Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Định hướng phát triển của DNTN Đông Á

4 Định hướng phát triển của DNTN Đông Á

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từng bước triển khai và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm

qua, đẩy nhanh tốc độ phát triển Doanh nghiệp bền vững trên cơ sở phát huy tối đa sức

mạnh nội lực, mở rộng sản xuất kinh doanh cả về chiều rộng và chiều sâu, đổi mới công

tác quản lý đầu tư, tăng năng xuất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức

cạnh tranh đưa Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Đây là vấn đề mang tính

chiến lược xuyên suốt quá trình phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới. Nhanh

chóng xây dựng phương thức quản lý mới, phù hợp với sự phát triển, nhằm không ngừng

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người đủ

về số lượng, có chất lượng cao để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Khơng ngừng

nâng cao tính chun nghiệp từ đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đến đội ngũ lao động.

Không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào mọi lĩnh vực sản xuất

kinh doanh của Doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất kinh

doanh, tạo bước đột phá phát triển của Doanh nghiệp. Thường xuyên chăm lo nâng cao

đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Tăng cường công tác tiếp thị đấu

thầu, hợp tác đầu tư kinh doanh. Phát huy sức mạnh tập thể, tạo nên sự đoàn kết thống

nhất trong toàn thể Doanh nghiệp.29LỜI KẾT

Doanh nghiệp Đơng á có đội ngũ cán bộ cơng nhân tuyển dụng có kinh nghiệm thi

cơng và quản lý các dự án đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, có uy tín với chủ đầu tư.

Chun cung cấp lắp đặt, tư vấn thiết kế thi công thiết bị nội ngoại thất văn phòng và gia

đình, tại thị trưòng trong và ngoài tỉnh, thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. Doanh

nghiệp có đội ngũ thợ mộc,thợ lề, thợ cơ khí có tay nghề cao đảm bảo thi cơng tốt các

cơng trình theo u cầu của chủ đầu tư. Đội ngũ cán bộ có trình độ và kinh nghiệm, tồn

tâm toàn lực với doanh nghiệp. Được thực tập tại đây, đã cho em thấy được sự khác biệt

giữa lý thuyết và thực tế. Cũng khiến em phần nào hiểu thêm về tình hình tài chính, cách

hoạt động của một doanh nghiệp.

Sau quá trình thực tập em đã thu được những kinh nghiệm cho riêng mình và hiểu

rõ hơn về những gì được học ở trường, nhưng khả năng có hạn và vẫn chưa đủ kinh

nghiệm nên khó tránh sai xót trong bản báo cáo thực tập.

Em xin cảm ơn một lần nữa cô Phạm Trung Thùy Linh cùng các anh chị đang làm

việc tại Doanh nghiệp tư nhân Đông Á đã giúp đỡ để em có thể hồn thành bản báo thực

tập này. Em rất mong nhận được những ý kiến góp ý để bản báo cáo của em có thể hoàn

thiện hơn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

Sinh viên

Bùi Bích Diệp30PHỤ LỤC

1.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

2. Bảng cân đối kế toán năm 201431Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Định hướng phát triển của DNTN Đông Á

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x