Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT 3.1 Qui trình công nghệ sản xuất rượu

3 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT 3.1 Qui trình công nghệ sản xuất rượu

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghệ sản xuất rượu

lên men

a. Chưng cất (Nguyên liệu chứa tinh bột)

Nấm

men

Nguyên

liệu

ChaiChưng

cấtLên

men

Rửa, sát

trùngLàm

khôChiết

chaiThành phẩmnghệ sản xuất rượu

lên men

b. Không chưng cất (Nguyên liệu chứa

đường)

Nấm

menNguyên

liệu

ChaiĐườn

gLọcLên

men

Rửa, sát

trùngLàm

khôChiết

chaiThành phẩm3.2 Qui trình công nghệ

sản xuất biaGạo

Nước

MaltChaiNấu

cháo

Xử lý,

làm sạchBã (malt,

gạo)

LọcNấu

cháoRửa, sát

trùngPhụ

Dòch

nha

Lên

men

LọcLàm

khôChiết

chai

Thànhgia

Houblon

Nấm

men

Bột trợ

lọc3.3 Qui trình công

nghệ sản xuất nước

giải khát

3.3.1 Phương pháp trực tiếp

Xử lý, khử

trùngNướ

c

Nấu

xirôĐườn

g

CO2

ChaiLọc trong

xirôXử lý, tách

tạp chất

Rửa, sát

Làm

trùng

khôLàm lạnh,

bài khí

Chất

Phối

màu

trộn

Chất

mùi

Làm lạnh, bão

hòa CO2

Chiết

chai

Thành

phẩmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT 3.1 Qui trình công nghệ sản xuất rượu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×