Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát

2 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đồn Ngọc Phi Anhkiểm sốt ứng dụng nhằm xác định tính hữu hiệu của những hoạt động kiểm

soát.

a. Các thử nghiệm kiểm soát đối với hoạt động kiểm soát chung

Các thử nghiệm đối với hoạt động kiểm soát chung bao gồm:

- Đối với việc thiết lập và phát triển các chương trình và hệ thống,

KTV có thể phỏng vấn nhân viên, rà sốt lại biên bản giữa các bộ phận sử dụng

với các chuyên viên máy tính, xem xét các tài liệu về các thử nghiệm trước khi

đưa chương trình hoặc hệ thống vào sử dụng. KTV cũng có thể trao đổi với

người sử dụng để xem họ có hiểu về hệ thống khơng để tiếp cận với hệ thống

được tốt hơn.

- Đối với các thay đổi của chương trình (nếu có) KTV có thể thử

nghiệm bằng cách xem xét những tài liệu liên quan đến việc thay đổi và so

sánh chúng với những đề xuất thay đổi đã được duyệt. Đồng thời KTV nên

xem xét xem liệu có những hướng dẫn cập nhật cho việc thay đổi này không.

- Đối với việc truy cập chương trình và dữ liệu, KTV quan tâm đến

thủ tục phỏng vấn các nhân viên của đơn vị, kiểm tra bảng liệt kê những bản kê

truy cập trái phép do hệ thống máy tính cung cấp để có bằng chứng rằng chúng

đã được rà soát và theo dõi bởi những nhân viên có trách nhiệm liên quan.

- Đối với hoạt động vận hành máy tính, KTV có thể phỏng vấn các

nhân viên vận hành để xem xét mức độ tuân thủ những chính sách đã đề ra và

các thủ tục giải quyết sư cố.

b. Các thử nghiệm kiểm soát đối với hoạt động kiểm soát ứng dụng

Trong trường hợp KTV khơng an tâm về tính kiểm sốt của các phần

mềm ứng dụng, công việc sử dụng các kỹ thuật kiểm tốn máy tính nên được

sử dụng. Các kỹ thuật này bao gồm:

- Sử dụng dữ liệu thử nghiệm: Theo phương pháp này, KTV nhập một

mẫu dữ liệu thử nghiệm vào hệ thống máy tính từ các lập trình viên của đơn vị

có thể được sử dụng làm dữ liệu thử nghiệm khi KTV tin tưởng là chúng xác

thực thông qua nghiên cứu về lưu đồ và thông tin đầu ra. Ngồi ra, KTV cũng

có thể thiết lập các dữ liệu thử nghiệm riêng nhưng điều này sẽ tốn nhiều thời

gian.

- Sử dụng hệ thống phụ: Thay vì sử dụng các tập tin thật trong hệ

thống của đơn vị để xử lý những dữ liệu thử nghiệm, KTV cũng có thể cho xử

lý các dữ liệu này trên một hệ thống phụ, chứa các tập tin giả được thiết lập

trong chính hệ thống máy tính của đơn vị. Các tập tin giả này cho phép những

dữ liệu thử nghiệm được xử lý đồng thời với dữ liệu thật mà không ảnh hưởng

đến các tập tin thật.

- Chương trình kiểm sốt: Được dùng như một phương pháp thay thế

hay bổ sung cho phương pháp sử dụng dữ liệu thử nghiệm. Trong phương pháp

này, KTV có thể giám sát tiến trình kiểm sốt. Chương trình này là bản sao của

chương trình ứng dụng do chính KTV quản lý. Mọi thơng tin kết xuất bởi

chương trình này sẽ được so sánh với các thơng tin thực hiện bởi một bản sao

chương trình ứng dụng mà đơn vị đang dùng. KTV cũng có thể xử lý lại các dữ

liệu thực qua chương trình kiểm sốt và so sánh với kết xuất thực tế của đơn vị.

Ngồi ra, KTV còn có thể thực hiện các thử nghiệm thơng qua các chương

trình phần mềm chun biệt như:SVTH: Đặng Hữu DựTrang 17Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh- Phần mềm phân tích chương trình: Phần mềm này được thiết kế để

vẽ lưu đồ của các chương trình khác. Việc phân tích này cũng giúp KTV xem

xét lưu đồ trong tài liệu tại đơn vị có xác thực hay khơng.

- Phần mềm kiểm tốn tổng qt: Hiện nay nhiều tổ chức kiểm toán đã

sử dụng các phần mềm này để thử nghiệm tính đáng tin cậy của các chương

trình của đơn vị, cũng như thực hiện những chức năng kiểm toán cụ thể khác.

Phần mềm kiểm toán được thiết kế để có thể sử dụng cho những hệ thống máy

tính khác nhau.

Một trong những ứng dụng của phần mềm kiểm tốn là xác định tính

trung thực của các chương trình của đơn vị thơng qua một quy trình xử lý song

song, nghĩa là sẽ mơ phỏng và thực hiện gần như tương tự với chương trình của

đơn vị. KTV chọn mẫu một nhóm nghiệp vụ và xử lý bằng phần mềm kiểm

tốn. Nếu chương trình của đơn vị đang sử dụng chính xác, thì các thơng tin

đầu ra từ chương trình của đơn vị sẽ tương tự các thơng tin đầu ra từ phần mềm

kiểm tốn.

