Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NƯỚC MÀU CHÔM CHÔM

NƯỚC MÀU CHÔM CHÔM

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẸO CHƠM CHƠM

Sản phẩm cơ đặc phụ phẩm chơm chơm

trong quá trình nấu nước màu với đường,

dừa, đậu,…3.2 CHẾ BIẾN ĐỒ HỘP

CHƠM CHƠM NƯỚC

ĐƯỜNG

Quy trình chế biến

Chuẩn bị ngun liệu

Xử lý nguyên liệu

Ngâm hóa chất

Chuẩn bị dung dịch nước

đường

Xếp hộp rót nước đường

Bài khí ghép nắp

Thanh trùng. Bảo ơn

Hồn thiện sản phẩmGiải thích quy trình

Bước 1: u cầu ngun liệu

 chỉ tiêu về độ chín, khối lượng và mức

độ dập nát sâu thối, thực hiện bằng cảm

quan

 Loại bỏ những quả sâu, thối, không đạt

tiêu chuẩn về khối lượng và chất lượngBước 2: Xử lý nguyên

liệu

Thao tác 1: Dùng

dao cắt làm đơi

vỏ dùng tay bóc

hết vỏ ra.Thao tác 2: Dùng

dao nhọn chuyên

dùng để tách bỏ

hạt khỏi thịt quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NƯỚC MÀU CHÔM CHÔM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×