Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Cơ sở vật chất tại Anantara:

4 Cơ sở vật chất tại Anantara:

Tải bản đầy đủ - 0trang

44 Deluxe Oceanhttps://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mOXB1c2ZCZkhaQkk Ocean Suite

45https://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mM2pVSmM0WkVuQU0

 Premierhttps://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1maE9oWENHN01VOEk46 Two Bedroom Suitehttps://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mdzBIdi13REh6bTQ

 One Bedroom Beach Front Pool Villa47https://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mRE5uTWNEZTRTTEk48 One Bedroom Pool Villahttps://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mSVNFWnhma3YtN0E

 Two Bedroom Beach Front Pool Villa49https://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mV2tLZmhMbXFBUGs

50 Two Bedroom Duplex Pool Villahttps://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mckpwdEg2aWV0VnM51 Two Bedroom Family Pool Villahttps://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1mdkNLZnE0U2lXM28

1.4.2 Phòng Họp:

Phòng họp Anantara có 1 phòng họp lớn cho 180 khách xếp kiểu rạp hát và 3 phòng họp

nhỏ cho 40 khách (classroom) rất phù hợp cho các đoàn làm hội nghị khách hàng hoặc

các đồn hội thảo cần breakout rooms.MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỊNG HỌP5253https://drive.google.com/drive/folders/0B7fbwrbD_S1md3JiY29rbV9GUXM

Gói họp:

 Họp ngun ngày bao gồm ăn trưa: 950,000/pax

 Họp nguyên ngày không bao gồm ăn trưa: 850,000/pax

 Họp nửa ngày bao gồm ăn trưa: 700,000/pax

 Họp nửa ngày khơng bao gồm ăn trưa: 450,000/paxGói họp bao gồm:

 Phòng họp sử dụng nguyên ngày (8h) hoặc nửa ngày (4h)

 Tiệc trà buổi sáng hoặc buổi chiều

 Bục phát biểu

 Flipchart hoặc bảng trắng và bút long

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Cơ sở vật chất tại Anantara:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×