

xâm

nhập

phát

triển

của

dưới

dạng

Fe2+số

,và

Fe

Sắt(như rong,

tảo

gây

nên)nước có thể

cay

nhẹ.

Mùi

của

các loạinhân

vi sinhchủ

vật,yếu

thựcgây

vậtnên

nguyên

do các mùi tự nhiên tạo nên

(phù

du,

rong

tảo,…)trong

các

ảnh

hưởng

xấu

như

tạo

( như mùi bùn đất, vi sinh vật,

nước.

màu,

tanh dại,

khó chòu,

phù mùi

du, cỏ

hay xác sinh

đục,...cho

nướccác mùi nhân tạo

vật,...) hoặc

khác như mùi clo, phenol,... khi khai

thác và xử lý nước gây nên.

Tiêu chuẩn nước

cho sinh hoạt

 Hàm

Mùi

vò lượng

(200C)Clo ≤ 0.5mg/lKhông

 Axit

80mg/l 100

Sulfuric

Độ

màu

( Flatin ≤Colat)

5mg/l

 [As]

≤ 0.05mg/l

Độ

đục (cặn)

pH

≤ 0.1mg/l6.5 ÷ 8.5

[Pd]

 [F]

≤ 3mg/l 0.3 mg/l

[Fe]

 [Zn]

≤ 5mg/l 0.2mg/l

[Mn]

0 Đức

12≤ 3mg/l

[Cu]

Độ

cứng (max. cho

0Đức)

 Độ oxy

phép:

20hóa

≤ 2mg O2/l

)lượng của nước trong sản

xuất rượu - bia - nước giải

khát

1.2.1 Tiêu chuẩn chất lượng của nước

trong

sản xuất rượuHàm lượng muối không được

quá

yêukhông

cầu sau Độ

cứng

quá≤7mg

đương

Cl ≤ 0.5mg/l

[Zn]

5 mg/l

lượng-E/lít, phảitrong

2+ suốt, không

 SO 2- ≤ 80mg/l

Cu ≤ 3 mg/l

4

màu, không mùi.

 [Fe] ≤ 0.3 mg/l

 [As] ≤ 0.05mg/l

 Vi sinh vật hầu như không có.

 NO - ≤ 40 mg/l

 [Pb] ≤ 0.1mg/l

 E.coli < 20 teá bào / 3

lít.

 [F] ≤ 3 mg/lTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp xác đònh cặn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×