Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất

A. Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế toán tiền lương và

các khoản trích theo

lương

► Tiềnlương: Phần thù lao lao động mà

DN phải trả cho NLĐ căn cứ vào khối

lượng, chất lượng lao động mà họ đã

cống hiến

► Các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT,

KPCĐCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

► BHXH:Là khoản đóng góp của DN và NLĐ

để trợ cấp cho NLĐ khi họ tạm thời hay vónh

viễn mất sức lao động

 Trích 20%/Lương phải trả cho NLĐ

►DNđóng góp 15%/Quỹ lương, tính vào chi phí

►NLĐ đóng góp 5%/Tiền lương, trừ lương hằng

tháng Toàn bộ số tiền trích sẽ nộp lên cơ quan

BHXH

 DN chi trợ cấp cho NLĐ và CQ BHXH sẽ

thanh toán lại cho DN khi quyết toán (quý)CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

► BHYT:Là khoản đóng góp của DN và

NLĐ để trả chi phí khám chữa bệnh cho

NLĐ

 Trích 3%/ Lương phải trả cho NLĐ

►DNđóng góp 2%/Quỹ lương, tính vào chi phí

►NLĐ đóng góp 1%/Tiền lương, trừ lương

hằng tháng Toàn bộ số BHYT trích lập được dùng

để mua bảo hiểm cho NLĐ

 Tài trợ cho NLĐ qua mạng lưới y tếKẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO

LƯƠNG

► KPCĐ:Chi phí cho hoạt động của tổ

chức công đoàn- Bảo vệ quyền lợi

hợp pháp, chính đáng của NLĐ

 DN đóng góp 2%/ Quỹ lương, tính vào

chi phí sản xuất kinh doanh

 1% nộp lên công đoàn cấp trên,

1% còn lại chi tiêu cho hoạt động

của công đoàn cơ sởNHIỆM VỤ

► Tínhtoán và thanh toán tiền lương

một cách chính xác, kòp thời cho NLĐ

► Phản ánh và phân bổ chính xác chi

phí tiền lương và các khoản trích theo

lương vào các đối tượng liên quan

► Thực hiện trích nộp và sử dụng các

khoản trích theo lương theo đúng chế

độ hiện hànhTài khoản sử dụng

TK 334”Phải trả

thanh toán với

lương, tiền công,

khác công nhânNLĐ”: Phản ánh tình hình

công nhân viên về tiền

tiền thưởng và các khoản

viên được hưởngTK 334 “Phải trả NLĐ”- Các khoản tiền

lương, tiền công,

tiền thưởng... và

các khoản khác

đã trả cho NLĐ- Các khoản tiền

lương, tiền công,

tiền thưởng... và

các khoản khác

phải trả cho NLĐ

SD: các khoản

còn phải trả cho

NLĐTài khoản sử dụng

TK 338 (2,3,4)

- Nộp KPCĐ, BHXH

và BH Y tế cho

các cơ quan liên

quan- Chi KPCĐ ở

doanh nghiệp- Trích KPCĐ, BHXH

và BHYT theo quy

đònhSD: Các khoản đã

trích nhưng chưa

nộp đủ hoặc chưa

chi hếtHướng dẫn hạch toán

TK 334TK 338Trừ 6% nộp

BHXH, BHYT

TK 111,112Chi lương cho NLĐTK 622TLPT công nhân

TTSX

TK 627TLPT nhân viên

QLSX

TLPT nhân viên BHTK 641642TLPT nhân viên

QLDNHướng dẫn hạch toán

TK 334TK 338BHXH NLĐ hưởng

TK 111,112Chi nộp BHXH,

BHYT, KPCĐTK 622KTTL công nhân TTSX

TK 627KTTL nhân viên

QLSX

KTTL nhân viên BHTK 641642KTTL nhân viên

QLDN

Trừ lương334Kế toán nguyên liệu,

vật liệu

► Làđối tượng lao động trong doanh

nghiệp.

► Đặc điểm:

 Tham gia vào một chu kỳ SXKD

 Thay đổi hình thái vật chất ban đầu

 Giá trò chuyển hết một lần vào

giá trò sản phẩmKế toán nguyên liệu,

vật liệu

► Kếtoán nguyên liệu, vật liệu phải:

 Phản ánh tình hình hiện có và biến

động của nguyên liệu, vật liệu, qua

đó kiểm tra tình hình thu mua, dự trữ

và sử dụng nguyên liệu, vật liệu

 Tính toán và phân bổ hợp lý giá

trò của vật liệu sử dụng cho các

đối tượng liên quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x