Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ATAX

PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ATAX

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đoàn Ngọc Phi Anhdùng sơ đồ (flowchart). ATAX chủ yếu sử dụng phương pháp trần thuật. Nếu

vẽ lưu đồ để mơ tả chu trình thì sẽ dễ hiểu và khoa học hơn.

 Công ty chưa có quy trình chọn mẫu được áp dụng đối với các

thử nghiệm kiểm sốt, do đó cỡ mẫu và các loại rủi ro liên quan đến mẫu chưa

được xác định một cách khoa học. Việc chọn mẫu thông thường được thực hiện

theo hình thức xét đốn và theo kinh nghiệm của KTV, theo đó KTV sẽ chú ý

nhiều đến các nghiệp vụ bất thường và nghiệp vụ có số tiền lớn

II. Một số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác đánh giá hệ thống KSNB

của khách hàng trong kiểm tốn BCTC tại Cơng ty TNHH kiểm tốn và tư

vấn thuế ATAX

1. Tìm hiểu hệ thống KSNB trong mơi trường tin học

Hiện nay, phần lớn các công ty đã sử dụng phần mềm máy tính để thay

thế cho cơng việc kế tốn thủ cơng trước đây nên đòi hỏi các KTV phải am

hiểu về hệ thống máy tính của cơng ty khách hàng. Muốn vậy, trước khi tìm

hiểu về hệ thống KSNB dựa trên các quy trình đặc trưng phát sinh ở doanh

nghiệp, cơng ty cũng cần tìm hiểu về hệ thóng KSNB trong mơi trường xử lý

thơng tin bằng máy tính của khách hàng đó. Việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát

chung cũng một phần nào giúp KTV bao quát được hệ thống KSNB của khách

hàng trong việc truy cập và xử lý thơng tin. Việc tìm hiểu hoạt động kiểm sốt

chung đối với khách hàng là cơng ty ABC có thể được thực hiện thơng qua

bảng câu hỏi sau đây:Bảng câu hỏi đối với hoạt động kiểm soát chung tại đơn vị ABC

Câu hỏi

I/Quá trình xây dựng và phát triển các

chương trình của hệ thống

1. Chương trình kế tốn đang sử dụng tại

đơn vị có đáp ứng nhu cầu của người sử

dụng hay không?

2. Trước khi ứng dụng chương trình đơn

vị có thủ tục kiểm tra thích hợp hay

khơng?

3. Nhà cung cấp chương trình kế tốn có

uy tín?

II/Phân chia trách nhiệm

1. Máy chủ trong bộ phận máy tính do

một nhân viên cấp cao thích hợp chịu

trách nhiệm.

2. Cơng việc sau đây có được thực hiện

bởi những bộ phận hoặc phòng ban độc

lập khơng?

a. Việc phát triển

b. Việc chuẩn bị dữ liệuSVTH: Đặng Hữu DựĐánh dấu vào

ơ thích hợp

Y N N/AMơ tả

Trưởng phòng kĩ thuậtPhòng KT

Phòng kế tốnTrang 43Chun đề tốt nghiệp

c. Hoạt động của máy tính

d. Việc lưu trữ thơng tin

e. Việc kiểm sốt

3. Sơ đồ tổ chức và các mẫu biểu mơ tả

cơng việc có được chuẩn bị khơng?

4. Những biện pháp nghiêm ngặt sau đây

có được ứng dụng không?

a. Việc truy cập dữ liệu nguồn bị hạn chế

bởi bộ phận kiếm soát và nhân viên

chuẩn bị dữ liệu.

b. Nhân viên phòng máy tính khơng được

thâm nhập vào bất cứ dữ liệu tài chính

nào của cơng ty.

c. Việc thâm nhập máy tính trong suốt

q trình vận hành bị giới hạn bởi người

quản trị mạng

d. Việc thâm nhập các dữ liệu và chương

trình hiện thời bị giới hạn bởi người quản

trị mạng và người lưu trữ dữ liệu.

e. Người quản trị mạng và người lập trình

khơng được phép nhập liệu

f. Nhân viên kiếm soát và nhân viên lưu

trữ dữ liệu khơng có trách nhiệm nào

khác ở bộ phận máy tính.

g. Nhân viên bộ phận máy tính khơng

liên quan đến các nghiệp vụ kế tốn và

khơng được thay đổi file chủ

h. Việc thâm nhập vào bộ phận máy tính

mà khơng được sự cho phép phải bị cấm.GVHD: TS. Đồn Ngọc Phi Anh

Chỉ kế tốn trưởng

mới được truy cập vì

có mã nguồn riêng.

Vì các máy tính đều có

password.

Nhân viên kế tốn

khơng am hiểu về máy

tính.

Các nhân viên này

khơng có nghệp vụ về

kế tốn.

5. Những quy định trên có được áp dụng 

tại mọi thời điểm khơng.

