Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

BÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

HÒA KHÍ HẬU

I. Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 và O2 trong

không khí được ổn đònh?Việc điều hòa lượng khí cacbonic và oxi

được thực hiện như thế nào?BÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

HÒA KHÍ HẬU

I. Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 và O2 trong

không khí được ổn đònh?

- Lượng oxi sinh

ra trong quang

hợp được sử

dụng trong quá

trình hô hấp

của thực vật

và động vật

- Ngược lại, khí

cacbonic thải ra

trong quá trìnhấpđốt

cháy,BÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

I. Nhờ đâu hàm

lượng

CO2 và O2 trong

HÒA

KHÍkhí

HẬU

không khí được ổn đònh?

Nhờ đâu mà hàm

lượng khí cacbonic

và oxi trong không

Nhờ quá trình

khí được ổn đònh?

quanh hợp, thực

vật lấy vào khí

Nếu không có

cacbonic và nhả

thực vật thì điều gì

ra khí oxi nên

sẽ xảy ra?

góp phần giữ

cân bằng các

- Mỗinày

năm 1trong

ha rừng đã nhả vào không

khí

khí 16 –khí.

30 tấn ôxi. Oxi thoát ra được gió

không

phát tán vào khoảng không gian rộng

lớn, duy trì sự sống của mỗi ngườiBÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

II. Thực vật giúp

điều

khí

HÒA

KHÍhòa

HẬUhậu

Các yếu

tố NHÓM

Ngoài

chỗ gian

Trong

rừøng (B)

THẢO

LUẬN

(thời

3 phút)

khí hậu

trống (A)

1. Lượng

mưa

giữa

nơi A gay

và gắt

B

khác

Ánh

sáng yếu

Nắng nhiều,

Ánh

sáng

nhau như thế nào?

Nóng

Mát

Nhiệt

độ

2. Nguyên nhân nào khiến cho khí

Khô

Độ

ẩm

hậu giữa hai nơi khác nhau? Ẩm

Yếu

Mạnh

3. TừGió

đó rút ra kết

luận gì?

ABBÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

II. Thực vật giúp

điều

khí

HÒA

KHÍhòa

HẬU

hậu

1. Lượng mưa giữa nơi A và B khác nhau

như thế nào?

Lượng mưa trong rừng (B) ít hơn ở

chỗ trống (A)ABBÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

II. Thực vật giúp

điều

khí

HÒA

KHÍhòa

HẬUhậu

2. Nguyên nhân nào khiến cho khí hậu

giữa haiChính

nơi khác

nhau?

sự có

mặt của thực vật

đã ảnh hưởng đến khí hậu

khác

nhaugì?

giũa 2 nơi

ø đó rút ra kết

luậnAThực vật có vai trò điều

hòa khí hậu

BBÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

II. Thực vật giúp

điều

khí

HÒA

KHÍhòa

HẬU

hậu- Nhờ tác dụng

cản bớt ánh sáng

và tốc độ gió,

thực vật có vai trò

quan

trọng

trong

việc điều hòa khí

hậu, tăng lượng

mưa của khu vựcThực vật có vai

trò gì đối với việc

điều hòa khí hậu?BÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

III. Thực vật làm

giảm

nhiễm

HÒA

KHÍô

HẬU

môi trườngBÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

III. Thực vật làm

giảm

nhiễm

HÒA

KHÍô

HẬU

môi trường

Tại

phải bò

trồng

nhiềulà

cây

trong

Môisao

trường

ô nhiễm

doxanh

những

khu

vực

nhà

Nhận

xét

sựmáy

khác

nguyên

nhân

nào? biệt về cảnh quan

hoạtnhà

động

sống của con

xungDo

quanh

máy

ngườiBÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU

III. Thực vật làm

giảm

nhiễm

HÒA

KHÍô

HẬU

môi trườngThực vật có tác

dụng ngăn bụi,

diệt một số vi

khuẩn, giảm ô

nhiễm môi

trườngThực vật có tác

dụng gì trong việc

làm giảm ô nhiễm

môi trường?Bản thân là

học

sinh,

các

em

+ Không xả rác bừa bãi,

phải làm gì để

vệ sinh nhà ở, lớp học

góp phần làm

sạchgiảm

sẽ.

ô nhiễm

môi

trường,

+ Trồng

và chăm

sóc cây

điều

hòa

khí

xanhhậu?

ở gia đình, vườn

trường, đòa phương, không

phá hại cây cối.

+ Tuyên truyền cho bạn

bè, người thân biết vaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 46. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×