- Phần mềm kiểm toán chuyên dụng: Phần mềm này được thiết kế

riêng cho các thử nghiệm kiểm toán cụ thể. Các phần mềm này rất cần thiết khi

mà hệ thống máy tính của đơn vị khơng tương thích với phần mềm kiểm toán

tổng quát của tổ chức kiểm toán, hoặc trong trường hợp KTV muốn thực hiện

một số thử nghiệm mà khơng thể sử dụng phần mềm kiểm tốn tổng qt.SVTH: Đặng Hữu DựTrang 18Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đoàn Ngọc Phi AnhPHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI

CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN

THUẾ A.T.A.X

I. Khái qt về Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn Thuế - A.T.A.X

1. Lịch sử hình thành và phát triển của ATAX:

Cơng ty TNHH Kiểm Tốn và tư vấn thuế ATAX (viết tắt là A.TAX) thành

lập ngày 30/6/2006. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3202003333 được

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp. ATAX là một trong những hội viên của

Hiệp hội KTV hành nghề Việt Nam

- Trụ sở của công ty đặt tại 92A – Đường 30/4,quận Hải Châu,TP Đà

Nẵng.

- Tel: 0511.3 639.639 - 3 639.636.

- Fax: 0511. 3 639.638.

Email: atax@vnn.vn

ATAX là công ty kiểm toán và tư vấn thuế chuyên nghiệp, là một trong số ít

các cơng ty kiểm tốn hoạt động tại Việt Nam được Uỷ ban chứng khoán Nhà

nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức

kinh doanh chứng khốn; được Bộ Tài chính cho phép cung cấp dịch vụ xác

định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hố.

Nhờ có đội ngũ chun gia am tường các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế,

tài chính, đội ngũ nhân viên được đào tạo chính quy, có hệ thống ở trong nước

và nước ngồi, được các chuyên gia cao cấp về kiểm toán của Cộng đồng Châu

Âu bồi dưỡng nghiệp vụ thơng qua Chương trình trợ giúp kỹ thuật của Liên

minh Châu Âu. ATAX đã cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng cao đến hàng trăm

khách hàng thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế trên

khắp Việt Nam: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp nhà

nước, cơng ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi

chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước, các ban quản lý dự án, … và đã nhận

được sự tín nhiệm lớn từ phía khách hàng. Sau nhiều năm hoạt động cơng ty

đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong hệ thống các cơng ty kế tốn

và kiểm tốn tại Đà Nẵng nói riêng và mơi trường trong nước nói chung.

Qua những nỗ lực khơng ngừng, để ghi nhận chất lượng dịch vụ của ATAX,

ngày 11/10/2009, tại Hà Nội, Ban tổ chức giải thưởng "Thương hiệu chứng

khoán uy tín năm 2009" đã bình chọn, trao Cúp vàng và chứng nhận đạt

giải cho ATAX - một trong 14 cơng ty kiểm tốn được vinh danh là tổ chức

kiểm tốn uy tín.

Với phương châm “Sự thịnh vượng của khách hàng là thành công của

chúng tôi”, dịch vụ của ATAX đã góp phần đáng kể vào sự thành đạt của q

khách hàng. ATAX khơng ngừng hồn thiện chất lượng dịch vụ của mình, sẵn

sàng lắng nghe ý kiến đóng góp q báu từ phía khách hàng để có thể đem lại

cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất.SVTH: Đặng Hữu DựTrang 19Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh2. Các dịch vụ do ATAX cung cấp

a. Kiểm toán

Với năng lực chun mơn tốt, năng động, sáng tạo, có phong cách làm

việc chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khả năng nắm bắt vấn

đề, và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, đồng thời luôn nắm bắt các hướng

dẫn mới về các chuẩn mực kế toán và kiểm tốn Việt Nam, các quy định về tài

chính và pháp lý hiện hành, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của ATAX giúp

doanh nghiệp nhận diện rủi ro, tránh được nguy cơ, nắm bắt cơ hội để kinh

doanh hiệu quả hơn. Ngoài ra, khách hàng nhận được ở ATAX những lời góp ý

chân thành, những ý kiến tư vấn sắc sảo để tổ chức tốt hơn cơng tác kế tốn và

quản trị doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán của ATAX bao gồm:

- Kiểm tốn báo cáo tài chính hàng năm.

- Kiểm tốn hoạt động các dự án

- Kiểm toán tuân thủ.

- Soát xét thơng tin trên báo cáo tài chính.

- Kiểm tra thơng tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước.

- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án/cơng trình xây

dựng hồn thành

b. Tư vấn thuế

Các chuyên viên cao cấp của ATAX am hiểu tường tận các quy định về

thuế, sẵn sàng trợ giúp doanh nghiệp bỏ qua nỗi lo về thuế, tập trung phát triển

kinh doanh. Dịch vụ tư vấn thuế của ATAX giúp gia tăng lợi ích của doanh

nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thuế bao gồm:

- Hoạch định chiến lược thuế.

- Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh có hiệu quả do ảnh hưởng

của thuế.

- Kê khai thuế: thuế nhà thầu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Quyết toán thuế các loại.

- Tư vấn cho doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế.

- Hội thảo, đào tạo cập nhật các quy định mới về thuế.

c. Kế tốn

Khơng chỉ là các báo cáo tài chính, sổ sách, chứng từ kế toán, dịch vụ kế

toán của ATAX đem lại sự an tâm cho khách hàng bởi hệ thống kế tốn chặt

chẽ, đầy đủ và hiệu quả. Các thơng tin kế toán quản trị đạt độ tin cậy cao giúp

lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định quản lý kịp thời và chính xác. Dịch vụ kế

tốn của ATAX bao gồm:

- Tổ chức hệ thống kế toán.

- Làm kế toán.

- Tư vấn kế tốn.

d. Tư vấn tài chính doanh nghiệp

ATAX cung cấp dịch vụ đa dạng, phục vụ cho nhiều khách hàng hoạt

động trong nhiều lĩnh vực khác nhau với mục tiêu là nâng cao giá trị cho các cổ

đông, tổ chức, cá nhân.SVTH: Đặng Hữu DựTrang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x