Kiểm sốt hoạt động quản trị mạng

6. Công việc của người quản trị mạng

được kiểm soát bởi việc sử dụng:

a. Thủ tục về quản lý hàng năm?

b. Kế hoạch công việc.

c. Các chỉ dẫn hoạt động cho mỗi chương

trình.

d. Các báo cáo máy tính thơng dụng

d. Ít nhất phải có 2 người cho mỗi ca trực.

e. Sự luân chuyển trách nhiệm

7. Dấu vết công việc của nhân viên quản

trị mạng có được lưu lại khơng?

8. Các bản báo cáo máy tính có đượcSVTH: Đặng Hữu DựPhòng KT

Phòng kế tốnPhỏng vấn nhân viên

phòng máy tính cho

thấy chương trình

được mua bản quyền

từ bên ngồi, nhân

viên quản trị chỉ được

sữa chữa máy tính khi

có u cầu của kế tốn

trưởng hoặc giám đốcTrang 44Chun đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đồn Ngọc Phi Anhkiểm tra bởi người có thẩm quyền?Kiểm sốt dữ liệu

9. Các bảng lưu dữ liệu có được lưu giữ

lâu dài?

10. Có sự di chuyển của các dữ liệu được

lưu trữPhỏng vấn kế toán

trưởng, xem xét các dữ

liệu từ một vài năm

trước→ vẫn được lưu

giữ

Kế tốn trưởng xác

nhận khơng có việc

này

Kế tốn trưởng là

người lưu dữ liệu trong

máy

Cuối kì tất cả sổ cái

đều được in ra trình

giám đốc kí duyệt và

lưu riêng. Kế toán

trưởng xác nhận điều

này.

Các dữ liệu sau khi

nhập vào máy con đều

tự động kết chuyển

sang máy chủ. Phỏng

vấn nhân viên quản trị

mạng cho thấy điều

này.

Các dữ liệu đều được

lưu giữ theo từng năm

tài chính11. Dữ liệu được báo cáo với ai?

12. Những bản sao của các dữ liệu quan 

trọng có được giữ bên ngồi?Thủ tục nhận dạng dữ liệu

13. Có thủ tục nhận dạng dữ liệu nào sau

đây:

a. Thủ tục đánh số.b. Các thủ tục bảo vệ.

c. Có dấu hiệu của việc kiểm traCác thủ tục tái khơi phục dữ liệu

14. Có các thủ tục tái khôi phục dữ liệu

bằng cách sử dụng

a. Việc thiết lập lưu trữ dữ liệu theo từng 

thời kì.

b. Các hệ thống mở rộng dữ liệu.

c. Sao dữ liệu ra đĩa và lưu giữ nội bộ.Hệ thống bảo vệ và sắp xếp thay thế

15. a. Có hệ thống cảnh báo đầy đủ

b. Có thủ tục sắp xếp thay thế xử lý

trong trường hợp mất mát thiểt bị.

c. Nếu có, các thủ tục này có được

kiểm tra trước khơngDo kế tốn trưởng thực

hiệnTheo nhân viên quản

trị mạng cho biết.Bảng câu hỏi đối với hoạt động kiểm sốt ứng dụng tại cơng ty

XYZ

Câu hỏiSVTH: Đặng Hữu DựYNN/APhương pháp

thu thập thông

tinTrang 45Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đồn Ngọc Phi AnhI.Kiểm sốt đầu vào

DN có các thủ tục kiểm tra việc đánh số thứ

tự trước của các chứng từ gốc không?Chứng từ trước khi được nhập vào hệ thống

có được phê chuẩn trước khơng?

Hệ thống hiện đang được áp dụng tại đơn vị 

có khả năng kiểm tra và báo lỗi đối với

những chứng từ nhập sai và khơng hợp lệ

khơng?

Có sự kiểm tra định kì về các chứng từ được

sử dụng nhập vào hệ thống với các chứng từ

lưu tại các bộ phận khác để đối chiếu khơng?

II.Kiểm sốt q trình xử lý

Trong trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình

xử lý, hệ thống có khả năng thơng báo lỗi

đến tổng đài để tiến hành xử lý khơng?SVTH: Đặng Hữu DựVì cơng ty tiến

hành kiểm tra

theo từng loại

nghiệp vụ nên

khi kiểm toán

từng

loại

nghiệp vụ cụ

thể, KTV sẽ

trả lời trên các

câu hỏi có sẵn

của

loại

nghiệp vụ đó

Tương tự như

trên

Theo kế tốn

trưởng

cho

biết

Hầu hết việc

kiểm tra đối

chiếu

được

thực hiện vào

cuối kì kế

tốn, cơng ty

khơng

quy

định phải kiểm

tra định kì,

thời gian trên

các biên bản

đối chiếu năm

cho thấy

Khi xảy ra lỗi

trong quá trình

xử lý, các

nhân viên máy

tính sẽ đến

kiểm tra sau

khi

được

người sử dụng

thơng báo, các

nhân viên kế

tốn đa phần

khơng tự xử lý

được lỗi trong

q trình xử

lý, kế tốn bánTrang 46Chun đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đồn Ngọc Phi Anh

hàng cho biết.Người có trách nhiệm có thường xuyên kiểm 

tra các tập tin sau mỗi q trình xử lý để đảm

bảo tập tin khơng bị lỗi khơng?

