Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. KẾ TOÁN GHI SỔ, CHỮA SỔ

III. KẾ TOÁN GHI SỔ, CHỮA SỔ

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp cải chínhSai sót trong diễn giảiSai không liên quan đến quan hệ đối ứngSố liệu sai sót được phát hiện sớm chưa

ảnh hưởng đến số tổng cộng

Cách sửa:Gạch số (hoặc chữ) ghi sai một dòng bằng

chữ đỏGhi lại số (hoặc chữ) đúng bằng mực

thường lên phía trên số (hoặc chữ) đã ghi

sai.Kế toán trưởng và người giữ sổ ký xác

nhận.

III. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp ghi bổ sungGhi đúng quan hệ đối ứng tài

khoản nhưng số tiền nhỏ hơn

 Bỏ sót nghiệp vụ kinh tế phát

sinh

Cách sửa:

 Ghi thêm một đònh khoản tương tự

với số phát sinh là số chênh

lệch giữa số đúng với số đã ghi

nhỏ hơn

 Bổ sung đònh khoản bỏ sót

III. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp ghi âmGhi đúng quan hệ đối ứng tài

khoản nhưng số đã ghi lớn hơn số

thực tế phát sinh

Ghi sai quan hệ đối ứng tài khoản

Ghi trùng nhiều lần một nghiệp

vụ kinh tế phát sinhIII. KẾ TOÁN GHI SỔ,

CHỮA SỔ

Phương pháp ghi âm (tiếp theo)Cách sửa:

 Ghi lại đònh khoản tương tự nhưng số

phát sinh là chênh lệch giữa số

thực tế và số đã ghi bằng số âm

 Ghi lại bút toán sai quan hệ đối

ứng với số phát sinh là số âm

để huỷ bút toán ghi sai và ghi lại

bút toán đúng.

 Ghi lại bút toán trùng nhiều lần

với số phát sinh là số âm.B. HÌNH THỨC KẾ

TOÁN

Hình thức kế toán là việc tổ

chức hệ thống sổ kế toán bao

gồm số lượng sổ, kết cấu sổ,mối quan hệ giữa các loại sổ

trong việc ghi chép, tổng hợp

các số liệu từ chứng từ gốc

để cung cấp các chỉ tiêu lập

báo cáo kế toán.B. HÌNH THỨC KẾ

TOÁNHình thức

CÁI

Hình thức

Hình thức

SỔ

Hình thức

TỪkế toán NHẬT KÝ – SỔ

kế toán NHẬT KÝ CHUNG

kế toán CHỨNG TỪ GHI

kế toán NHẬT KÝ CHỨNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KẾ TOÁN GHI SỔ, CHỮA SỔ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x