Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpGVHD : Phạm Thị Hoà2009 doanh thu của cơng ty là 1.760.000 nghìn đồng đến 2010 đã tăng 1,4 lần

và đạt được 2.473.500 nghìn đồng.

- Về chi phí: nhìn chung trong năm 21010 chi phí sản xuất có sự gia tăng

so với năm 2009. Nguyên nhân của dự gia tăng này là do sự gia tăng của

xăng, dầu kéo theo sự gia tăng của các mặt hàng khác.

- Về lợi nhuận: Năm 2009 lợi nhuận của công ty đạt 246.000 nghìn đồng,

đến năm 2010 tăng 618.375 nghìn đồng gấp 2,5 lần so với năm 2009. Đây là

kết quả của sự cố gắng và nổ lực của công ty

2. Cơ cấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty từ

năm 2009 đến năm 2010

Bảng 2: doanh thu trong hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty từ

năm 2009 đến năm 2010

Chỉ tiêu2009

Số lượng2010Chênh lệch%Số lượng%2010/2009doanh 1.760.0001002.473.500100713.500Doanh thu lữ 1.086.00061,71.656.00067570.00024,2701.00028,3275.00014,1116.5004,7-131.500Tổng

thu

hànhDoanh thu vận 426.000

chuyển

Doanhthu 248.000dịch vụ khác* Nhận xét:

Doanh thu lữ hành năm 2010 tăng gấp 1.5 lần so với năm 2009. chiếm

67% trong tổng doanh thuSVTH: Mai Thị Hồng- Lớp: DL 09Trang 23Báo cáo thực tập-GVHD : Phạm Thị HoàDoanh thu vận chuyển năm 2009 là 426.000 nghìn đồng chiếm

24,2%, năm 2010 là 701.000 nghìn đồng chiếm 28,3% có sự gia

tăng đáng kể.-Doanh thu dịch vụ khác: năm 2010 giảm mạnh so với năm 20093. Tình hình khai thác khách du lịch của cơng ty trong thời gian qua:

Bảng 3: Số lượng khách du lịch của công ty trong thời gian qua

Chỉ tiêu2009

Số lượng2010

%Số lượngChênh lệch

%ChênhTỷ trọnglệch

Kháchnội 1.23459,21.29854,9645,261,71.656.006721725,628,328113,5địa

Khách quốc 1.086.000

tế0Tổng khách426.00024,2701.000(nguồn: phòng kế tốn công ty TNHHTM và dịch vụ du lịch Quảng Đà Thành )

* Nhận xét:

-Khách nội địa: năm 2009vowis số lượng 1.234 chiếm 59,2%, năm

2010 tăng gấp 1,05 so với 2009 và chiếm 54,9% một sự gia tăng

không đáng kể.-Khách quốc tế: năm 2009 là 849, năm 2010 là 1066 tăng gấp 1,3

lần so với năm 2009.Bảng 4: Cơ cấu nguồn khách của cơng ty theo loại hình du lịch

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu2009SVTH: Mai Thị Hồng- Lớp: DL 092010Chênh lệchTrang 24Báo cáo thực tậpSố lượngGVHD : Phạm Thị Hoà%Số lượng%ChênhTỷ trọnglệch

Du lịch công 30214,531213,2103,357,71.40559,420316,917,340317,14311,9vụ

Dulịch 1.202thuần túy

Du lịch nghĩ 360

dưỡng

Du lịch khác21910,524410,32511,4Tổng qt2.083100236410028113,5(Nguồn: phòng kế tốn cơng ty TNHHTM và dịch vụ du lịch Quảng Đà Thành)

* Nhận xét:

-Du lịch thuần túy chiếm tỷ trọng cao 16,9% trong các loại hình du

lịch-Du lịch cơng vụ năm 2010, 312 lượt khách mtawng gấp 1 lần so

với năm 2009.-Du lịch nghĩ dưỡng năm 2010 tăng gấp 1,1 lần so với năm 2009 và

chiếm 17,1%.-Du lịch khác: năm 2010 có sự gia tăng nhưng không đáng kể và

chiếm 10,3% tổng khách.SVTH: Mai Thị Hồng- Lớp: DL 09Trang 25Báo cáo thực tậpGVHD : Phạm Thị HồTRÌNH ĐỘ CHUN

TTBỘ PHẬNSL

ĐH1Giám đốc2Điều hành3NGOẠI NGỮMƠN

TC-PTABC11111Kế tốn224Hướng dẫn215Thị trường116Lái xe1Tổng81112

1

1* Nhận xét:

Đội ngũ lao động của chi nhánh đa số có trình độ chun mơn và

ngoại ngữ cao, có đủ năng lực để xây dựng và thực hiện các chương trình Du

lịch trọn gói. Tuy vậy, số lượng nhân viên tại chi nhánh còn ít bộ phận quan

trọng trong việc nâng cao khả năng thu hút khách và bộ phận trung tâm chỉ có

1 nhân viên, khơng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công việc.

III. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HƯỚNGDẪNVIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUẢNG ĐÀ

THÀNH:

1. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ.

+ Những kiến thức cơ bản:

- Được đào tạo về nhân viên hướng dẫn có văn bằng chứng chỉ về nhân

viên hướng dẫn Du lịch.

- Tinh thông nghiệp vụ biết việc và thạo việc.SVTH: Mai Thị Hồng- Lớp: DL 09Trang 26Báo cáo thực tậpGVHD : Phạm Thị Hoà- Tiếp khách và giải quyết các thắc mắc phàn nàn của khách một cách

hợp lý kịp thời có khả năng giao tiếp với khách và có khả năng bán các dịch

vụ của Công ty.

- Nắm vững các quy định, nội dung Cơng ty nơi lao động làm việc có

kiến thức cơ bản về tính tốn.

- Nắm vững một số quy tắc về lể nghi, ngoại giao, phong tục tập quán,

tâm lý của khách Du lịch, ở một số vùng, một số Quốc gia.

- Biết được các Danh Lam Thắng Cảnh, các Di tích Lịch sử văn hố ở

địa phương và các khu vực lân cận.

+ Những kiến thức khác:

- Kiến thức về văn hoá.

- Kiến thức về lịch sử.

- Kiến thức về địa lý, cảnh quan, dân tộc học, đô thị học, muốn kiến

thức được vững vàng, hướng dẫn viên không ngừng học hỏi qua sách, báo cáo

nghị quyết.

2. Trình độ về ngoại ngữ.

- Hướng dẫn viên Du lịch trước tiên phải hiểu biết về ngoại ngữ với các

hướng dẫn viên Quốc tế, hướng dẫn viên nói chung cần phải có trình độ ngoại

ngữ tốt khơng chỉ để giao tiếp, giới thiệu mà còn là phương tiện để học hỏi,

đọc tài liệu kiểm tra các văn bản trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến hoạt

động, hướng dẫn viên Du lịch khơng có ngoại ngữ, hay khơng có khả năng

giao tiếp bằng ngoại ngữ, hướng dẫn viên Du lịch không thể truyền đạt những

tri thức về Du lịch theo yêu cầu khách đòi hỏi, sự yếu kém về ngoại ngữ sẽ

dẫn tới làm hỏng nội dung về nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch của hướng

dẫn viên, các kiến thức cơ bản, của hướng dẫn viên sẽ chỉ là khối kiến thức

chết, nếu cần hướng dẫn cho khách Du lịch Quốc tế.SVTH: Mai Thị Hồng- Lớp: DL 09Trang 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×