III.Kiểm sốt đầu ra

Định kì đơn vị có tiền hành đối chiếu giữa

dữ liệu đầu ra với dữ liệu nhập vào máy

khơng?Đơn vị có sử dụng các biện pháp bảo mật 

thông tin đối với các dữ liệu đầu ra tại đơn vị

hoặc đối với những thông tin quan trọng tại

đơn vị khơng?Phỏng vẫn kế

tốn tiền mặt,

vật tư và bán

hàng cho biết.

Công việc này

sẽ tiến hành

thực

hiện

trong trường

hợp đối chiếu

có xảy ra sai

sót, tùy thuộc

vào nhân viên

kế tốn muốn

định kì đối

chiếu để chắc

chắn số liệu có

đúng

khơng

nhằm

giảm

khối

lượng

cơng việc vào

cuối kì, cơng

ty khơng có

quy

định

riêng.

Chỉ có kế tốn

trưởng

mới

được phép đặt

lệnh in hoặc

kết xuất dữ

liệu ra file

excel…,(kế

toán bán hàng

cho biết)2. Tăng cường sử dụng lưu đồ để mơ tả và tìm hiểu về hệ thống KSNB của

khách hàng.

Để nâng cao hiệu quả và tính khoa học của cơng việc kiểm tốn viên nên

tăng cường sử dụng lưu đồ để trình bày các thủ tục kiểm soát áp dụng tại đơn vị

khách hàng. Lưu đồ về KSNB sẽ giúp cho kiểm toán viên nhận xét chính xác

hơn về các thủ tục kiểm sốt áp dụng với các hoạt động và dễ dàng chỉ ra cácSVTH: Đặng Hữu DựTrang 47Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đoàn Ngọc Phi Anhthủ tục kiểm soát bổ sung. Lưu đồ cũng giúp cho việc kiểm tra, soát xét, tạo

điều kiện thuận lợi cho việc đọc, xem xét hồ sơ kiểm tốn.

Liên quan đến cơng cụ lập lưu đồ, người viết kiến nghị kiểm tốn viên nên

dùng những trình vẽ lưu đồ. Hiện nay trên thị trường có những phần mềm được

thiết kế chuyên để vẽ lưu đồ (ví dụ như phần mềm SmartDraw, Visco...). Ưu

điểm của những phần mềm này được thiết kế để vẽ lưu đồ một cách chuyên

nghiệp, bên cạnh đó giá thành cũng hợp lý. Trong phần này người viết xin giới

thiệu về phần mềm vẽ lưu đồ SmartDraw, đây là phần mềm dễ sử dụng, giao

diện đẹp và ít tốn tài nguyên bộ nhớ.

Đầu tiên tiến hành cài đặt phần mềm SmartDraw. Sau khi đã cài đặt, kiểm

tốn viên tiến hành khởi động chương trình bằng cách Click đúp vào biểu

tượng SmartDraw trên màn hình máy tính :

Sau khi khởi động, giao diện của SmartDraw hiện ra như sau:Người sử dụng có thể tuỳ chọn dạng loại lưu đồ cần vẽ. Đối với việc vẽ

chu trình kế tốn của kiểm tốn viên thì kiểm tốn viên chọn mục FlowChart

trên giao diện chính hay cây thư mục bên cạnh. Người sử dụng có thể chọn

cách vẽ lưu đồ. Phần dưới (phần Examples) có các ví dụ, người dùng có thể

chỉnh sửa để phù hợp với mục đích của mình. Nếu người dùng chọn một trong

các lưu đồ ví dụ trong phần Examples thì màn hình sẽ hiện ra như sau:SVTH: Đặng Hữu DựTrang 48Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: TS. Đoàn Ngọc Phi AnhSau khi hoàn thành xong lưu đồ thì việc cuối cùng là lưu lưu đồ bằng cách

nhấn biểu tượng Save trên thanh tiêu đề để kết xuất lưu đồ ra. Người dùng cũng

có thể chọn kết xuất lưu đồ ra các file dạng .pdf, .doc, . fpt, .xls bằng cách nhấp

vào các biểu tượng tương ứng trên thanh tiêu đề.

Sau đây là phần lưu đồ của hoạt động xử lý nhu cầu hàng tồn kho trong

chu trình Ngun vật liệu của cơng ty A mà người viết dựa vào phần mơ tả của

kiểm tốn viên để vẽ lại bằng chương trình SmartDraw.

Hình 3.1SVTH: Đặng Hữu DựTrang 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ATAX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x